за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92ангарияработа без пари
93андавалиязагубеняк
94андезьостаринен железен шивашки метър
95анджаквероятно
96анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
97анджеквсе едно, като че ли...
98анизьопусия по време на лов
99анкабаба
100анлъш сине знаеш как или какво
101анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
102аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
103ансазланщеш не щеш
104ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
105антериериза
106антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
107анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
108апап[апáп] приятел, другар
109апачикотворено
110апрацисърми
111арабокаруца
112арадисвахаресва, допада
113арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
114аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
115аратликприятел
116араштисвамзанимавам
117аргатиннает работник
118аретликприятел, побратим, другар
119аркмаметална кофа за вода
120аркумичкаметален съд за течности
121армаганподарък
122арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
123арнисакогато спре да вали
124арпоечемик
125арталъкостатък от нещо
126артисваостава
127артисвамоставам извън...
128артокостатък , излишък
129артосахизпратих , изпроводих
130артосвам саприготвям се, обличам се
131артък[áртък] в края на краищата
132аруплансамолет
133асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
134аскервойник
135аскерска буриявойнишка сигнална тръба
136аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
137асойкасеверно не слънчево място
138астарелстар, остарял
139асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
140асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
141атколеотдавна
142атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
143АтяЗлата
144афлов
145афифнесериозен, лекомислен
146афузинмюсюлманско духовно лице
147ахельзмиорка
148ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
149ахламо[ахмало'] олио, забела
150ахмакпрост, неук, необразован човек
151ахрянковепомаци
152ахчияготвач
153ахъда
154ацеяйце
155ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
156ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
157ачинко/вар.ейчинко / ейце
158ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
159ашемлаипривечер преди да се стъмни
160ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
161ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
162ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
163ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
164аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
165б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
166бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
167бабицабаба, стара жена
168бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
169бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
170бабулвъзглавница
171бабулкабуболечка
172бабулькабубулечка
173бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
174бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
175бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
176бабцастара баба
177бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
178бави мипречи ми
179багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
180баделтреска или трън забодени в кожата
181баджокамина
182бадношпонякога
183бажакамина
184бажекамина
185бажеккрачол
186бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
187бажо[бажó] огнище, камина
188базгуньбръмбар
189баиргора
190байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
191байламострунен музикален инструмент
192байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
193байнициогърлица
194байхукьбудала, загубен човек, саможивец
195бакормед, вид метал
196балдисваомръзва, писва
197баленкиболести
198балнотъжно, мъка
199баловампреча на някого
200балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
201балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
202балънмъчен
203бальбукашум породен от движението на река, поток
204бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
205бальтиябрадва
206бамбонабонбон
207бангьозкривоглед
208бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
209барабонкимехурчета
210баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
211баракошарен, изцапан
212барампипам
213барбойкартоф
214барбуцамгазя във вода
215барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
216бардоквазеле
217баремпоне
218барикабор
219баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
220барниустни
221барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
222баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
223баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
224баругалоква, малък гьол
225баружъщънуот баруга, метафора за море
226барутниккожен мях за съхранение на барут
227барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
228бас баянапреднало твърде много
229басамак[басамáк] стъпало на стълба
230бастисвамунищожавам
231батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
232батардиса гоповреди го, развали го
233батардисвамразвалям
234батареннепохватен
235батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
236баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
237баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
238бахтабия
239бахтаницабой
240бахтичпобойник
241бахтованинвиж бахтованка
242бахтованкапобойничка
243бахуркървавица употреба в доспатско
244бахчонаградинка
245башпърви
246башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
247башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
248башардисвамумея
249башкаотделно
250башкалокотделно помещение, стая, стаичка
251бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
252бежещимпробягвайки през
253бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
254бекярерген, не-обвързан мъж
255бел лукпресен чесън
256бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
257белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
258бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
259белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
260беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
261белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
262беллиясно
263белькикато че ли
264бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
265белюкстадо
266бендисвамхаресвам
267бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
268берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
269берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
270беруга[берýга] локва
271бетерпо-зле
272бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
273би щеще стане
274биберкачушка
275бивада, съгласие
276бива си мивсе ми е тая
277бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
278биемирише
279бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
280бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
281бижуркамтъркалям
282бикмедантела
283бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
284биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
285биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
286биливоодеколон, парфюм
287бильеплевели
288билюкстадо, множество, чета
289билядаже
290бинбашияполковник
291бинлюкмного
292бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
293бирбакь[бирбáкь] вир вода
294бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
295биртаханикога повече
296бирхошсигурно, най-вероятно
297биска[бúска] млечна жлеза (цица)
298бискалетниксутиен
299бискарниксутиен
300бискигърди,цици
301битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
302бичим[бичйм]вид,тип,модел
303бичкиятрион
304бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
305бищяпощя
306благосладко
307благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
308благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
309блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
310бланосладко
311блатошникводна змия
312блейкаразсеян,завеян
313блестункасветулка
314блястункасветулка
315бобайкобаща
316бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
317бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
318бобамоолубрат
319бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
320бобкотатко
321боботате
322боботанкадомашна ракия
323боботкам савтурвам се
324боботьтътен, силен шум
325бобутьбучене може и силен шум
326богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
327боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
328боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
329бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
330бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
331бозиняврус, светъл
332бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
333бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
334бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
335бозъневнъкрус човек
336боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
337болмного (за бройни)
338болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
339болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
340боллукмного
341больвамповръщам
342больхабълха
343бом-бокс нагоре краката, дармадан
344боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
345боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
346борбаньбръмбар
347борбунь1.Бръмбар,земна пчела
348боржебързо
349борикабор
350боринанацепени трески от бор за разпалка
351боркамбъркам
352боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
353борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
354борниеустни
355боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
356борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
357борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
358борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
359борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
360бохтамбия
361бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
362бошлафнапразно,празни приказки
363брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
364бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
365брактисапометна, направи аборт
366бралоизвор
367брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
368брантияпропаднала жена
369брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
370братела[братéла] брат
371братовицажена на брат ми
372бребе
373брегскат, склон
374брисамбърша
375брисачкябърсалка,парцал за почистване
376брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
377брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
378бричкякаруца, кола
379бришабърша
380бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
381бродник,бродницаскитник,скитница
382брукнатекна,избликна,
383брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
384брусиговори нагоре надолу
385бруснакмясто където растат боровинки
386брусницаборовинка
387брусоваговори глупости
388брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
389брусяудрям, замервам, преувеличавам
390бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
391бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
392брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
393бубайкобаща
394бубамалиябатко, по-голям брат
395бубамолубрат
396бубаткамям лакомо
397бубота[бубóта] тутманик
398буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
399буботкамзасилвам, хвърлям
400бубресницапълна жена
401бубулькабуболечка
402бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
403бубурясалсбръчкал се от вода
404буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
405будакклон
406будалаглупак
407будаллокглупост, необмислено действие или дума
408будалтина[будалтúна] будала човек
409будалявнаивен, прост, неориентиран
410будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
411будациклони (чепе са основите на клоните)
412буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
413буднонякой
414будножпонякога, отдавна
415будношнякога, понякога
416буднямунякому, на някой
417бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
418буздисан[буздúсан] развален,повреден
419буйнъжпреди много време , одавна
420букадармного
421букадърмного
422букаевериги,окови
423букаиокови за кон или човек
424букалкакочан от изронена царевица
425букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
426букувакбукова гора
427булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
428булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
429булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
430булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
431бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
432бумбареквид ларва, използвана за стръв
433бунаркладенец
434бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
435бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
436бунелавилица
437бунелкавилица
438бунлук[бунлýк] много (като количество)
439бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
440бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
441бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
442буриямузикален инструмент за духов оркестър
443бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
444бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
445бурсукязовец
446бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
447бусилекбосилек
448бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
449бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
450бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
451бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
452бъжецибедра
453бъжукамбръмча, жужа
454бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
455бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
456бъкмьошарилката на търлицътъ
457бърбуньбръмбар
458бърдохълм
459бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
460бърканицаайрян
461бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
462бърниустни
463бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
464бърчинкахълм
465бъстисвамзатривам
466бъшардисвамразбирам, мога, умея
467бьоржафасул
468бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
469вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
470вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
471вазвунеразмериса
472вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
473вазкадизапуши
474вазтурмизапуши
475вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
476вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
477вакътвреме
478валексвитък сено
479валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
480валтатревата от второто косене (отава)
481валямпаля (за огън)
482вамна вас
483ванлюхмиризлив човек
484вапсвамбоядисвам, оцветявам
485вапсувамбоядисвам
486вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
487вапцвамбоядисвам, шаря
488вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
489варгижулян[вáргижулян]с все сила
490варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
491варгулатьобъл
492варгулькаобъл камък
493вардипази, грижи се
494варзало[варзáло] въже за връзване на животни
495варзобалмрежа
496варзобальмрежа за направата на свитък от сено
497варкозуньвързало за престилка,за миндиль
498варкузунвръв
499варкузунчеквръвчица
500варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
501вартелекколело
502вартокводовъртеж
503вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
504варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
505васеникгасеница
506васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
507вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
508васульфасул
509вацанаплод от черница
510вашивниквъшльо
511вашкавъшки
512вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
513вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
514вдабанозилвтвърдил
515вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
516вдявапрекарва конец през ухото на игла
517ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
518ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
519вежкивежди
520вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
521вейкевече
522вейхайвейльохман,завеян,разсеян
523векевече
524велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
525великаза, рече
526ВелюВеличко
527веравяра
528вергиеданък
529веругакука над огнището за окачване съд за готвене
530верянболнав , болен
531вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
532ветральвятърничав човек
533ветрушкавихрушка
534вечъря(вечъркьа)вечеря
535вешкивежди
536вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
537вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
538виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
539видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
540вийналнавехнал,изкълчил
541вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
542Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
543виранмного зле
544виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
545висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
546висоцегоре
547вишовнависокосна(за година)
548вищи[в́ищи] цвили (за кон)
549вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
550вкачилпийнал, пиян
551вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
552вкирва ми севтълпява ми се
553вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
554вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
555влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
556влупокьвам сапропадам (в дупка)
557влюднасръчна и пъргава
558влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
559вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
560внетре[внéтре] вътре
561внетри[внéтри] вътре
562внисавнася нещо навътре /например дърва/
563внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
564вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
565вогальвъглен
566вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
567водачкякобилица
568воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
569ВодициЙордановден 06.01
570воже[вóже] въже
571вожо[вóжо] въже
572возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
573возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
574возборценагоре
575возбърдунанагорнище
576возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
577возганица[вóзганица]възглавница
578вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
579вознак[вóзнак] по гръб
580войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
581волеквълк
582волзаницавъзглавница
583волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
584вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
585вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
586воляника[вóляника] мащерка
587вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
588вонещилникмиризливец
589вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
590воргацицина на главата
591ворзанивързани
592ворзвамвръзвам
593воривърви
594ворткакран, кранче на чешма - върток
595ворткамвръткам, завъртам
596вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
597ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
598воршъвърхове на дървета
599воря[вóря] вървя
600восестмъхест
601вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
602впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
603впинаопира
604впряга1.лъже 2.работи много
605вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
606вращамвръщам
607вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
608врисизвор
609вритьвсички
610врицам давам обет ,клетва,обещавам
611врумна всеки
612врутьвсички
613връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
614врювсички
615врютвсички
616врякамкрещя, карам се
617всакатам[всакáтам] развалям
618всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
619вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
620всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
621всопвям сазъбя се някому
622всохнатизсъхнал
623всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
624втасамсвършвам, готов съм с нещо
625втасахприключих
626втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
627втасвам сеобещавам
628втатангиревам савдървявам се
629втатонквам састудено ми е, треса се
630втезмаползване на чуждо
631втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
632втикамбутам
633втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
634втояжвам савдървявам се
635втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
636втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
637втривамтръгвам
638втрупьух сапотопих се
639вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
640вулжабия
641вульгя[вýльгя] женски полов орган
642вунемирише
643вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
644вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
645вутерно[вýтерно] сутринта
646вутринусутрин /славейно и момчиловци/
647вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
648вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
649вчостнатосгъстено
650вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
651вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
652вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
653вшетюревам сапаникьосвам се
654възнагоре
655възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
656възбърценагоре (стръмно)
657възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
658възгайганевамразпалвам, разгарям силно
659възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
660възгащисаотказа се от работата
661въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
662въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
663въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
664възкадизадими
665възпапоркафорсира...кола, резачка
666възривамокопаване и правене на вади при картофите
667възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
668възстегаркадълга тояга,прът
669възсурнапремести /златоградско, баните/
670възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
671възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
672възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
673въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
674въргаподутина(на главата)
675въргулаткозаобленко
676въргулькакамък
677въргулькьаголям камък
678вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
679вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
680въркузунвръв, с която се връзват потурите
681върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
682въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
683въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
684върхнънодобавка
685вършинавръхната част от дървото с клоните
686върьугаверига
687въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
688въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
689въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
690въщицвили
691гащом
692габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
693габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
694габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
695габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
696гавазинтелохранител,охрана
697гагулькука
698гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
699гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
700гайбъликьглупост
701гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
702гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
703гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
704галагункаглог
705галагункиджанки, зелени сливи
706галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
707галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
708галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
709галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
710галчасълза от смола
711гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
712гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
713гальовниклюбовник
714гальовницаинтимна приятелка
715гальчотговорят
716галяхаресвам, обичам
717галямобичам
718гамоеб.не, псувня
719гарагашкасврака
720гарагуйграблива птица
721гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
722гарамудят саправят секс,боричкат се
723гарбанатасода бикарбонат
724гарбанатосода за хляб
725гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
726гардикуче ръмжи
727гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
728гарлушказелена слива,джанка
729гармада[гармадá] струпани камъни
730гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
731гармустизцапан от храна по лицето човек
732гарчеливогорчиво
733гарчумангръклян
734гауньворозово
735гачдъвена кука за скубане на сено и др.
