за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92ангарияработа без пари
93андавалиязагубеняк
94андезьостаринен железен шивашки метър
95анджаквероятно
96анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
97анджеквсе едно, като че ли...
98анизьопусия по време на лов
99анкабаба
100анлъш сине знаеш как или какво
101анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
102аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
103ансазланщеш не щеш
104ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
105антериериза
106антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
107анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
108апап[апáп] приятел, другар
109апачикотворено
110апрацисърми
111арабокаруца
112арадисвахаресва, допада
113арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
114аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
115аратликприятел
116араштисвамзанимавам
117аргатиннает работник
118аретликприятел, побратим, другар
119аркмаметална кофа за вода
120аркумичкаметален съд за течности
121армаганподарък
122арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
123арнисакогато спре да вали
124арпоечемик
125арталъкостатък от нещо
126артисваостава
127артисвамоставам извън...
128артокостатък , излишък
129артосахизпратих , изпроводих
130артосвам саприготвям се, обличам се
131артък[áртък] в края на краищата
132аруплансамолет
133асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
134аскервойник
135аскерска буриявойнишка сигнална тръба
136аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
137асойкасеверно не слънчево място
138астарелстар, остарял
139асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
140асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
141атколеотдавна
142атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
143АтяЗлата
144афлов
145афифнесериозен, лекомислен
146афузинмюсюлманско духовно лице
147ахельзмиорка
148ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
149ахламо[ахмало'] олио, забела
150ахмакпрост, неук, необразован човек
151ахрянковепомаци
152ахчияготвач
153ахъда
154ацеяйце
155ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
156ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
157ачинко/вар.ейчинко / ейце
158ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
159ашемлаипривечер преди да се стъмни
160ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
161ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
162ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
163ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
164аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
165б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
166бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
167бабицабаба, стара жена
168бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
169бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
170бабулвъзглавница
171бабулкабуболечка
172бабулькабубулечка
173бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
174бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
175бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
176бабцастара баба
177бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
178бави мипречи ми
179багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
180баделтреска или трън забодени в кожата
181баджокамина
182бадношпонякога
183бажакамина
184бажекамина
185бажеккрачол
186бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
187бажо[бажó] огнище, камина
188базгуньбръмбар
189баиргора
190байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
191байламострунен музикален инструмент
192байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
193байнициогърлица
194байхукьбудала, загубен човек, саможивец
195бакормед, вид метал
196балдисваомръзва, писва
197баленкиболести
198балнотъжно, мъка
199баловампреча на някого
200балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
201балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
202балънмъчен
203бальбукашум породен от движението на река, поток
204бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
205бальтиябрадва
206бамбонабонбон
207бангьозкривоглед
208бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
209барабонкимехурчета
210баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
211баракошарен, изцапан
212барампипам
213барбойкартоф
214барбуцамгазя във вода
215барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
216бардоквазеле
217баремпоне
218барикабор
219баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
220барниустни
221барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
222баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
223баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
224баругалоква, малък гьол
225баружъщънуот баруга, метафора за море
226барутниккожен мях за съхранение на барут
227барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
228бас баянапреднало твърде много
229басамак[басамáк] стъпало на стълба
230бастисвамунищожавам
231батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
232батардиса гоповреди го, развали го
233батардисвамразвалям
234батареннепохватен
235батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
236баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
237баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
238бахтабия
239бахтаницабой
240бахтичпобойник
241бахтованинвиж бахтованка
242бахтованкапобойничка
243бахуркървавица употреба в доспатско
244бахчонаградинка
245башпърви
246башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
247башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
248башардисвамумея
249башкаотделно
250башкалокотделно помещение, стая, стаичка
251бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
252бежещимпробягвайки през
253бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
254бекярерген, не-обвързан мъж
255бел лукпресен чесън
256бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
257белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
258бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
259белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
260беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
261белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
262беллиясно
263белькикато че ли
264бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
265белюкстадо
266бендисвамхаресвам
267бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
268берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
269берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
270беруга[берýга] локва
271бетерпо-зле
272бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
273би щеще стане
274биберкачушка
275бивада, съгласие
276бива си мивсе ми е тая
277бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
278биемирише
279бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
280бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
281бижуркамтъркалям
282бикмедантела
283бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
284биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
285биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
286биливоодеколон, парфюм
287бильеплевели
288билюкстадо, множество, чета
289билядаже
290бинбашияполковник
291бинлюкмного
292бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
293бирбакь[бирбáкь] вир вода
294бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
295биртаханикога повече
296бирхошсигурно, най-вероятно
297биска[бúска] млечна жлеза (цица)
298бискалетниксутиен
299бискарниксутиен
300бискигърди,цици
301битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
302бичим[бичйм]вид,тип,модел
303бичкиятрион
304бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
305бищяпощя
306благосладко
307благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
308благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
309блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
310БЛАНОСЛАДКО
311блатошникводна змия
312блейкаразсеян,завеян
313блестункасветулка
314блястункасветулка
315бобайкобаща
316бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
317бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
318бобамоолубрат
319бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
320бобкотатко
321боботате
322боботанкадомашна ракия
323боботкам савтурвам се
324боботьтътен, силен шум
325бобутьбучене може и силен шум
326богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
327боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
328боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
329бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
330бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
331бозиняврус, светъл
332бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
333бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
334бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
335бозъневнъкрус човек
336боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
337болмного (за бройни)
338болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
339болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
340боллукмного
341больвамповръщам
342больхабълха
343бом-бокс нагоре краката, дармадан
344боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
345боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
346борбаньбръмбар
347борбунь1.Бръмбар,земна пчела
348боржебързо
349борикабор
350боринанацепени трески от бор за разпалка
351боркамбъркам
352боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
353борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
354борниеустни
355боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
356борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
357борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
358борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
359борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
360бохтамбия
361бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
362бошлафнапразно,празни приказки
363брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
364бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
365брактисапометна, направи аборт
366бралоизвор
367брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
368брантияпропаднала жена
369брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
370братела[братéла] брат
371братовицажена на брат ми
372бребе
373брегскат, склон
374брисамбърша
375брисачкябърсалка,парцал за почистване
376брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
377брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
378бричкякаруца, кола
379бришабърша
380бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
381бродник,бродницаскитник,скитница
382брукнатекна,избликна,
383брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
384брусиговори нагоре надолу
385бруснакмясто където растат боровинки
386брусницаборовинка
387брусоваговори глупости
388брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
389брусяудрям, замервам, преувеличавам
390бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
391бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
392брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
393бубайкобаща
394бубамалиябатко, по-голям брат
395бубамолубрат
396бубаткамям лакомо
397бубота[бубóта] тутманик
398буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
399буботкамзасилвам, хвърлям
400бубресницапълна жена
401бубулькабуболечка
402бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
403бубурясалсбръчкал се от вода
404буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
405будакклон
406будалаглупак
407будаллокглупост, необмислено действие или дума
408будалтина[будалтúна] будала човек
409будалявнаивен, прост, неориентиран
410будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
411будациклони (чепе са основите на клоните)
412буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
413буднонякой
414будножпонякога, отдавна
415будношнякога, понякога
416буднямунякому, на някой
417бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
418буздисан[буздúсан]развален,повреден
419буйнъжпреди много време , одавна
420букадармного
421букадърмного
422букаевериги,окови
423букаиокови за кон или човек
424букалкакочан от изронена царевица
425букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
426букувакбукова гора
427булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
428булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
429булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
430булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
431бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
432бумбареквид ларва, използвана за стръв
433бунаркладенец
434бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
435бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
436бунелавилица
437бунелкавилица
438бунлук[бунлýк] много (като количество)
439бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
440бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
441бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
442буриямузикален инструмент за духов оркестър
443бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
444бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
445бурсукязовец
446бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
447бусилекбосилек
448бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
449бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
450бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
451бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
452бъжецибедра
453бъжукамбръмча, жужа
454бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
455бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
456бъкмьошарилката на търлицътъ
457бърбуньбръмбар
458бърдохълм
459бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
460бърканицаайрян
461бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
462бърниустни
463бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
464бърчинкахълм
465бъстисвамзатривам
466бъшардисвамразбирам, мога, умея
467бьоржафасул
468бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
469вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
470вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
471вазвунеразмериса
472вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
473вазкадизапуши
474вазтурмизапуши
475вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
476вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
477вакътвреме
478валексвитък сено
479валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
480валтатревата от второто косене (отава)
481валямпаля (за огън)
482вамна вас
483ванлюхмиризлив човек
484вапсвамбоядисвам, оцветявам
485вапсувамбоядисвам
486вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
487вапцвамбоядисвам, шаря
488вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
489варгижулян[вáргижулян]с все сила
490варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
491варгулатьобъл
492варгулькаобъл камък
493вардипази, грижи се
494варзало[варзáло] въже за връзване на животни
495варзобалмрежа
496варзобальмрежа за направата на свитък от сено
497варкозуньвързало за престилка,за миндиль
498варкузунвръв
499варкузунчеквръвчица
500варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
501вартелекколело
502вартокводовъртеж
503вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
504варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
505васеникгасеница
506васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
507вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
508васульфасул
509вацанаплод от черница
510вашивниквъшльо
511вашкавъшки
512вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
513вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
514вдабанозилвтвърдил
515вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
516вдявапрекарва конец през ухото на игла
517ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
518ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
519вежкивежди
520вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
521вейкевече
522вейхайвейльохман,завеян,разсеян
523векевече
524велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
525великаза, рече
526ВелюВеличко
527веравяра
528вергиеданък
529веругакука над огнището за окачване съд за готвене
530верянболнав , болен
531вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
532ветральвятърничав човек
533ветрушкавихрушка
534вечъря(вечъркьа)вечеря
535вешкивежди
536вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
537вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
538виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
539видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
540вийналнавехнал,изкълчил
541вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
542Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
543виранмного зле
544виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
545висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
546висоцегоре
547вишовнависокосна(за година)
548вищи[в́ищи] цвили (за кон)
549вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
550вкачилпийнал, пиян
551вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
552вкирва ми севтълпява ми се
553вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
554вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
555влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
556влупокьвам сапропадам (в дупка)
557влюднасръчна и пъргава
558влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
559вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
560внетре[внéтре] вътре
561внетри[внéтри] вътре
562внисавнася нещо навътре /например дърва/
563внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
564вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
565вогальвъглен
566вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
567водачкякобилица
568воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
569ВодициЙордановден 06.01
570воже[вóже] въже
571вожо[вóжо] въже
572возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
573возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
574возборценагоре
575возбърдунанагорнище
576возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
577возганица[вóзганица]възглавница
578вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
579вознак[вóзнак] по гръб
580войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
581волеквълк
582волзаницавъзглавница
583волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
584вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
585вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
586воляника[вóляника] мащерка
587вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
588вонещилникмиризливец
589вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
590воргацицина на главата
591ворзанивързани
592ворзвамвръзвам
593воривърви
594ворткакран, кранче на чешма - върток
595ворткамвръткам, завъртам
596вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
597ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
598воршъвърхове на дървета
599воря[вóря] вървя
600восестмъхест
601вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
602впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
603впинаопира
604впряга1.лъже 2.работи много
605вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
606вращамвръщам
607вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
608врисизвор
609вритьвсички
610врицам давам обет ,клетва,обещавам
611врумна всеки
612врутьвсички
613връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
614врювсички
615врютвсички
616врякамкрещя, карам се
617всакатам[всакáтам] развалям
618всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
619вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
620всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
621всопвям сазъбя се някому
622всохнатизсъхнал
623всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
624втасамсвършвам, готов съм с нещо
625втасахприключих
626втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
627втасвам сеобещавам
628втатангиревам савдървявам се
629втатонквам састудено ми е, треса се
630втезмаползване на чуждо
631втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
632втикамбутам
633втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
634втояжвам савдървявам се
635втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
636втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