736гачкавъдица
737гашковекъси панталони
738гашкувегащи
739гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
740гебьобременна
741гебябременнен кон
742гевезе[гевезé] глезльо
743гевезем саглезя се
744гевешекотпуснат,ленив човек
745гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
746ГегоГеорги
747гезягодеж
748гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
749гемюзда
750гемижие лодкари,моряци
751гепкачовек, който се мотае(бави се)
752ГергьоскеНоемрви
753гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
754герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
755герулисникдете, което "герулиса"
756гечкъсно
757гечкукъсно
758гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
759гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
760гибрилникторище
761гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
762гивгьотелесна маса
763гивдьоторс, тяло, снага
764гивиндилокобъркана работа, беля
765гивиндияразвалена жена
766гиздав[гúздав] шарен, хубав
767гиздавадобре пременена яце каматна мома
768гиздилогердан, огърлица, накит
769гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
770гизлюциочила
771гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
772гильлюкзаработени пари
773ГильоГавраил
774гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
775гингерьнещо като магарешки трън
776гинлюкдневна надница за определена работа
777гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
778гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
779ГитаМаргарита
780гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
781гичиндисвапреодолява
782гичиндисвампечеля, получавам
783главаназа далечност: оная глава, там
784главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
785главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
786главеникгоденик
787главеницагоденица
788главешгодеж
789главилкагодеж(синоним на "главеш")
790главнефакла
791главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
792главньозапалено или догарещо дърво в огъня
793главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
794главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
795главя сеженя се
796главяницасгодена мома
797гламавненормален
798гласчокглас /гласчокан-гласът/
799глатудлето
800глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
801гльодамвиждам
802гльохнъглъхне
803гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
804гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
805гнусенмръсен
806гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
807гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
808говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
809говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
810говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
811годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
812годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
813гоздупе, задник
814голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
815голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
816Гольаминаянуари
817горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
818горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
819горжаву /удар на о/мършаво
820горкгрък,елин,"византиец"
821горлешкасиня слива (и дървото и плода)
822горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
823гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
824гороломницаразвратна жена
825горчелкротушка (вид риба)
826госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
827госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
828господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
829Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
830грабежтиммного бързо
831грабя[грáбя] пришпорвам кон
832гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
833грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
834грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
835грехувъмъжки генеталии
836грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
837гришкажакет - дамски
838грйопалгол
839гробегробище
840грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
841гропалгол
842гропалакбедняк
843гропальник"мързелива баница",клин без кори
844гропкиекскременти от коза,овца,заек
845гропългол, без дрехи
846гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
847гроча семръщя се
848грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
849грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
850гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
851грьопкатор от овца, коза
852грядагреда
853гряхотказавалия
854гувдарьговедар
855гуглакалпак,шапка
856гудепрасе, свиня
857гуджуккуче с къса опашка
858гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
859гуикаскимти
860ГулеминаЯнуари
861гулънтарьголтак
862гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
863гурбаскачаща жаба
864гургурушчицагургулица
865гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
866гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
867гуртальслаб човек
868гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
869гушкаовца с къси,малки рогчета
870гушоглавгологлав
871гъзинкадетящи гоз :))))
872гълтокглътка
873гълчаговоря
874гъргучносене на дете на гръб
875гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
876гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
877гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
878гьохайде, нека
879гьобабременна за животно/в баните и давидково/
880гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
881гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
882гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
883гьозбажиялъжец
884гьозбежиялъжец
885гьозбилъже
886гьозумджоджен
887гьойкимвсе едно, като че ли
888гьойкьумнаужким
889гьондебела кожа на говедо
890гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
891гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
892гьопкачовек, който се бави много
893Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
894гьоставицаздрава голяма тояга
895гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
896гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
897гьотеремного
898гюбреКравешка тор.
899гюбрятор
900гювендияразвратник, развратница
901гювязет
902гюзлици(вар.гюзлюци) очила
903гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
904гюмюшлиясребърен
905гюнахгрях
906гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
907гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
908гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
909гюсгръд (за предпочитане женски)
910гюсьбюст, гърди
911гябьобременна
912дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
913д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
914данека
915да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
916даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
917даво[давô] съдебен иск,дело
918даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
919дайхузънумопомрачен човек, будала
920даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
921дамазлокразплод, поколение
922дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
923дамлаудар, парализа
924дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
925дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
926даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
927дарглогребло (търмък за сено)
928даргунь[даргýнь] слаб
929дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
930дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
931дармонсито (с големи дупки на дъното)
932дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
933дармукгребло
934дарогазицасврака
935дарьодере на река
936двадамидвам
937дважкошдва пъти
938дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
939девьонай-големият от дизията чанове
940дедекопрадядо
941дезна[дéзна] не знам дали
942декя[дéкя] дете
943делесвид,тип,модел
944деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
945делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
946денизморе
947денукъдето, там където
948деньосвят, живот
949депешателеграма
950дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
951деринмного
952дериякожа
953дерлогазицаврана
954дерменджияводеничар
955дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
956дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
957дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
958деткодядо
959детчатищеевро,палаво дете
960дечинкидеца
961джампрозорец
962джамаданелек, дреха
963джанабетинпроклетник
964джандемгъста непроходима гора, ад
965джаньсвят
966джега[джéга] трион
967джезбяджезве
968джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
969джеремеглезен,лигльо,капризен
970дживяздазвезда
971джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
972джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
973джонгацицина
974джорапчорап
975джукаустна
976джумбюшсмях, майтап
977джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
978джуханпростор, просторно място
979дзвискадвегодишна овца, първескиня
980див сольменьохлюв без черупка, плужек
981диванлъкглупост,простотия
982диваньозагубеняк, калпазанин
983дивитьмастилница с писалка за писане
984дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
985дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
986дикель дървен уред за пишкане
987дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
988дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
989дилафьмаша за печка, ръжен
990ДимитрускеОктомври
991ДинаКостадина
992динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
993дингилдълъг
994дингильос на каруца
995диньосвят, съществуване
996ДинюКостадин
997динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
998диплодвойно или сгънато
999дирекстълб
1000дирьодере
1001дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1002дихадуша
1003диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1004длибокдълбок
1005длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1006дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1007дльогодълго
1008до гадокато
1009доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1010доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1011додявампреча
1012доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1013доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1014докуздазасегнат ,обиден
1015докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1016докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1017докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1018докундисвам сазасягам се
1019докуньдисвамзасягам, обиждам
1020доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1021долапстенен шкаф, част от мусандра
1022домилялодомъчняло
1023домузлукканал в мандра за каците
1024дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1025ДонюАндон
1026допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1027доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1028доранетревни чимове
1029дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1030дордедокато
1031дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1032доржадържа
1033доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1034дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1035дослук[дослýк] взаимоотношения
1036достовеприятели,другари
1037достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1038досурнадомъкна
1039дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1040дохналовмирисано
1041дохнувапонамирисва
1042доходамидвам
1043дощавалявица
1044дощерадъщеря
1045дощимще дойдем
1046дрáговесело,приятно
1047дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1048дра сарева силно и истерично за дете
1049драгованелюбене, обичане
1050драговницаизгора,любе,гадже,
1051дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1052дракуспризрак
1053драпамкатеря се
1054драпесърби
1055драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1056драскалокибрит
1057драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1058дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1059дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1060дремолисамдремя,подрямвам
1061ДреюАндрей
1062дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1063дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1064дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1065дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1066дрипидрехи
1067дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1068дробенеедри парчета месо или хляб
1069дробеницадробен хляб в рядка каша
1070дробень1.буца 2.късче хляб
1071дробиньчим
1072дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1073дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1074дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1075другочешаннякогашен, едновремешен
1076другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1077другошдруг път
1078другуш1.друг път 2.едно време
1079друлнатразпасан
1080друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1081друмпът
1082дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1083дубаросвалъже
1084дуварстена, зид
1085дуганграблива птица
1086дудахсвамприказвам много, досаждам
1087дудевамомръзвам, преча
1088дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1089дудник[дýдник] тутманик
1090дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1091дудявамдавам изет
1092дуелъже
1093дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1094дуйкам сехвърлям се
1095дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1096дуламамъжка горна дреха от аба
1097дулапмазе
1098дулапьвграден шкаф
1099думамговоря
1100думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1101думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1102дунадюля
1103дунавицасилно придошла река
1104дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1105дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1106дурстой, почакай
1107дур,дурдедокато
1108дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1109дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1110духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1111духодаидва
1112душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1113душманинвраг, неприятел
1114дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1115дълго[дългó] вълна
1116дънизьморе
1117дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1118дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1119дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1120дърдорисникпампалюга
1121дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1122дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1123дъщатепавица
1124Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1125дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1126дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1127дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1128дюзиякомплект чанове (12-15)
1129дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1130дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1131дюлафмаша
1132дюльгеринстроител, майстор
1133дюмбелекхлопка, звънец за животни
1134дюмбелинмързелив човек
1135дюньосвят
1136дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1137дюшамьопод
1138дюшемьодървен под, дюшеме
1139дядкопрадядо
1140евелотдавна
1141евелскостаро, едновремешно
1142евлекьчадо
1143евлетинсин, дете
1144евлятдете,рожба, наследник
1145еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1146евруопак
1147егреккошара за добитък, без покрив
1148егупкариба лешанка
1149егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1150егянеядене
1151едвухрана
1152едирнеодрин
1153едножкаведнъж , някога
1154ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1155ежувинатаралежова кожа
1156ейнваонова
1157ейнитака
1158ейнозиония
1159ейнолкувтолкова
1160ейнъйтака
1161ейсаятази
1162ейсватова
1163ейсесега
1164ейсозитози
1165ейсойтака
1166ейсоятози
1167ейтюваето тук
1168еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1169ексамвдигам на ръце, залюлявам
1170еловицакал, неплодородна земя
1171елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1172емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1173енгéлинлош човек, проклетник
1174енезьо[енезьó] пусия
1175енкастолица на покривна конструкция
1176енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1177енкисъджияразбойник
1178енкихае"войводата" на кихаетъ
1179енкъзистина
1180еняваонези
1181еркечпорч /тур./
1182еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1183есоятоя
1184есяй така
1185етуватук
1186ецемного
1187ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1188еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1189ешаулотвес
1190ешкеряочевидно,явно
1191жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1192жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1193жавукавиж "жаука"
1194жагаголям трион за рязане на дървета
1195жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1196жанабетпроклетник
1197жандармиополиция, охрана
1198жанкизрели сливи
1199жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1200жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1201жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1202жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1203ждребеконче,жребче
1204жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1205жегнованапича
1206жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1207жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1208жезба[жéзба] джезве
1209желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1210жемка[жêмка]домашна фланела
1211женабетиннепослушен човек който прави бели
1212женумдраги, любезни
1213женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1214женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1215жепаньобомба (боепрпаси)
1216жервиссок от печено агне,пиле и др.
1217жеремьодете,шеговито
1218жерьвизьсок (течност)
1219жетварчицавиж блестунка
1220живаккварц
1221живукнясилен животински вой
1222жигаслаб,сух човек
1223жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1224жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1225жилкапрашка
1226жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1227жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1228жинаварьдяволско
1229жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1230жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1231жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1232жинсрод, ген
1233жиньталасъм, дявол
1234жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1235житкорядко
1236жиханьмного /за количество/
1237жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1238жобиджобове
1239жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1240жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1241жолвакостенурка
1242жольвакостенурка
1243жорапичорапи
1244жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1245жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1246жощельдъб
1247жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1248жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1249жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1250жуквампродумвам, проговарям
1251жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1252жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1253жумаданчеелече
1254жумайо[жумáйô]джамия
1255жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1256жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1257жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1258жуназелената обвивка на орех,люспа
1259жунка[жýнка] люспа
1260жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1261жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1262жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1263журавичовърка,разравя,чорка
1264журапечурапи
1265журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1266журкальчекщурче
1267журулéкукьврява
1268жуханнарод
1269жълавекьтълпа, много хора
1270жълвакостенурка
1271жюмбюшмайтап, шега
1272за всеза постоянно, завинаги
1273забазганилзахвърлил,засилил
1274забазганям захвърлям
1275забайхутилобъркал
1276забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1277забаруженозаблатено,наводнено място
1278забарямзабравям
1279забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1280забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1281забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1282забеленполят със запържено масло
1283забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1284забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1285забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1286забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1287заблажевамподслаждам
1288заборилзабравил
1289забраждулвамзадръствам
1290забулила са еза жена която е сложила забрадка
1291забульказабрадка
1292забунелек
1293забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1294забурилзабравил
1295забучвамзабивам
1296забъзганилхвърлил, захвърлил
1297завалиянещастен човек
1298заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1299заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1300завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1301завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1302завтарямповтарям, казвам за втори път
1303завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1304завтасвамуспявам (на време съм)
1305завче`рашниконзи ден,завчера
1306загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1307загалилзалюбил, обикнал
1308загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1309загечил закъснял
1310загечихзамръкнах
1311загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1312загои сазарасна-за рана,ударено
1313загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1314заденвамнатоварвам на гръб
1315задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1316задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1317заешто гроздеборовинки (Девинско)
1318зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1319зазноих саизпотих се
1320зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1321заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1322зайедам сезакачам се, нервирам някого
1323зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1324закаденозадимено
1325закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1326закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1327закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1328закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1329закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1330закрепенстарателен
1331закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1332закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1333закъпакръпка
1334закърпа[зáкърпа] кръпка
1335закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1336закътиназакътано, труднодостъпно място
1337закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1338залагункаиграчка за залъгване на деца
1339залгазалък,хапка,късче(хляб)
1340залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1341залог[зáлог] залък, хапка
1342залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1343залуга[зáлуга] залък
1344залушказалъче
1345замза да
1346замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1347заманвреме
1348замбакволилаво
1349замбурисамдрънкам на тамбура
1350замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1351замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1352замясвамзаприличвам
1353заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1354зандрабаотнесен,замаен
1355занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1356заникзалез
1357запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1358запарастилзаинатил,запънал
1359запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1360запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1361запиназапъва
1362запинамзапъвам
1363заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1364запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1365запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1366запролети сапролетта настъпи
1367заптисазапазил,заел
1368заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1369запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1370запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1371запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1372запьонатотрудно
1373зарáрзагуба, щета, вреда
1374зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1375зарфатнонаопаки, инатливо
1376засемензамаян
1377засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1378засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1379засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1380заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1381застагакопче
1382застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1383застругасолница
1384засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1385засуганчилзахвърлил
1386засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1387засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1388засущензахвърлен безотговорно
1389затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1390затлачвамзадръствам
1391затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1392затокновамзаделям, събирам
1393заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1394затраладосадник, човек който затраля
1395затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1396затралямдосаждам
1397затросизапочва да търси нещо
1398затуленскрит, покрит
1399затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1400заурат[заурáт] запънат, труден човек
1401заутрешникв други ден
1402зафатамзапочвам
1403захватихзапочвам
1404захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1405захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1406захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1407захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1408захутеннавлечен с много дрехи
1409зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1410защимзащо,за какво
1411защупвамзатрупвам
1412звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1413звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1414звискамлада неоягнена още овца
1415звяздазвезда
1416згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1417згармудьвам сасборичквам се с някого
1418згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1419згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1420здимседим
1421здумувамнаговарям, оговарям
1422здялкавъзглавница
1423зевзекшегаджия
1424зеедуха от процеп
1425зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1426зенѓиистремена,стреме /за коне/
1427зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1428зепамгледам
1429зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1430зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1431зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1432зигна[зúгна] зави зад
1433зигна /удар на и/скри се бързо
1434зигна зад вешкаскри се зад завоя
1435зильезик на камбана
1436зимозкапрез зимата
1437зинваотваря широко уста
1438зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1439зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1440зинниотвори уста
1441зифчек[зúфчек] асфалт
1442злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1443зна`йницанародна лечителка,билкарка
1444знойпот
1445зобильникторбата за зоб на конете
1446золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1447золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1448золумпакост, беля
1449золуфкъдрица,чупка на коса
1450зомамвземам
1451зоницаМалка дива ягода.
1452зоницигорски ягоди
1453зор заманкрайна нужда, за черни дни
1454зорланасила
1455зорлемнасила
1456зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1457зубилницазобна конска торба
1458зукналхукнал да бяга
1459зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1460зуница[зунúца] горска ягода
1461зуницигорски ягоди
1462зуничкигорски ягоди
1463зункадъга
1464зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1465зъмоскьапрез зимата
1466зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1467зърцалоогледало
1468зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1469зьоми[зьóми] взимам
1470зюнкьанебесна дъга
1471зюнкянебесна дъга
1472зянзле е ситуацията
1473и щеш[ú ще] ще идеш
1474ибретьчудо, нещо невиждано
1475ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1476ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1477игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1478идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1479иеркичпръч
1480ижетьред,подредба,
1481избальбукаизтече за течност
1482избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1483избербетилпаднал
1484избизюмвам саизплащвам се
1485избольваизповръща
1486избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1487избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1488извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1489извидаизвежда
1490изводница[̀изводница] виж пич
1491изворвямвървя, превалям
1492извратилпреобърнал
1493изгага[úзгага] стомашни киселини
1494изгератиповреди, счупи
1495изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1496издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1497изетьмъка, зор
1498изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1499изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1500изкротиизкърти
1501изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1502изкутенотгледан
1503изкутилотгледал, изхранил
1504изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1505изльопатвамизработвам, измамвам
1506излятвихминах напряко
1507измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1508измекярслуга, работник
1509изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1510измикяринчовек, който работи само за яденето
1511измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1512измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1513измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1514изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1515изникизгрев
1516изнисаизнася
1517изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1518изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1519изпаздилизтляял,изтуфенял
1520изпалтюквампадам
1521изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1522изпапульанизпъкнал,надут
1523изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1524изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1525изподенизгонен
1526изпошквам савъздишам тежко
1527изпроводиизпрати някого до вратата
1528изпулям саскарвам се, смъмрям
1529изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1530изпъщарьвамудрям
1531изропченаобезобразена за жена
1532изрукаизвика
1533изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1534изсетнинавпоследствие
1535изсмуктанизсмучен
1536изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1537изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1538изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1539изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1540изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1541изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1542изтефенилизлегнал
1543изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1544изтросих сападнах
1545изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1546изтурмихизпуших
1547изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1548изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1549изчеластриизритай
1550изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1551изчучуркаизтече/за течност/
1552изънпозволение, разрешение
1553изяснил[изя’снил] засилил съм се
1554икрампочит, чест
1555илачлекарство, лек, цяр
1556иликьуслуга, добрина
1557илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1558илюмсмърт, свършек
1559илюмчекнай-ценното
1560имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1561имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1562имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1563ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1564ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1565инжекинжекция
1566иницапървотелка, не раждала крава
1567инкяротричане
1568инсаньхора
1569иплъкгениталната област
1570ириндисамомръзвам, досаждам
1571исиклипса
1572искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1573испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1574испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1575исписийачудно хубава девойка
1576исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1577истюньнай-най, за разлика от всички други
1578ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1579ихтибарпочит, уважение
1580ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1581ищамискам
1582ищах1.мерак, интерес 2.желание
1583йеАз
1584йебълкаябълка
1585йегняагне
1586ЙегусАвгуст
1587йенкесиджииразбойници, крадци
1588йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1589йербапсмел, куражлия
1590йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1591йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1592йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1593йоето
1594йодъредър
1595йозсърцевината на дърво
1596йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1597йолаела
1598йолдашларспътници
1599йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1600йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1601ЙочкуМай
1602кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1603ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1604кабатежък, плътен
1605кабадайлокгъзария
1606кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1607кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1608кабаетвина
1609кабаковен без рога
1610кабахатлиявиновник
1611кабахатьвина
1612каблицаведро
1613кавак[кавáк] топола
1614кавардисвамзапържвам
1615кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1616каваро[каварó] човек който послъгва
1617каварова[каварóва] послъгва
1618каваръпръдня в района на Кирково
1619кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1620кавя кафе
1621кадафчашка
1622кадга[кадгá] като че ли
1623кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1624кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1625кадешпушек
1626кадипуши
1627кадиш[кáдиш] пушек
1628кадиясъдия
1629кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1630кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1631кадуркадървен съд подобен на каца
1632казандисвапечели
1633казандисвамприготвям
1634каздисвамядосвам се
1635казмокирка
1636казмьокирка
1637казолка[казôлка] сорт сладки круши
1638казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1639казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1640казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1641каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1642каиклодка
1643каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1644каил съмсъгласен съм
1645каильсъгласен съм, навит съм
1646каиньшурей (тур.)
1647каишколан, препаска
1648кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1649кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1650кайметьбуря
1651кайнакизворче
1652кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1653кайнокакто
1654кайретьусилие,трудност
1655кайрятволя
1656какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1657какарджослаб, мършав
1658какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1659какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1660каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1661каксукакто
1662калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1663калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1664калакандерицигодини
1665каламьдървена тъба на която се навива прежда
1666каланфиркарамфил
1667калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1668калвуньчовка, кука
1669калдаръмредена каменна настилка (за път)
1670калеммолив
1671калесвакани
1672калесвамканя
1673калиманканевестулка
1674калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1675калкатицазавой
1676калкатницазавой на път/широка лъка/
1677калм̀анканевестулка
1678калмантияураган
1679калопкалъп
1680калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1681калпавнекадърен , недодялан , лош
1682калпазанпакостник
1683калтата кум
1684калтатукалеко
1685калцедомашни плетени терлици
1686калциплетени терлици
1687калчюнечорапи
1688калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1689кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1690кальманакума
1691кальманкакалинка
1692кальманкиколорадски бръмбари
1693кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1694кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1695кальчунчорап
1696кальчунечорапи
1697каматан[кáматан] красив
1698каматенкрасив
1699каматна хубава, красива
1700каматнинокрасавица
1701каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1702каматън красив
1703каменкамък
1704каменькамък
1705каминь[кáминь] камък
1706канакакво
1707кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1708кандардисвамубеждавам
1709кандармоубеждаване, кандардисване
1710кандилкам саклатя се, залитам
1711кандисахприех, съгласих се
1712кандисвамнасищам се
1713кандоскаца
1714канжакапан,устройство за хващане на животни
1715кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1716канокакво
1717канчечаша
1718капаклиябакърена чиния с похлупак
1719капалушкиокапали плодове
1720капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1721капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1722капичниксушен зелен фасул
1723капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1724капкастреха (под капкана - под стрехата)
1725капнахуморих се много
1726капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1727капулаконска задница
1728капушкакапка,която пада от капчук или улук
1729кара`нмор,епидемия,чума
1730карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1731карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1732карагьозхубав, едър овен
1733каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1734караконджулдявол, сатана, мистично същество
1735караконжулвампир,грозен като вампир
1736каракулакголям нож
1737караманголямо черно куче /девинско/
1738караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1739караманкакалинка
1740карармярка, преценка
1741карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1742карашиксмесица
1743каращисансмесен
1744каращисвамсмесвам
1745каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1746каргьо[каргьо'] зеле
1747кардйокисело зеле
1748кардьозеле
1749карезомраза, злоба към някого
1750каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1751каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1752кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1753кармосаситен град, градушка
1754карнальдърво без връх
1755каропинклетник, сиромах, фукаро
1756карпузадиня
1757карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1758картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1759картълпасище обрасло с дива трева
1760карцика удар. на ипищи истерично
1761каршинакриво
1762каръшпедя
1763касабаград
1764касав́етнаугрижена,замислена
1765касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1766касканджийказавистливка
1767Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1768катетаж, ниво
1769катáнецкатинар
1770катавсеки, всяка
1771катагакато че ли
1772каталясалкапнал от умора,силно уморен
1773катанецкатинар
1774катара[катáра] инат
1775катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1776катга[кат'га] сякаш, като че ли
1777кателмъжко коте
1778катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1779катильубиец,мъчител
1780катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1781катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1782катрокое
1783катугакаточели
1784катърхибрид между кон и магарица
1785каул1.облог, бас 2.женитба
1786кауньпъпеш
1787кафинкошница
1788кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1789кахорегрижи, притеснения
1790кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1791кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1792качамак на тупацъкачамак на буци
1793качекбеглец от затвора
1794каченкочан
1795каченьцвекло
1796качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1797кашевареготвачи (войнишки)
1798кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1799кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1800кашмерподигравка, гавра
1801кашниксладка баница от тиква без кори
1802кашникьзелник
1803кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1804кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1805каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1806каямекьнещо много силно
1807каяндравж. каикарин
1808квасяполивам
1809кеври сеглези се
1810кезепьстуд,мразовито време
1811кезяммеря се
1812келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1813кельинат
1814кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1815келявслаб, хилав
1816келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1817кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1818кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1819кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1820кендихалиноткачен, не с акъла си
1821кепенци дървени капаци за прозорци
1822кепчочирпак
1823кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1824кепяовчарска връхна дреха
1825керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1826кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1827кересте[керестé]дървен градежен материал
1828керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1829керпендерклещи
1830кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1831кесекпряк път
1832кесеневърви кесене (не където трябва)
1833кестер'мьона пряко,пряк път
1834кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1835кетапкнига (използва се и за диплома)
1836кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1837кехаицасъпруга на кехая
1838кехаяовчар
1839кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1840кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1841кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1842кешкиде да бях, по-добре
1843кеяфетдостолепие,великолепие
1844ки`прахубава,напета,гиздава
1845кибаринкъм нещо придирчив
1846кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1847кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1848кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1849кикетам сасмея се
1850кикюньтютюн
1851киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1852киман[кúман] загрижен
1853кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1854киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1855кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1856кимъньокемане
1857кинакакво
1858киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1859кинефтоалетна
1860кинигакнига
1861кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1862киприйкамостче
1863кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1864кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1865киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1866кирацахубава жена с добре оформено тяло
1867киречвар
1868кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1869кирпижияциганин,скитник,бездомник
1870кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1871киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1872киселкадива ябълка
1873кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1874кисмьоздрава земя
1875киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1876киспьокюспе
1877кистермьомного стръмно място
1878кисьопортмоне
1879китостанал сняг по клоните на дърветата
1880китапкнига, документ
1881киткацвете
1882китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1883китюкголям отрязан дървен пън
1884кичаресноп череши,вишни
1885кичеркитеник
1886кичилкапискюл
1887кичилоруно на овца, коза
1888кичилькиресни,пискюли
1889кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1890кишоъгъл
1891кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1892Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1893клавамслагам
1894кладапоставя нещо на определено място
1895кладамправя
1896кладницакупчина сено
1897кладнякопа сяно
1898клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1899клепклюка
1900клепално времевремето два часа преди мръкване
1901клепачклюкар
1902клепачиродопски вариянт на чехлите
1903клепкаклепач(на око)
1904клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1905клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1906клепчияклюкар
1907клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1908клеткилер
1909кликамвикам, казвам
1910клинбаница с точени кори и ориз
1911клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1912клобокълбо
1913клокнеда заври, ама за малко
1914клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1915клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1916клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1917кльот кадърен, можещ
1918клюнцадялка нещо на дребно,
1919ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1920кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1921книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1922ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1923ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1924кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1925коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1926кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1927кожельдеверски байрак при сватба
1928кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1929козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1930койнаринтурчин
1931кокарджаневестулка
1932кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1933кокомаргъба (сърнела)
1934кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1935кокорприпечно , сухо място на южен склон
1936кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1937кокя[кóкя] котка
1938колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1939колакпитка
1940коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1941колаци палачинки
1942колачкувемалки колаци,колачета
1943колибакъща
1944колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1945колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1946колчишколко
1947кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1948кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1949кольчшиколкото пъти,когато и да...
1950комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1951комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1952компиркартоф
1953комшиясъсед
1954кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1955кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1956кониконе - в мн. число (на "о")
1957конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1958конопъльконоп
1959контошвръхна,горна женска дреха
1960конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1961конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1962конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1963копасъбрано на куп сено
1964копан[кóпан] тупалка за пране
1965копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1966копаньпопова лъжичка
1967копартмабезделник
1968копачмотика
1969копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1970копелемомче, юнак
1971копенькуп
1972копкакопче
1973коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1974копносухо, не покрито със сняг
1975копукнехранимайко
1976копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
1977корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
1978кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
1979кордянареждам, проточвам
1980коркулукплашило /Арда,Могилица/
1981корместабременна жена
1982корминичерва
1983кормяподхранвам овце със сол
1984корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
1985корсткръст
1986корткъртица
1987корубахралупа
1988коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
1989корфкръв
1990коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
1991косажиякосач
1992косвамям, храня се
1993косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
1994косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
1995коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
1996коснахапна
1997косниопитай - за храна
1998коснувам[кóснувам] хапвам
1999коспидаизхабен нож
2000котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2001котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2002котелкамалка кофа
2003коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2004котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2005котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2006котмачястие от овче мляко
2007котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2008кофиньсноп коса, плитка
2009коцкочина,свинарник
2010коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2011кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2012коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2013коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2014кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2015кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2016кочурзаградено място в обора за телета
2017кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2018кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2019кошницадомошарка,къщовница
2020кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2021кошумамониция за впрегане в каруца
2022коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2023крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2024кравендебел, охранен
2025крамолакараница
2026крапанделнисък човек
2027крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2028красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2029крастафулькакраставица
2030кратасвършва
2031кратенсвършен, приключен
2032кратешсвършек,финал,приключване
2033крати сасвърши
2034кратил[крáтил] свършил (за количество)
2035кратихсвърших , изразходих
2036кратохкартофи
2037кратошаниквж.пататник
2038крафчателица
2039кременькремък
2040крепензапазен,здрав
2041криватлегло
2042кривачка[кривàчка] шепа
2043кривачка 2 гега,гагуль
2044кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2045крогдъска за разточване на кори за баница и др
2046кропкъс
2047кропандельнепорасъл, нисък човек
2048кропкакръпка
2049кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2050кропукъсо
2051кротикърти
2052кротох[крôтòх]
2053кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2054кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2055крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2056крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2057крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2058крусноплат
2059крушкаелектрическа лампа
2060крънлекларинет
2061кръпкъс
2062Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2063куветсила
2064куветьсила, мощност
2065кудвамцелувам
2066куднацелуна
2067кудяцелувам
2068кузусойно място
2069кузняковачница
2070куйеджекчашка, прибори
2071куйрукопашка
2072кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2073кукамклякам
2074кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2075куквамклякам
2076кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2077кукнахскрих се, клекнах
2078кукни[кýкни] клекни
2079кукудаюмрук
2080кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2081кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2082кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2083кукурегашишарка
2084кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2085кукучкатоплийка
2086кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2087кулав[кýлав] сакат
2088кулакродопска мекица
2089кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2090кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2091кулнякула,наблюдателница
2092кумакькомат
2093кумаш[кумáш] качествено
2094кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2095кумпирекартофи
2096куна[кýна] икона
2097кунади[кунáди] измъчва
2098кундапьканап
2099кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2100кундражияобущар
2101кундриобувки
2102кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2103кундуревисоки есено-зимни обувки
2104кундуридървени обувки
2105кункиръчички-когато се говори на бебе
2106кунушмакразговор, мохабет
2107купальниккупчина
2108купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2109купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2110купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2111купенкупчина
2112купище[кýпище] площад
2113купукголтак
2114купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2115кура'кьчук
2116курайкрайбер,резе или кука на врата
2117курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2118курашкаптиче лайно
2119курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2120курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2121курдисахприготвих , направих
2122курдисвамразкрасявам, приготвям се
2123курешницаможе и така
2124куржияполски пъдар
2125куринапенис , мъжки полов орган
2126куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2127курминачерво
2128курначучур
2129курназсмел, куражлия
2130курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2131курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2132куртолисах саукротих се, успокоих се
2133куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2134куртулушспасение,избавление
2135курубакорито за отвеждане на вода
2136куруджиепъдар
2137куруджияпъдар,пазач
2138курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2139курчатинаполов орган
2140кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2141кусурпроблем, грешка
2142кутгакато че ли,кога
2143кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2144кутловебакърени овчарски съдове,менци
2145кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2146кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2147кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2148кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2149кутракоя
2150кутратокоято
2151кутрикой
2152кутритокойто
2153кутрокое
2154кутротокоето
2155кутрубандконтрабанда
2156кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2157кутядържа в скута
2158кутямотглеждам
2159куфарицаглава
2160куцайкчаст от самар
2161куцакькука на самара,отзад
2162кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2163кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2164кушинаопределен брой снопове на едно място
2165кушиянадбягване/надпревара с коне
2166кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2167кушумхомот (за впегатно животно)
2168куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2169къзепстуд
2170кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2171кърна вън
2172къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2173къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2174кърмилосолена храна за овце и др.
2175кърфицабезопасна игла
2176кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2177кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2178кърши[кършú] срещу
2179късвамхапвам
2180късканджиягорделив и докачлив човек
2181къскараманкакалинка
2182къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2183къщялокак ще,как може
2184кьанинкатенурка
2185кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2186кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2187кьоркандильпиян до "козирката"
2188кьорпечовек ,дето за нищо не става
2189кьоръвсляп
2190кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2191кьосебезбрад
2192кьосендрекизпражнение
2193кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2194кьотек бой, мащабно сбиване
2195кьошкчардак,навес пред къща
2196кюкюнтютюн
2197кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2198кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2199кюмбепечка
2200кюмюрвъглища
2201кюняккюнец, тръба за печка
2202кюприямост
2203кюрекправа лопата
2204кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2205кюскиятежък метален лост
2206кюстекверижка за часовник
2207кютамтрая
2208кютьлош, зловреден навик
2209кютькамудрям
2210кютюкдънер, дебело дърбо
2211КякаКиряка
2212кянинкапалачинка (Широколъшко
2213лабутьбой,сопа,бахтаница,
2214лагуньхрана за едри животни
2215ладилникхладилник
2216лаицалъжица
2217лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2218лакардиисмешни случки
2219лакардияакордеон
2220лаладжиечовек, който говори напразно
2221лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2222лангазовамразхождам се безцелно
2223лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2224лангирьльуту /Доспат/
2225лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2226лангуринчовек, който скита безцелно
2227лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2228лангуровампроизводно- скитам
2229лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2230ланиминалата година
2231ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2232лаптерлаптоп
2233лапчинеженски домашни чехли
2234латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2235лафдума, приказка, раздумка
2236лафкамговоря, приказвам
2237лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2238лаханазеле
2239лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2240лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2241лахумебомби,динамит
2242лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2243лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2244лево горлотрахея(дихателна тръба)
2245левовашнепослушен си
2246левотиякапризен, претенциозен човек
2247левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2248легайлягай
2249ледункаледена висулка
2250лей сесега, веднага
2251лей тейточно така, само така
2252лейлекщъркел
2253лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2254лекьумама
2255лелекщъркел
2256лелкакратуна
2257лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2258лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2259лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2260лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2261лепчинкималки детски терлички с копче
2262леска сасвятка се,за светкавица
2263лескавицасветкавица
2264летвенастрани
2265летивали дъжд
2266летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2267летназаваля
2268лефтерне женен
2269лефтеровамергенувам
2270лехеньлеген
2271лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2272лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2273ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2274ливантоодеколон
2275ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2276лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2277лизгарлопата
2278лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2279ЛикаВелика,Величка
2280лилекщъркел
2281лильосмотан човек
2282лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2283линкамходя
2284линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2285лискя[лúскя] листо, лист хартия
2286листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2287литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2288литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2289лихбуен, лош
2290лихень[лихéнь] леген
2291лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2292личвамплисвам (за течност)
2293Лию/син.Личо/ Илия
2294ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2295лобутбой
2296логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2297лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2298ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2299ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2300лонгурскитащо куче, става и за човек
2301лочкалоква
2302ЛошкуАприл
2303лубутьбой
2304лукмитестено изделие,вид бухти
2305лукмо /удар на о/брънка от синджир
2306лукмъмекица
2307лукуринаукарина
2308лунгурънскитник
2309лупавицариба кефал
2310лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2311лълекщъркел /тур./
2312лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2313лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2314лъщебляска, свети, сияе
2315лъщя се протягам се
2316льонлен
2317льосаксветкавица
2318льоска сасветва (за светкавица)
2319льоскавицасветкавица
2320льоснолесно
2321льотвонапряко
2322льощи са изтяга се, протяга се
2323льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2324люсамо, както
2325любемцелувам, обичам
2326людехора, народ
2327людихора
2328людковехорица,човечета
2329люпаталопата
2330люсвъв
2331лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2332лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2333люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2334лябхляб
2335лякимкато че ли не
2336лялькакратуна
2337лянейживотно сменящо косъма
2338лятускапрез лятото
2339м́инлетьнарод,хора,население
2340магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2341магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2342магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2343магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2344магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2345магешникмагьосник
2346магьомагия
2347маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2348мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2349мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2350мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2351майомайко
2352майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2353майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2354макина[мáкина] машина
2355максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2356максуснарочно, целенасочено
2357малáчебиволче
2358маласаммачкам, размачквам
2359малешивибави, изостава
2360малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2361малькицаревични кучани
2362МалькинаФевруари
2363малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2364малькьутепумълчалив човек
2365мамницавещица,магьосница
2366мамулькянещо увито,2.цигара
2367манахамного
2368мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2369мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2370мангафьоизцапан, омърлян човек
2371мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2372мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2373мандаполюшвне, поклащане насам натам
2374манда са /удар на първо а/люлее се
2375мандалмономер , измама
2376мандалорезе на врата
2377мандахерцаклати се, виси
2378манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2379мандобивол,биволица
2380манжълокначин, умение, колай, чалъм
2381манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2382мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2383маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2384марангозмайстор дърворезбар
2385марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2386Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2387маривид обръщение
2388маринкастар български сорт жълта слива
2389маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2390марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2391марлоккотка
2392марна хладка
2393МартаМарт
2394марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2395марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2396мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2397мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2398мартительмързеливец
2399марудникродопска палачинка
2400марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2401масал[масáл] анекдот, виц
2402масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2403маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2404масуртръба
2405матаньизбито обезмаслено овче мляко
2406матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2407матара 2неголям каменарски чук
2408матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2409матокнеизлюпено яйце
2410матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2411матрунакруша
2412махмъх
2413махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2414махалкакочан царевица
2415махалькацаревичен кочан
2416махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2417махананедостатък
2418маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2419маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2420маханджиячовек който търси недостатъци
2421маханонедостатък
2422махановамтърся недостатъци
2423махмурлиясъстояние на човек след запой
2424махнатчувствителен, капризен човек
2425махсус[мáхсус] нарочно
2426мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2427Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2428межаседянка, свършване на работа от много хора
2429междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2430межеркажена, която ходи на седянки
2431межо[межô'] граница на имот
2432межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2433межовницавиж межерка
2434мезаргроб
2435мейданна яве, на открито
2436мелемьо[мелемьó] смотаняк
2437мелемябудала, мърда
2438мелникумивалник
2439мендильпрестилка
2440ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2441ментаражиялъжец , мошенник
2442ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2443ментешепанта
2444ментешопанта
2445меразнаследствена нива
2446меракжелание
2447меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2448Мергелес.Наречен /до 1932г./
2449мерецконе е по вкуса ти
2450мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2451мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2452меса[мéса] прилича
2453месальголямо парче плат
2454месельеприказки от старо време
2455месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2456месковетерлици (устово,райково,влахово)
2457меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2458метамхвърлям
2459метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2460метехарадвижи се между,пречка се
2461метни гохвърли го
2462мехлемьозагубен, завеян човек
2463мехмелеквълнен парцал
2464мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2465мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2466мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2467мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2468мешелокдъбова гора
2469мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2470мешефечувопасен, лош
2471мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2472мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2473мешо[мешó] дъб
2474мешьодъб
2475мещратаен,секретен дюлгерки език
2476мещренскимайсторски
2477мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2478миджо[миджó] вечеря
2479миельникмивка (умивалник)
2480миечка[миéчка] парцал за миене на под
2481мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2482мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2483миждьодобра вест
2484миживунин,миживунизключителен педант
2485миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2486мижочичо
2487мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2488мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2489мизяликьмезе
2490мийданьпространство, от мегдан
2491микруфиннегодник
2492милужливсъстрадателен,милостив,
2493миндальбадем
2494миндилмазна кърпа
2495миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2496минзивар[минзивáр] минзухар
2497минтишопанта
2498минтосваммиткам се
2499мираснаследство
2500мирипарчета месо в манджа,мръвки
2501миспарфюм
2502мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2503мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2504мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2505мисирцаревица
2506мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2507мисирвинастъблото
2508мисиркапуйка
2509мискетоцет
2510мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2511мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2512мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2513мистекатпревъзходна степен (най)
2514михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2515михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2516мицастринка
2517миццалеля, стринка
2518миша кальманканевестулка
2519мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2520мищрико[мищрикó] индрише
2521Мия/син.Миче/ Мария
2522мияльникумивалник, мивка
2523миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2524млáщяпримлясквам,храня се щумно
2525млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2526младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2527млати[млáти] удря със сила
2528млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2529млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2530млогумного
2531могламъгла
2532могли пуши ( могли тютюн )
2533мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2534мозъринзаядлив човек
2535мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2536моксуснарочно
2537молавидъвче бавно, предъвква
2538момамомиче за женене
2539мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2540моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2541монасипвж. мунасип
2542МонюСимеон
2543моравлилав
2544морвапушек, турма
2545моркна састъмни се
2546морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2547мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2548моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2549моско[мóско] мъжко
2550москумъжко, мъж
2551мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2552мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2553мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2554мотрухдрехи
2555мотыкамотика, копачка
2556мотькамотика
2557мохабетприятен разговор
2558моясмой
2559мрави́льникмравуняк
2560мравушкистудени тръпки по тялото
2561мразистудено е
2562мразнициизбиване на студена пот по врата
2563мразовражда,кавга
2564мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2565мрасревматизъм
2566мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2567мрачникприлеп
2568мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2569му'тлаквероятно, може би
2570мувимухи
2571МудаМаруда
2572музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2573музуринлош,злобен човек
2574мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2575мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2576муличкомалко за количество
2577мумсвещ
2578мумарънсватовник,от страната на момичето
2579мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2580мундариннечистоплътен, мръсен
2581мурабьо[мурабьó] война
2582мурафетумение, сръчност, майстория
2583мурдаргрозен, мръсен
2584мусриба мряна
2585мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2586мусафкнига
2587муси самръщи се
2588муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2589мускодокумент
2590муставмръсен, изцапан (муставник)
2591муставникдете което се е изцапало
2592мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2593мустьомуставник
2594мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2595мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2596мутекмалък
2597муткомалко
2598мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2599мутькамалка
2600мутькомалко
2601мутякмалък
2602муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2603мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2604мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2605муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2606мушамолечебен компрес
2607мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2608мушипрехвърча ситен снежец
2609мущрактоалетна
2610мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2611мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2612мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2613мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2614мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2615мънахомного
2616мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2617мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2618мъндахерцамърда, клати, люлее
2619мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2620мърморишникмрънкало
2621мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2622мъртательникслаб, изнемощял човек
2623мърцинабезполезно,напразно,
2624мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2625мъскотинамъжко теле
2626мьонаговоря
2627мьосумесо
2628мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2629мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2630мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2631мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2632мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2633МянуДамян
2634мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2635мяса миприлича ми
2636мясамприличам
2637нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2638на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2639на ейтуванасам
2640на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2641на къккак ли;
2642на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2643набарбальоканнапит
2644набахтавамнабивам някого
2645набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2646набрусаннамръщен
2647набузвамнасилвам
2648набузилзасилил
2649набурсученнамръщен
2650набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2651набъйтанабия
2652НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2653навалил запалил
2654навальонавалица
2655навалямзапалвам (за огън)
2656наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2657навасих са настръхнах
2658наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2659навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2660навратилобърнал
2661наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2662навуи[на'вуи] навуща
2663навъзбърнонагоре
2664нагадамнагласям
2665нагарванисамнападам нещо, някого
2666нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2667нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2668нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2669нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2670нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2671нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2672нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2673нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2674нагодинагласи
2675нагодихприготвих
2676нагодкавъзглавничка
2677нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2678нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2679нагроченомрачно за време
2680нагрочилнамусил
2681нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2682нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2683надèвамобличам
2684наджак[наджáк] брадва
2685надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2686надзиравзира се
2687надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2688надрулениздокаран
2689надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2690наекь /удар.на е/намерение
2691нажакмалка брадва
2692нажекмалка брадва
2693нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2694нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2695назландисва сечуди се
2696назландисвамправя се на разсеян
2697наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2698наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2699найденамери
2700найденнамерен
2701наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2702накакоф[нàкакоф]някакъв
2703накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2704наквасвамнамокрям
2705наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2706накиприлукрасил, декорирал, накичил
2707накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2708наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2709наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2710накольчвамполягам настрани
2711накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2712накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2713накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2714накусямопитвам (храна, напитка)
2715налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2716нальчоподкова
2717налята маиде ми да...ама много емоционално
2718намна нас
2719намаханнаточен, пиян
2720намесиябъркотия
2721намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2722намисвамразпилявам, разхвърлям
2723намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2724намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2725намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2726наморзвам[намóрзвам] настивам
2727намрази мизапочна да ми става студено
2728намусилнамръщил
2729намъзуд "ъ"- достойнство
2730намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2731намяхноваприлича
2732нанебаба
2733нанизбърнонадолу
2734нанкабаба
2735нанносигурно
2736наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2737напатисано[напатúсано] разбъркано
2738напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2739напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2740напинам самъча се
2741напиньмъка, тормоз
2742написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2743напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2744наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2745наплетоха саскараха се жестоко
2746напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2747наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2748напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2749напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2750напрешнапред
2751напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2752нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2753нарамитръгна навън
2754нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2755наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2756нареченопредопределено
2757наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2758нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2759наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2760нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2761нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2762наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2763нарука ми саскара ми се/много/
2764наруквамкарам се
2765наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2766наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2767насòрзаедно
2768насменжиеприсмехулник
2769насмехчияподигравчия
2770насмитамскарвам се
2771насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2772насосвамнареждам, удължавам
2773насосваненаставяне удар.на о
2774насторганнастърган
2775настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2776настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2777настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2778насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2779натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2780натапанениподути, отекли (за крайници)
2781натаптатпълен, дебел човек
2782натаптах санаядох се до пресищане
2783наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2784натъптанонатъпкано
2785натъптахнатъпках , набутах
2786натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2787нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2788нафирканпиян,силно почерпен
2789нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2790нафтиенокти
2791нафунянсърдит
2792нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2793нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2794нахкъм
2795нах висоцена горния етаж
2796нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2797нахаваянапразно
2798нахаканамуши , напъха
2799нахаросвамнахоквам
2800нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2801нахлуп[нáхлуп] по очи
2802нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2803находамнамирам
2804нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2805нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2806начеперил покатерил
2807начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2808начокаотчупи, подхвана
2809начумереннамръщен
2810нашли[нашл́и]намерили,открили
2811нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2812наюм[нáюм] наум
2813нваонова
2814не ще биняма да стане
2815невястамлада неомъжена жена
2816негибнат непипнат
2817некатьнокът
2818некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2819нельчоподкова
2820немо[нémo]на него, неговото
2821немойнедей
2822ненауздавненадейно, случайно
2823нефелане слуша
2824нефелит[нефелúт] лош, проклет
2825нефилитпалавник, пакостник
2826нехи[нéхи]на нея,нейното
2827ни гори - ни долуговори измислици
2828нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2829нигам са /удар.на и/люлея се
2830низнадолу
2831низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2832низборценадолу
2833низбърдунанадолнище
2834никинанищо,никакво
2835никогашникога
2836никотраникоя
2837НикулцкеДекември
2838никутриникой
2839никутро[н́икутро]никое,нито едно
2840нимойнедей
2841нисбърценадолу, по нанадолнище
2842нисцедолу
2843нишандар,отметка,подарък
2844нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2845ногакрак
2846ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2847ногикрака
2848ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2849ножаки големи крака
2850ножинкакраче
2851ножинкиумалително за крака
2852ножищаголеме/дълги крака
2853ноиценожици
2854нойциножица
2855НолюМанол
2856НотюПанайот
2857НочуМанол
2858нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2859нощкувидървен съд за месене на хляб
2860нужниктоалетна
2861нъшенбелег, недостатък
2862ньофтенокти
2863нянкагърда
2864о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2865о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2866о'талаобратната страна на брадвата
2867обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2868обарвамопипвам,претърсвам
2869обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2870обарямтропам, хлопам
2871обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2872обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2873обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2874обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2875обикарвазаобикаля истината, лъже
2876обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2877обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2878обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2879обитросватърси
2880обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2881обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2882обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2883обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2884облещявамослепявам, заслепявам
2885оборканалуда, ненормална за жена
2886обрусяочукам(обруля)
2887обръщальнициръкохватки
2888обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2889обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2890обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2891обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2892обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2893обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2894обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2895овадьголяма конска муха
2896овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2897огалитхубав, красив
2898оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2899оглувюзда на кон
2900огльодвам саоглеждам се
2901огрибам са"измитам се", махам се
2902огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2903огуртькисело мляко
2904одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2905одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2906одаркоридор
2907оджак[оджáк] огнище
2908одмахвампремествам, задигам
2909одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2910одрал ти е кожатаприлича на теб
2911оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2912одушнозадушница
2913озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2914оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2915ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2916окадартолкова
2917окапальозакапал човек
2918окачи ми сепритесних се
2919окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2920окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2921оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2922околихнабих коле на фасуля
2923окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2924окумушоперен,разтросен,ербап
2925окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2926олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2927олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2928омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2929омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2930омокнатоскубан
2931омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2932омразапротивен ,неприятен
2933омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2934омуть1.надежда 2.мерак
2935онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2936опано[опанó] смотаняк
2937опатихзагазих
2938оперенмного работлив
2939опетлалобъркал
2940опинамдърпам
2941опинцицървули
2942описивилизцапал със смола
2943опишкаль съм сеубол съм се
2944опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2945опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2946опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2947опрашиоплеви
2948опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2949опчухвампоизсъхвам
2950опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2951орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2952орльосополив
2953орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2954орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2955оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2956ортаксъдружник,колега-сменник
2957орталъкоколност
2958ортосах сасправих се
2959ортосвамориентирам, опътвам
2960ортоснаоправна,удар,на първо о
2961ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2962ортумаздраво въже
2963оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
2964осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
2965осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
2966осл̀ицамагарица (млада)
2967осм́янкамесо от коремната част на прасе
2968основаша та ̀основа (ще те бия)
2969остопанил[остопанúл] притихнал
2970осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
2971осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
2972осъкни саиздухай си носа
2973осъферва сасъвзема се
2974отаватревата от второто косене
2975отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
2976отбавен[отбáвен] лош, развален
2977отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
2978отбавямубивам
2979отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
2980отводеот татък
2981отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
2982отдуотиде си, изчезна
2983отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
2984отзваобажда, отзовава се
2985отзвавам саобаждам се на повик
2986оти1.защо 2.защото
2987откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
2988отколеотдавна
2989отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
2990отколяотдавна,удар.на второ о
2991откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
2992откъцачовек който нито възприема нито разбира
2993отлаваотговаря,противопоставя се
2994отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
2995отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
2996отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
2997отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
2998отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
2999отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3000отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3001отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3002отпрашамзаминавам, изчезвам
3003отробвамотхапвам, отгризвам
3004отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3005отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3006отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3007отсарцесърдечно,искрено
3008отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3009отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3010отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3011отсунаходръпнах
3012отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3013отуриотвори
3014отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3015отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3016отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3017отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3018отхлептавам...се, смея се неудържимо
3019отхлептаванесилен, спонтанен смях
3020отцодеотатък , от другата страна
3021отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3022отъвасено от есенна коситба
3023офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3024охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3025охлялеолеле
3026охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3027охтикатуберколоза
3028очигьозоперен,пробивен човек
3029очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3030очинкиочи на дете
3031очовячилвлезнал в правия път
3032очопямотчупвам
3033очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3034очухваизсъхва
3035ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3036ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3037ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3038п́ончгреяна ракия
3039п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3040павурчашка за ракия
3041паглищамгълтам, поглъщам
3042падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3043падинадере
3044паепее
3045пазлакголо каменисто място
3046пазламонечист човек, животно или вещ
3047пазухапазва
3048пазухипазва
3049пакулнайлоново пликче
3050пакульне само найлоново, книжно и др.
3051палавраизмислица
3052палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3053паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3054паламидавид бодлив бурен
3055палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3056палемалко куче
3057палейдава зор
3058палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3059палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3060пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3061пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3062памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3063пампорвлак
3064памуклиязимно яке
3065панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3066панагомотгоре, върху
3067панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3068пангульканещо малко по размери,дребосък
3069ПандюПантелей
3070пандюкмалко,дребно дете
3071панжурдънер
3072паницакупа (съд за супи)
3073пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3074пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3075пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3076панчугадънер
3077папратокмясто обрасло с папрат
3078папуниса[папунúса] мърмори
3079папунисат мърморят,недоволстват
3080папуцеобувки
3081папуциобувки
3082папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3083папучниккрастава жаба
3084паравальникпърво гости преди годеж
3085параник[пáраник] качамак
3086парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3087параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3088паратилврата на кошара
3089паратирпрозорец
3090паратирьпрозорец
3091паратколошо
3092паратъкньокалпава вещ
3093паратьколошо, неприятно
3094парашутнайлон
3095пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3096паресницаоставена (разведена) жена
3097паринодеве, преди малко
3098пармакпръст на ръката
3099пармаципрозорци
3100парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3101парсникпрясно мляко
3102парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3103парталепърцали
3104парталивокъсан, дрипав
3105парталивникпарцаливко
3106парталъпарцал
3107партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3108партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3109парцальпарче плат
3110парцуцадомашна ракия с висок градус
3111парчицапарченце, късче, троха
3112парчопарче
3113паршницадиария
3114парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3115пасилкамолец
3116паскимолци, дървеници
3117паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3118пасулькамолец
3119патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3120патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3121патаккартоф
3122паталакартофи
3123патараги[патар̀аги] патерици
3124патарамритам
3125патарламокараница
3126пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3127пататнике типично родопско ястие от картофи
3128пататокартоф
3129патахса[патáхса] усмири се, утихна
3130патеккартофи
3131Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3132патетакартофи
3133патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3134патика[патúка] горска пътека
3135патлажандомат
3136патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3137патроум, акъл
3138патружилькьаживовляк
3139патуремъжка долна дреха от аба
3140патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3141патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3142патьеккартоф
3143патьоккартоф
3144пахоцена, стойност
3145пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3146пачиленподострен
3147пашкасемка
3148пезюльтрап, нещо стръмно
3149пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3150пекулькесийка, торбичка
3151пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3152пелиночпелнн /за вино/
3153пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3154пенджурипрозорци
3155пендихаропет хляба осветени в църква
3156пенжурапрозорец
3157пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3158пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3159пердасъзбезочлив човек
3160пердьоперде, завеса
3161перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3162перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3163переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3164периясамодива
3165песакпясък
3166песяккукер
3167петалаподкова
3168петатокартофи
3169петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3170петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3171петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3172петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3173петланка[петлáнка] пречка
3174петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3175петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3176петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3177петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3178петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3179петружилкаживовлек
3180ПетрускеЮли
3181петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3182пехливанюнак
3183печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3184пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3185пещурапещера
3186пизульстръмнина
3187пизюльмалка ниша в стена
3188пикучурина
3189пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3190пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3191пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3192пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3193пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3194пинка саизлишно се претоварва с работа
3195пинтияскръндза,стиснат човек
3196пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3197пиринчориз
3198пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3199пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3200писасмола
3201писвампиша
3202пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3203пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3204пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3205пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3206питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3207питкам (се)бутам (се)
3208питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3209пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3210пишимнай-напред, първо
3211пишкалтрън, бодил
3212пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3213пишкамубождам
3214пишкинловък, оправен, отдава му се
3215пишкиркарпа
3216пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3217пишлемехлапе, малко момче
3218пишмам съмпротив съм
3219пишман съмсъжалявам за нещо
3220пишманлъкповече от съжаление
3221пишнаубоде
3222пищелкасвирка
3223пищисвам сеядосвам се
3224плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3225пл́янибебешки пелени
3226плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3227плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3228пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3229пладнинаобяд
3230пладновамобядвам
3231пламиньпламък
3232планинаобедно хранене
3233планьаголямо дълго ръчно ренде
3234пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3235платамплащам
3236платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3237плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3238плахтядишам учестено, задъхвам се
3239плачещимплачейки
3240плекяницаограда
3241плесакмокър пясък,кал,еловица
3242плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3243плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3244плетограда
3245плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3246плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3247плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3248пличкапръска за течности
3249плодемразреждам нещо с вода
3250плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3251пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3252пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3253плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3254плюснеудари
3255плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3256плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3257плянипелени,повивки (бебешки)
3258пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3259плячкосвакраде,открадва
3260по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3261побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3262побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3263побебсанповреден
3264побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3265побивамстоя прав
3266повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3267погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3268погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3269погиздендобре облечен , натъкмен
3270погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3271погльоднувайпоглеждай
3272подарзакполтъргайс
3273подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3274подборнилразсърдил
3275подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3276подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3277подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3278подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3279подзимаграницата между есен и зима
3280подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3281подзума[по'дзума] есенес
3282подиотиди
3283подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3284подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3285подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3286подкокоросвамподтиквам
3287подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3288подлукосазаема се със задачата с желание
3289подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3290подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3291поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3292подникобор
3293подпуквамзапочвам да правя нещо
3294подрипкаподскача
3295подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3296подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3297подсунах саподхлъзнах се
3298подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3299подурслог
3300подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3301позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3302поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3303познавижда се
3304позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3305поклонен[поклонéн] смирен
3306покровпокривало, завивка
3307покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3308покьпът
3309полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3310полно малогоре долу, отчасти
3311полну-малугоре-долу, много малко
3312полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3313полхплъх
3314полчанин[по'лчанин] човек от полето
3315полшище[пóлшище] голям плъх
3316польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3317польубвамцелувам
3318польхплъх
3319помазакмазнина върху месо
3320помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3321помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3322понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3323понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3324поникобор за животни
3325понникмалко помещшение за животни , обор
3326понтапневмония
3327понтясахразболях се от пневмония
3328понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3329пончгреяна ракия
3330поньцицката на вимето на кравата
3331попагьопопадия
3332попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3333попляпълзи
3334поподам саподдавам се
3335попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3336попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3337попрегремък за стягане на самар,седло
3338попрелкаседянка
3339попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3340поразикмалка тресчица забила се под кожата
3341поразикаоще едно а има накрая
3342пораньпреди, по-рано
3343порачапоръча
3344порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3345порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3346поренкапреди малко
3347поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3348поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3349поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3350поркеницаедра мома
3351поркьаницадебела жорда за строга
3352поркяницасхванат човек, безидеен
3353порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3354порспръст
3355порскампръскам
3356порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3357порстепръсти
3358порстеньпръстен
3359портадворна врата вж.капия
3360портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3361поруквамповиквам
3362порчкозел, пръч
3363поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3364поршльо(ла)дрисльо(ла)
3365поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3366поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3367порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3368посатьчеиз
3369посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3370поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3371поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3372послагвамзачитам, уважавам
3373послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3374посльадъкплацента
3375посльакьслед това
3376посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3377посрюпосерко
3378постаршарен
3379постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3380постълакнай-общо нещо за постилане
3381посувам сапомествам се
3382посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3383посъделкапопрелка
3384посърбявам сечеша се,почесвам се
3385потещим[пóтещим] попътно
3386потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3387потонсалон, (на потнън, на салона)
3388потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3389потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3390почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3391пошкакостилка
3392пошкам охкам
3393пощамям сеспотайвам се,
3394пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3395пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3396пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3397прéвареизпреваря,вземам преднина
3398прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3399прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3400пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3401прави ми са[правú ми са] струва ми се
3402правилкаправене на магия(поверие)
3403прадепреде
3404праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3405праса[прáса] праз лук
3406прасникпрясно мляко
3407прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3408прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3409праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3410праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3411прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3412прашилкакопачка, вид мотика
3413прашницаразтройство
3414пращистремена на седло, самар
3415преберницачума
3416Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3417преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3418превивамскопяване на животно
3419превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3420прегращашепа
3421прегрибапрегръща
3422предойконтролно доене
3423прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3424прелокълбо прежда
3425премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3426пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3427пременилиздокарал
3428препинаспъва
3429препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3430прерипкапрескача
3431прерипнахпрескочих
3432прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3433преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3434пресникпрясно мляко
3435пресникаркатенджера за варене на мляко
3436преснильдървена тежест към вретено
3437преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3438претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3439префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3440преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3441прешанпредишен
3442прешнинопреднина
3443преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3444прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3445приборквампреминавам през дълбока част на река
3446прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3447прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3448привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3449приведен зотьзаврян зет
3450привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3451привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3452пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3453приглатило се езаоблачило се е
3454пригорщашепа,удар.на о
3455пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3456придамницапредателка
3457придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3458придиплям сапрехвърлям се
3459придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3460прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3461прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3462прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3463прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3464прилегаутива
3465прилегиткрасив
3466приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3467принасемсервирам, поднасям
3468принганестабилен мост
3469принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3470припликналпрелял, прелива
3471припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3472приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3473припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3474припьона саспъна се
3475пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3476прирукализвикал
3477присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3478прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3479прискьопоставка на казан над огъня
3480присойкаюжно слънчево място
3481присоньва ми саявява ми се на сън
3482пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3483пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3484пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3485пристьожелязна скара с крачета за огън
3486присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3487присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3488присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3489притагаряпрехвърля удар.на второ а
3490притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3491прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3492приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3493приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3494приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3495притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3496притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3497притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3498прифатничав[прúфатничав] сприхав
3499приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3500причувайте саобаждайте се
3501пришонквампретърсвам
3502прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3503провадамизпращам
3504проводиизпрати
3505провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3506прогимазакуска
3507прогьумахрана за из път
3508прогюма закуска, брънч
3509продумах мупроговорих му
3510прожекторфенерче
3511прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3512пролезмясто за преминаване на плет
3513пролетка[пролéтка] напролет
3514проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3515просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3516просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3517просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3518просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3519просфорниквиж.просфора
3520просьопросия
3521протпрът
3522профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3523проходвлагалище
3524процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3525процефкана потурите отвор отпред
3526прочкапръчка
3527прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3528прощъпулкапрохождане
3529прудотинразсипник,пияница
3530прустьголям коридор
3531пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3532пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3533пръктикагнило дърво
3534пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3535пръскьоперустия
3536пръсникпрясно мляко
3537пръсурналдошъл неканен на гости
3538прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3539пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3540пръчуквамнатяквам
3541пръшницадиария
3542пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3543прясекапътека
3544прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3545пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3546пуканиципуканки
3547пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3548пукукьпукотевица
3549пулкопче
3550пулаткамлада непроносила кокошка
3551пулигледа
3552пульочкапо-бавничко
3553пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3554пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3555пумпальницалеко закръглена жена
3556пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3557пуперька[пупéрька] чушка
3558пупрелкаседянка, тлака
3559пупрелкимоми на седянки
3560пупунькамък
3561пурцкамцелувам
3562пурюквамизвиквам
3563пускамстрелям
3564пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3565пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3566пустосвахока, ругае
3567пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3568пусунвампремествам
3569путфорльямподхвърлям
3570пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3571пуфкамудрям, пуша
3572пуфтельпърхутка
3573пухлапямприструвам се, че не чувам
3574пухлапям са ужким не чувам
3575пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3576пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3577пущамевамубивам
3578пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3579пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3580пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3581пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3582пъкалнъкпикочен мехур
3583пънчугаголям пън , китюк
3584пъреньодеве, преди малко
3585пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3586пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3587пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3588пърснепръсне
3589пърсьпясък
3590Пърхульмехур на кожата
3591пършикаръми
3592пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3593пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3594пътакламогюрултия, стълпотворение
3595пъшкакостилка, семка
3596пъшкисемки
3597ПьочуПетко
3598р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3599раeй, ти
3600ра'зцяпкарецепта(мед.)
3601ра`зликатразличен,нееднороден,
3602рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3603равнишкаравно място
3604рагювурадио
3605раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3606радиворадио
3607раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3608разбарчинабарчина първо качество
3609разборквамразбърквам
3610разбудам събужам,пробуждам
3611разбунтиха саразбунтуваха се
3612разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3613развидамразвеждам, разхождам
3614развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3615разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3616разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3617разгеленай-накрая
3618разгивасвамразхвърлям
3619разгропалилразсъблякъл
3620разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3621разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3622разгьормедилразвалил,разпарчосал
3623разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3624раздавалкапроститутка
3625раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3626раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3627разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3628разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3629разжупвамразтварям, разчеквам
3630разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3631разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3632разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3633разкреченьо разкречетьо
3634разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3635разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3636разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3637разликаторазлично
3638разлъкатуразлично
3639разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3640размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3641размлати мапреби ме от бой
3642разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3643разпинамразпъвам
3644разплождамразреждам
3645разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3646разпольвямразнищвам
3647разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3648разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3649разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3650разпужилоксъщо -може би е по- точно
3651разпужияженкар
3652разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3653разпърщялкойто го е хванало разстройство
3654разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3655разсахачкачетал
3656разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3657разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3658разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3659разтожих саразтъжих се
3660разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3661разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3662разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3663разфорлямразхвърлям
3664разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3665разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3666разхърливенсополив
3667разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3668разчепенйолека жена
3669разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3670разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3671разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3672разшаваразмърда
3673разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3674раметлияпокойник
3675распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3676распорсвамусмихвам се
3677распорснатусмихнат, разпилян
3678рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3679растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3680растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3681растросансмел,оперен,отракан
3682расулзелева чорба
3683расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3684расшеневамразвеселявам
3685рафал[рáфал] отпуснат
3686рахатьспокойствие
3687рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3688рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3689рахучкапарцал
3690рача[рáча] искам
3691рачишИскаш.
3692рашницамелачка за царевица
3693редчишрядко пъти,удар.на е
3694резилликпосрамяване, позор
3695реминькожен колан,пояс,удар.на е
3696ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3697ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3698рехатьспокойствие
3699речи икажи й/нещо
3700решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3701рипкамскачам
3702рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3703рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3704роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3705рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3706рождилницародилка
3707ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3708ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3709рокаръка
3710ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3711ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3712ропкаизкоп , ров , дупка
3713ропчаливнъклуничав човек
3714ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3715рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3716рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3717рошькоса
3718рубачеиз, зестрата на момичето
3719руданчекрък
3720РуеньСептември
3721рукавика
3722рукамвикам
3723руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3724рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3725руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3726рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3727румеленасветлочервена
3728руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3729рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3730руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3731руспажилокразврат
3732рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3733рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3734рухопарцал
3735рухцепарцалче,удар.на у
3736ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3737ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3738ръбаникогризка
3739ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3740ръжделькиизпражнения
3741ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3742ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3743ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3744ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3745рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3746рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3747рюкамвикам, крещя
3748рядчишрядко
3749рякарека
3750ряпандазвъчна пръдня!
3751рясилкапълнеж(плънка)за баница
3752с върхниноС връх, с куп
3753с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3754с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3755сабарясрутва
3756сабахсутрин
3757сабахленсутринта
3758сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3759сабрутьвиж "сабрукь"
3760сагмалджиядояч на овце
3761сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3762саебозае за животно
3763сажекгорещина
3764сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3765сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3766сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3767сайдоч[сайдóч] кумец
3768сайоженска дреха
3769сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3770сакалдисвапритеснява,препира
3771сакалдисвампритеснявам се
3772сакальдисвампритеснявам удар.на и
3773сакантиязор, напрежение
3774сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3775сакатлъктелесна повреда, беля
3776сакульголяма дълбока торба
3777салампурникотвеян, отнесен
3778салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3779салмалоккаприз, прищявка
3780салмалоци[салмалóци] лигавщини
3781салмо[салмó] лигла, лигльо
3782салтамаркаженска връхна дреха
3783салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3784сальменохлюв с черупка
3785самарседло
3786самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3787самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3788сангончудя се ,колебая се
3789сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3790сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3791сандърдисахпринудих
3792сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3793СандюАлесксандър
3794сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3795санкимкато че ли, все едно че
3796сансарбялка
3797сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3798саралокжълтеница,хепатит А
3799сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3800сарахошпияница
3801сарачкожар
3802саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3803сарокдълго право дърво
3804сарпикатрева която расте в мочурища
3805сарчумисъчми
3806саръктютюнева низа
3807сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3808сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3809састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3810сатламочовек с неправилна походка
3811сатьчасовник
3812сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3813саханьголям съд за храна
3814сахатчасовник
3815сахатникстенен часовник
3816сахатчиечасовникар
3817сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3818сахатьчас,часовник
3819сахончиния
3820сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3821сачéкълца,сече
3822сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3823сачекнавес,подслон
3824сачертази вечер
3825сая[сáя] тази
3826сая\сайообор за животни
3827сбирамсъбирам
3828сборкахсгреших
3829сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3830св́атощинасватовство,сватовска роднина
3831сватова
3832светкавична бабулькавиж блестунка
3833свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3834свине[свúне] свиня
3835свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3836свитак[свúтак] свита бала със сено
3837свитъкръчно направена бала сено или отава
3838свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3839свращамвръщам, възвръщаям
3840святисвети
3841святкальчесветулка
3842сгадаоправя
3843сгадам саприготвям се,оправям се
3844сгаждамоправям
3845сгорпальвамсъбличам
3846сгорчвампрегъвам
3847сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3848сгрибамбързам, движа се бързо
3849сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3850сдиплемсгъвам
3851сдялкавъзглавница
3852севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3853сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3854седянкаскучен купон
3855сеебозае
3856сеирвесело зрелище
3857сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3858сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3859сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3860сейсузинмръсник
3861секлетнапрежение
3862селемекьспасение, помощ
3863селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3864семендрекнещо като шматарок
3865семьоидиот, глупак, будала
3866сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3867сенкесянка
3868сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3869серинпрохладно
3870серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3871серсемпростак, дивак
3872серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3873сертлют, зъл, избухлив, остър
3874сетнепосле
3875сефтеза пръв път
3876си`нцемъниста
3877СивкуЙосиф
3878сиджимвръв, връвчица
3879сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3880силомтрудно, едвам
3881силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3882силумкатрудно, едвам
3883Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3884силюкпиявица
3885силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3886сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3887сингурзелен гущер
3888сингюклакомник
3889синдермьородопско ястие
3890синджирверига, ланец
3891синдиккафез
3892синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3893синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3894синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3895синеквид гущер
3896синицидребни горски ягоди
3897синияголяма тава
3898синорграница между имоти
3899синценаниз, гердан
3900синчемило детенце
3901синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3902синьомаса, софра
3903синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3904сипкашарка
3905сиренсъбор
3906сиркьооцет
3907сиркяоцет
3908сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3909сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3910сичковсичко, цялото
3911сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3912скакальскакалец
3913скакле[скàкле] скакалци
3914скаластълба
3915скалапесвамскатавам
3916скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3917скалистълби
3918скандала[скáндала] препятствие, пречка
3919скапвазапочва леко да вали
3920скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3921скармосок от печено месо
3922скарфицабезопасна игла
3923скемлапейка
3924скемля[скéмля] табуретка
3925скемнястол
3926скепърненещо много слабо(мършаво)
3927СкечаАнглия
3928скит̀асвамзабелязвам
3929скитасахзабелязах,видях
3930скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3931скла`лкачил килограми,напълнял
3932складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3933складен1)подреден 2)напълнял
3934склепвампремигвам
3935скокарджаслаб като щиглец
3936скокоть ма егъдел ме е
3937скокутьгъдел
3938сколасамуспявам
3939сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3940сколуфовебакенбарди
3941сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3942скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3943скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3944скорцаскърца
3945скорцеглисти
3946скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3947скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3948скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3949скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3950скрипе[скрúпе] свири, скърца
3951скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3952скрипьобръмбар рогач
3953скрипьо голям симного си стиснат
3954скукутишкамгъделичкам
3955Скумрекзлоядо дете
3956скундапцвампрепъвам се (за кон)
3957скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
3958скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
3959скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
3960скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
3961скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
3962скърнянкастар български сорт ябълки
3963слабогъзслаб,хилав човек
3964сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
3965слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
3966слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
3967слонцеслънце
3968смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
3969смамульвамсмачквам
3970смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
3971смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
3972смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
3973смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
3974смлати гопреби го от бой
3975смоквасмокиня
3976сморзналпремръзнал,истинал
3977сморцаподсмърча
3978сморцамподсмърчам
3979смочиндра[смоч́индра]голям смок
3980смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
3981смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
3982смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
3983снагатяло,удар на първо а
3984снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
3985сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
3986снохаснаха
3987снувеходи насам натам, безцелно
3988собапечка
3989соватьмясто с вода за напояване на добитък
3990совлекгол охльв
3991совна саразвидели се (утро)
3992соденьднес
3993сой потекло,произход,род,семсйство
3994сокакулица
3995солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
3996солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
3997солменьохлюв
3998солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
3999солукдъх, въздух
4000солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4001сольменохлюв
4002сольменьохлюв
4003сольминь[сóльминь] гол охлюв
4004сомва сасъмва се
4005сонгарадлього и будалево
4006сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4007соняхсънувах
4008соркуп
4009сорна[сóрна] сърна
4010сорнексърнела /вид гъба /
4011сорцесърце
4012соскук[со'скук] водосток
4013сосята[со'сята] разбиране
4014софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4015спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4016спапчеиз
4017спапаросаудари го много силно и неочаквано
4018спапьчеиз на нивяста
4019спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4020спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4021спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4022спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4023спикянсплескан, смачкан
4024спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4025спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4026спирто[спúрто]кибрит
4027спитенсплескан, смачкан
4028сплинадалак
4029спогадам сапогадам са
4030сполайблагодарение
4031спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4032спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4033спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4034спонешспънеш
4035спопаресвамудрям
4036спорождаколан
4037спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4038справи ми саструва ми се
4039спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4040сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4041спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4042срèщуотсреща
4043средéв средата,в центъра
4044средонав средата
4045средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4046срощуотсреща
4047срьощу[срьóщу] отсреща
4048срюквамвикам, свиквам
4049срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4050стапталстъпкал,смачкал
4051старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4052старковестарите, за родители и предци
4053старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4054старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4055старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4056стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4057стипамтръгвам, вървя
4058стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4059стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4060стойниспри се
4061сторжъльперуника
4062стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4063стракинадълбока глинена паница
4064стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4065страпгол стръмен терен
4066стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4067стригосамрендосване,удряне
4068стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4069стрикочичо
4070строгапролука в ограда,удар. на о
4071строчекстръкче,малко букетче
4072струпкоричка на раничка
4073стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4074стулевам сапритаявам се,скривам се;
4075стъптаноотъпкано,стъпкано
4076стъптахстъпках , смачках
4077стъргачгребло
4078стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4079стърчичка"опашката" на каруца
4080стьогнатстегнат
4081стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4082суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4083суганкормид лук
4084суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4085сугарнокъсно
4086сугонисам севъртя се
4087судаурва
4088сузмосъздърма
4089суйгунджиякрадец /тур./
4090сукакулица
4091сукалкаизпражнение
4092сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4093сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4094сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4095сукницагривна от мъниста
4096сулинвид морска риба
4097сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4098суллуккратка почивка
4099султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4100сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4101сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4102сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4103сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4104сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4105сунепързаля се,хлъзгаво е
4106суни самръдни се, премести се
4107супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4108супоклайно, купчинка, което стои изправено
4109суррус
4110сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4111суратлице
4112суратьлице, физиономия
4113Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4114сурвицадълга пръчка
4115сургюнразтройство
4116сурнанося, влача
4117сурна сепързалям се
4118сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4119сурналкаледена пързалка за деца
4120сурнальсопол
4121сурнампързалям
4122сурневлачи
4123сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4124сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4125суросиво
4126суфрониска маса, софра
4127Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4128сухарьсух клон (за горене)
4129сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4130сучасмуча
4131сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4132сушкатреска, трънче
4133суштебоклук
4134сущебоклуци
4135сущиебоклук
4136сфручвамсмачквам, сбръчквам
4137събепьполза
4138съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4139съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4140съзмоварено месо с много лой
4141съкантиянапрежение, напрегнато
4142съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4143съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4144сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4145сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4146сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4147сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4148съртоголен баир,връх,ветровито място
4149съсуна сасвлече се,приплъзна се
4150съсуркавлачи
4151съчакколиба за дърва
4152сьодналседнал
4153сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4154сюдривам сапасвам си
4155сюлюкохлюв
4156сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4157сюнетобрязване
4158сюргюньразстройство,диария
4159сюрияголямо стадо
4160сюркяоцет
4161сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4162сюртюкбудала,нехранимайко
4163сясега,в този момент
4164сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4165сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4166сятам саразбирам, ясно ми е
4167тáрабадървена ограда, стобор
4168т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4169табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4170табиатнавик
4171табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4172тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4173тагава[тагáва] тогава
4174тазепрясно, свежо
4175тазешенпресен
4176тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4177тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4178такитдали
4179такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4180талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4181таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4182таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4183таманвсичко е наред
4184таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4185тамахкерънкапризен човек
4186тамянкисорт ароматни, лятни круши
4187тантановеселба
4188тапияофициален документ
4189тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4190таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4191таптанеТъпчене, натикване.
4192таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4193таражиккожен чувал, торба
4194таралисамдърдоря
4195таральонкочовек,който говори празни приказки
4196таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4197таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4198тареникдете
4199тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4200таркалекколело
4201тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4202тарлоградина, обработваема земя
4203тарнаккопито
4204тарнахтръгнах
4205тарпанкоса за косене
4206тарпанжиекосач
4207тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4208тартаванинлентяй,мързеливец
4209тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4210тартанисаммного приказвам
4211тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4212тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4213ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4214тарчи[тарчú] тича
4215тассахань с хлупка
4216тасмакожена лента
4217тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4218тастарямправя,оправям,преправям
4219тат тозаради това
4220таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4221татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4222татранисаприказва много празни приказки
4223татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4224тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4225тахсаракьсъдба, карма
4226тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4227тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4228тебеять[тебея’ть] навик
4229теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4230тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4231тезгеро`носилка,тарга
4232тезгерьоносилка
4233тезетоку-що, тъкмо
4234тезияшивач,нивелир
4235тейкобаща
4236текерлеквелосипед, колело, волан
4237теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4238текленонедопечено тестено изделие
4239текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4240текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4241тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4242телемьопрясно мляко току-що подсирено
4243тембелинтвърдоглав човек
4244тенжуратенджера
4245тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4246тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4247тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4248тербезакана
4249тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4250тербийоначин,дамар
4251терезиянивел
4252терзияшивач
4253терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4254теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4255терлициръчно ушити платнени пантофи
4256терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4257терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4258тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4259тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4260тесбихброеница
4261тескереразрешително, билет
4262тескерьоуволнителен билет
4263теспихброеница
4264тестемелкърпа за глава, шал
4265тетенкамтреперя
4266тетрасмрадлика
4267тефтиков[тефтúков] бежав
4268техликьобележия
4269тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4270тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4271тиквеникза твърдоглав човек
4272тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4273тикла за маруднъцъсач
4274тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4275тикюртсяра (хим. елемент)
4276тимарен[тимарéн] поставен на място
4277ТинаХристина
4278типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4279тирпанкоса
4280тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4281ТирюСотир
4282тифекпушка
4283ткаетъче
4284ткайчосовалка за тъкане
4285ткаятъча на стан
4286тлапица[тлапи'ца] малка черга
4287то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4288товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4289ТодуроскеЮни
4290токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4291токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4292толчникдървен прибор за чукане на трахана
4293тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4294топтъп
4295топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4296топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4297топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4298топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4299топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4300топтамтъпча
4301топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4302топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4303торбачанта от плат
4304торзамдърпам
4305торнатръгна
4306торналтръгнал
4307торнувамтръгвам
4308торча[тóрча] тичам
4309тотнешземетресение
4310точилчаонождам, заточвам
4311трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4312травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4313траказрезе,брава
4314тракачбрава, дръжка на врата
4315трапалокстръмнище , трапно място
4316трахальникчасовник
4317трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4318траханацаревица
4319траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4320требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4321требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4322требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4323трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4324треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4325тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4326треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4327трипанкоса (за косене)
4328трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4329троситърси
4330тросятърся
4331тротна саподхлъзна се
4332тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4333трохльодрисльо
4334труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4335трупальдънер, отрязано дърво
4336труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4337трусльабия
4338трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4339трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4340тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4341трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4342туватука
4343тузаквид примка за дивеч или птици
4344тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4345тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4346тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4347тукучгъвкава ,дълга тояга
4348тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4349тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4350тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4351тумналоне е тумнало - не е спешно
4352тумрукнацупен човек
4353тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4354тунчбронз,сплав за чанове
4355Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4356тупавъцатепавица
4357тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4358тупрряпа
4359туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4360тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4361тураниктийнейджър
4362туреникюноша, тинейджър
4363турилсложил
4364турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4365турмапушек
4366турмидими, пуши
4367турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4368турьеникнехранимайко, тарбух
4369турямслагам
4370туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4371тусунмъжко теле до 2 години
4372туфтук, на близо
4373тучхлопка
4374тъвътава
4375тъдарокинструмент (чук, лопата)
4376тъжарекьголяма реколта
4377тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4378тъптамтъпча
4379търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4380търкалекьколело
4381търлоНива, обработваема земя
4382търнаккрак
4383търнетръни,бодли
4384търпанкоса за косене на трева и др.
4385търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4386търчешкумбегом, бежешком тичешком
4387търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4388тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4389тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4390тьовнотъмно
4391ТьодьоТодор
4392тьомнотъмно
4393тьонкатънка
4394тьоткиженски гърди
4395тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4396тюжеретърговци на вълна
4397тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4398тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4399тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4400тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4401тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4402тюрмо'затвор, зандан
4403тют'ькальулулица-вид сова
4404тюфекпушка
4405тюфлекдюшек
4406тямна тях,на тези
4407ТянюСтоян
4408тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4409убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4410убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4411убъследамвървя непрекъснато след някого
4412увантиялека жена
4413увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4414уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4415увидаммахам,премествам,отстранявам
4416увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4417уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4418угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4419углухналоглушал
4420уго се а така (видя ли сега)
4421угодишда уцелиш точно
4422угрибамугребвам, събирам
4423угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4424угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4425угуртькисело млеко
4426удаястая
4427удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4428удрагнахареса удар.на първо а
4429удривамудрям
4430удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4431удурмажия[удурмажúя]заговорник
4432уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4433ужеклеха
4434ужкимвсе едно
4435уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4436уиньтрик, номер
4437уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4438уйгуньсилно,ясно
4439уйдурмазаговор, измама
4440уйковуйчо
4441уйсиоле /като възклицание/
4442укаденопушен
4443укачанзает
4444укушстръмна камениста пътека
4445укяневамотслабвам, отънявам
4446улиганинхулиган
4447уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4448УлюЧовек, който не става за нищо.
4449умарятуморяват,предизвикват умора
4450умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4451умрял[у'мрял] флегматик
4452умустенвиж охлепан.
4453умутнадежда
4454упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4455упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4456упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4457упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4458упратамизпращам,изпровождам
4459упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4460упрольатевамдочаквам пролетта
4461упузунмного болен
4462упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4463урадисвампопадам на лошо място
4464уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4465урамаглупак, будала
4466урамоепилепсия,припадъци
4467ураспиялека жена, уличница
4468ураспупроститутка
4469урдаизвара
4470уринаизрина (гибрьота)
4471уринвай самахай се,омитай се
4472уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4473уроспияпроститутка , курва
4474урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4475урсуззъл, намръщен
4476уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4477урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4478урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4479урундисвам саотчайвам се
4480урушмакголямо занимавка
4481уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4482урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4483усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4484усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4485усойкасенчесто място,синевица
4486усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4487усочвамотбивам(за вода)
4488усрамотевам сазасрамвам се
4489устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4490устакерникмногознайко
4491усталъкмайсторлък
4492устинкиуста, устни
4493утавленугоен
4494уталичвамразкрачвам се широко
4495утапанилнапълнил
4496утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4497утирносутрин
4498утольчан[утóльчан] изваден на показ
4499утольченизваден на показ
4500утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4501утоналпотънал
4502утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4503утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4504утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4505ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4506ухъльбухал
4507уцутряутре сутринта
4508учинавуйна
4509учинайкавуйна
4510учнавуйна
4511ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4512ушмарвиж синдирмьо
4513ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4514ушникиобици
4515ушнициобеци
4516ушонка"прибара" открадна нещо
4517ушонканопразно, пусто, ограбено
4518ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4519ущоркнализтръпнал удар.на о
4520фàляхваля,похвалам
4521фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4522фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4523фавунятовмирисано
4524фадношзаедно
4525фазлонещо наддадено, нещо "над"
4526файдаполза
4527файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4528фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4529фарнямхвърлям
4530фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4531фасикьпразна работа, безнадеждна
4532фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4533фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4534фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4535фатамхващам
4536фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4537фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4538фафлавафла
4539фащахваща
4540фигьозидана печка
4541фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4542фила[ф́ила]филия хляб
4543филанкишиянякой си, еди-кой си
4544филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4545филиджанчеккафенце
4546филникястие от катофи на фурна
4547фильджанчаша
4548фири магони ме
4549фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4550фирягоня
4551фирятгонят
4552фишекпатрон
4553флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4554флютнатразвален
4555фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4556фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4557фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4558форкахвърчи
4559форкатлетят
4560форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4561фортумавъже
4562фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4563фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4564фпетухвавнушава си нещо
4565фпрегамлъжа
4566фрот всички
4567фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4568фтасувамобещавам
4569фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4570фтикам сабутам се между
4571фудулкамалко обредно хлябче
4572фукарабедняк
4573фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4574фуквам хвърлям, махам
4575фукналхвърлил,захвърлил
4576фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4577фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4578фундукмного малка елхичка
4579фуньофуния
4580фуркапръчка , на която се преде вълна
4581фурнитаракафуния
4582фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4583фурнитьцял голям къгъл хляб
4584фурнъткръгъл голям хляб
4585фустан рокля
4586фучиясъд за вода
4587фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4588фушньобеззвучна пръдня
4589фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4590фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4591фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4592фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4593фъртунавиелица
4594фъшкияекскремент от кон,муле
4595фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4596фьонь соленосилно пресолено ястие
4597хаберизвестие
4598хабо'[хабо'] шаек
4599хавакак е хавата (състоянието как е)
4600хавайенапразно, на вятъра
4601хаваянапразно
4602хаваястонапразно, на вятъра
4603хаво[хавó] време, сезон, климат
4604хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4605хазмакблатисто място
4606хазърготово е
4607хаирдобрина
4608хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4609хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4610хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4611хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4612хайванатьвсички животни в един обор
4613хайванинживотно
4614хайванковеживотни,животинки
4615хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4616хайготьинструмент на строител или друг майстор
4617хайготьницакожена чанта за инструменти
4618хайдамак1.скитник 2.безделник
4619хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4620хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4621хайлязинмързеливец
4622хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4623хайманаскитник
4624хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4625хайрне
4626хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4627хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4628хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4629хакплата, заплата
4630хакеренапразно
4631халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4632халапипа
4633халалдадено от сърце, без съжаление
4634халампипам, закачам
4635халищедебело одеало
4636хальтоалетна
4637хальотоалетна
4638хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4639хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4640хамянпочти
4641хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4642ханзъркалпазанин
4643хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4644хападърдобре че...
4645хапузънзатворник
4646харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4647харальопосмешище
4648харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4649харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4650харачерехора които събират данъци,бирници
4651харашлокпари за дребни покупки
4652харгельостадо коне/мулета
4653хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4654харзувалмолба,иск,прошение,
4655харизвамподарявам
4656харкмамеден съд за вода
4657харкомамеден съд за вода и др.
4658харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4659харкумаменче
4660харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4661харлесополи
4662харливниксополанко
4663харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4664харлюксополанко
4665харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4666хартизмосъбиране за повод, имен ден
4667хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4668харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4669хаснаистина, вярно
4670хасабимисля, нагласям, планувам
4671хасекь[хасе'кь] яд,завист
4672хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4673хат'те айде
4674хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4675хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4676хаторжелание, мерак
4677хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4678хахоркам сасмея се
4679хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4680хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4681хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4682хворкамлетя
4683хелеособено
4684хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4685хептенсъвсем, твърде, особено
4686хергельостадо от различни животни
4687хесапсметка
4688хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4689ХикюХристо
4690ХилбьоПловдив
4691хилкамхвърлям, мятам
4692хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4693хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4694ХитюХристо
4695хичвъобще
4696хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4697хлапкигалоши, гуменици
4698хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4699хлацкамудрям
4700хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4701хлевобор, подник
4702хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4703хлепавицакиша,рядка кал
4704хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4705хлепецапа
4706хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4707хлепкичехли, подпитени обувки
4708хлепта сесмея се
4709хлептам сасмея се, кикотя се
4710хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4711хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4712хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4713хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4714хлупкапохлупак, капак
4715хльонзахленчи
4716хльонза /удар на ьо/хленчи
4717хльонзамплача, скърбя
4718хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4719хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4720хода
4721холандума за несъгласие, възръзяване
4722хольбамсърбам
4723хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4724хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4725хоримакселска кръчма
4726хорлакурва
4727хорлесополи
4728хорльосополанко
4729хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4730хорлясополи
4731хорт"юначага", пройдоха
4732хотте борже хайдете бързо
4733храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4734хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4735хрипесвисти,просвирва
4736христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4737хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4738хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4739хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4740хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4741хърлесополи
4742хърливсополив
4743хърливниксополанко
4744хърлюк/харливник/ сополанко
4745хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4746хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4747цадаквиж цедилка
4748цадилка1.голяма торба 2.тензух
4749цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4750цангаристникдобитък който цангариса
4751цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4752цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4753цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4754цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4755цапкацепеница , дърво за огрев
4756цаткапъпка по тялото или лицето
4757цедилкаторба
4758цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4759цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4760цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4761цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4762цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4763цинцарСтисльо. Скъперник.
4764цинцърскъперник
4765циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4766цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4767циркагнойна пъпка
4768циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4769цифунь сифон през който минава вода
4770цонкамзвъня
4771цоннализпил.. пийнал
4772цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4773цоткапъпка
4774цохавид вълнен плат
4775црикутьвик,вой,крясък
4776чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4777чабужакнабързо
4778чабукбързо
4779чаирливада, пасище
4780чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4781чакаркмиобтяжки на навои
4782чакмакогниво
4783чакниткопалавичко
4784чалвисок заоблен връх
4785чалдисаполудя, изгуби си ума
4786чалъмметод, способ, начин
4787чамиглолистна дървесина
4788чамбас[чамбáс] перчем
4789чамлагъста борова смола
4790чампаролека жена
4791чамурмръсотия
4792чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4793чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4794чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4795чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4796чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4797чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4798чарптисвам саизплашвам се
4799часкапривечер
4800частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4801чатиязидове/стени от кал и клечки
4802чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4803чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4804чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4805чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4806чатунаелови клонки - "чапе"
4807чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4808чебормалко каче с капак
4809чебужак[чéбужак] веднага
4810чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4811чейнечелюсти, може и зъбни протези
4812чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4813чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4814чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4815чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4816чекласфосил
4817чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4818челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4819челиебодлива акация,бодлив храст
4820челяддеца
4821чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4822чемуркал
4823чензвънец
4824ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4825ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4826чепеклони
4827чеперишкатериш
4828чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4829чепкачеше
4830чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4831чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4832чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4833чепрашикопака жена(ляво женско)
4834червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4835чернок[чернóк] черен бор
4836черноци[чернóци] черни борове
4837черпешикмръсен, мърляв човек
4838чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4839честокместност с гъста дървесна ратителност
4840четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4841четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4842четамчета
4843четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4844четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4845четроковен с четири рога
4846четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4847чефтерови се, занимава се с нещо
4848чефтельоигрив,немирник
4849чефтьопушка
4850чехролице,вид на лице
4851чехрьофизиономия, лице
4852чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4853ЧечоСтефан
4854чешемреша
4855чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4856чибукцигаре ,пръчица
4857чивирмьопечено на шиш
4858чивияклин, зевзек
4859чиворстогъсто
4860чикутьпръчка от дърво
4861чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4862чилекчовек
4863чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4864чилякчовек
4865чим...ами...
4866чимберьобръч на каца
4867чиментоцимент
4868чин сабахмного рано сутрин
4869чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4870чинчиплакчисто гол
4871чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4872чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4873чирцирей,гнойна пъпка
4874чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4875читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4876читьстена построена от преплетени клони и кал
4877чифкьопушка
4878чифтьопушка
4879чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4880чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4881чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4882чичуркатече
4883чиянскочие
4884чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4885чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4886чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4887чоньувупомен
4888чопжребий, отпадъци от кълчища
4889чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4890чопнахвана
4891чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4892чорвчервей
4893чоренчерен
4894чорка мапробожда ме
4895чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4896чорква[чóрква] църква
4897чорлаврошав,несресан,рунтав
4898чорночерно
4899чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4900чорънкиумалително на черни-чернички
4901чостишчесто
4902чостогъсто
4903чотрабъклица, плоска
4904чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4905чотураглава, коса
4906чрьовчервей
4907чрявочерво,черва
4908чувай сепази се
4909чувампазя някого, нещо
4910чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4911чувияклин
4912чуворстугъсто (за манджа)
4913чукахълм, възвишение
4914чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4915чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4916чукундуртвъдоглав, инат
4917чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4918чулякчовек
4919чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4920чункимкато че ли, все едно че
4921чуренькухо,гнила работа
4922чурешкабенка (Златоград)
4923чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4924чурилоцицина
4925чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4926чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4927чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4928чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4929чуряшачереша
4930чуфл́ицкичифликчийски
4931чуфтелияпакостник,непослушно дете
4932чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4933чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4934чучурчешма извън населено място
4935чърупкапръжка
4936чърупкипръжки
4937чьопечепове на дърво
4938чьорф, чьорвячервей, червеи
4939шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4940шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4941шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4942шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4943шайкапирон
4944шако'шега
4945шамродопска носия
4946шамшаллъжец, измамник
4947шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
4948шареницивиж фатачки
4949шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
4950шарланолио
4951шаулотвес
4952шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
4953шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
4954шебаратразличен ама не точно
4955шебекохранен,добре хранено животно
4956шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
4957шейкапирон
4958шейкя[шéйкя] пирон
4959шейтандявол
4960шендобре, разположен
4961шенликвеселба, нещо весело
4962шепово билемащерка,удар.на е
4963шепчекчаша
4964шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
4965шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
4966шербетьсладък сок за пиене
4967шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
4968шерфетка кърпа за глава
4969шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
4970шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
4971шикалкашишарка
4972шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
4973шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
4974шикълкишишарки
4975шилеовца
4976шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
4977шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
4978шипшекчаша
4979ширланолио
4980шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
4981шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
4982шишек[шишéк] нисък, тумбест
4983шишецимъжки добре угоени шилета
4984шишицабутилка
4985шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
4986шишоБутилка.
4987шлевалигльо,лигла
4988ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
4989шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
4990шлевя селигавя се
4991шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
4992шонкатърси
4993шопорткамъниче,удар.на второ о
4994шоптатихо говорене на ухо
4995шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
4996шошапът
4997шошонеплетени домашни чорапи
4998шубеливострахливо
4999шубрариза
5000шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5001шугавкрастав
5002шукадароще по много
5003шукерзахар
5004шулькисушени плодове
5005шумекнезаконно дете,копеле
5006шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5007шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5008шумниккопеле
5009шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5010шупекглупак, смотан човек
5011шупшекметална чаша за вода
5012шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5013шутабез рога (за крава, овце, кози)
5014шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5015шушулкинацепени изсушени плодове
5016шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5017шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5018шъновамвеселя се
5019щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5020щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5021щенекученце
5022ЩефуСтефан
5023щеш и[щеш ú] ще идеш
5024щивалеобувки,патъци
5025щишще, би
5026щолбаклонка,резник
5027щорвьпримамка
5028щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5029щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5030щорьбащърбав човек
5031щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5032щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5033щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5034щърностръмно
5035юдаураган
5036юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5037юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5038юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5039юмум
5040юмевимето на кравата
5041юменикименник,човек имащ имен ден
5042юмявиме
5043юницамлада крава,която още не се е телила.
5044юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5045ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5046яаз
5047ябанджиедругоселец, преселник
5048ягнеагне, агънце
5049ягънцеагне, току що родено
5050яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5051яйчениквиж обърник
5052ялаела
5053ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5054Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5055янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5056яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5057яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5058ясадеватук, наоколо
5059ясаковтакъв
5060ясиребегълци,пленници
5061ясиринклошар, бедняк
5062ясуватова
5063ятаклегло
5064яцамного
5065яцемного