637втривамтръгвам
638втрупьух сапотопих се
639вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
640вулжабия
641вульгя[вýльгя] женски полов орган
642вунемирише
643вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
644вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
645вутерно[вýтерно] сутринта
646вутринусутрин /славейно и момчиловци/
647вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
648вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
649вчостнатосгъстено
650вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
651вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
652вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
653вшетюревам сапаникьосвам се
654възнагоре
655възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
656възбърценагоре (стръмно)
657възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
658възгайганевамразпалвам, разгарям силно
659възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
660възгащисаотказа се от работата
661въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
662въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
663въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
664възкадизадими
665възпапоркафорсира...кола, резачка
666възривамокопаване и правене на вади при картофите
667възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
668възстегаркадълга тояга,прът
669възсурнапремести /златоградско, баните/
670възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
671възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
672възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
673въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
674въргаподутина(на главата)
675въргулаткозаобленко
676въргулькакамък
677въргулькьаголям камък
678вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
679вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
680въркузунвръв, с която се връзват потурите
681върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
682въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
683въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
684върхнънодобавка
685вършинавръхната част от дървото с клоните
686върьугаверига
687въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
688въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
689въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
690въщицвили
691гащом
692габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
693габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
694габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
695габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
696гавазинтелохранител,охрана
697гагулькука
698гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
699гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
700гайбъликьглупост
701гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
702гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
703гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
704галагункаглог
705галагункиджанки, зелени сливи
706галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
707галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
708галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
709галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
710галчасълза от смола
711гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
712гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
713гальовниклюбовник
714гальовницаинтимна приятелка
715гальчотговорят
716галяхаресвам, обичам
717галямобичам
718гамоеб.не, псувня
719гарагашкасврака
720гарагуйграблива птица
721гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
722гарамудят саправят секс,боричкат се
723гарбанатасода бикарбонат
724гарбанатосода за хляб
725гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
726гардикуче ръмжи
727гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
728гарлушказелена слива,джанка
729гармада[гармадá] струпани камъни
730гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
731гармустизцапан от храна по лицето човек
732гарчеливогорчиво
733гарчумангръклян
734гауньворозово
735гачдъвена кука за скубане на сено и др.
736гачкавъдица
737гашковекъси панталони
738гашкувегащи
739гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
740гебьобременна
741гебябременнен кон
742гевезе[гевезé] глезльо
743гевезем саглезя се
744гевешекотпуснат,ленив човек
745гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
746ГегоГеорги
747гезягодеж
748гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
749гемюзда
750гемижие лодкари,моряци
751гепкачовек, който се мотае(бави се)
752ГергьоскеНоемрви
753гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
754герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
755герулисникдете, което "герулиса"
756гечкъсно
757гечкукъсно
758гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
759гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
760гибрилникторище
761гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
762гивгьотелесна маса
763гивдьоторс, тяло, снага
764гивиндилокобъркана работа, беля
765гивиндияразвалена жена
766гиздав[гúздав] шарен, хубав
767гиздавадобре пременена яце каматна мома
768гиздилогердан, огърлица, накит
769гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
770гизлюциочила
771гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
772гильлюкзаработени пари
773ГильоГавраил
774гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
775гингерьнещо като магарешки трън
776гинлюкдневна надница за определена работа
777гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
778гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
779ГитаМаргарита
780гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
781гичиндисвапреодолява
782гичиндисвампечеля, получавам
783главаназа далечност: оная глава, там
784главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
785главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
786главеникгоденик
787главеницагоденица
788главешгодеж
789главилкагодеж(синоним на "главеш")
790главнефакла
791главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
792главньозапалено или догарещо дърво в огъня
793главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
794главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
795главя сеженя се
796главяницасгодена мома
797гламавненормален
798гласчокглас /гласчокан-гласът/
799глатудлето
800глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
801гльодамвиждам
802гльохнъглъхне
803гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
804гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
805гнусенмръсен
806гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
807гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
808говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
809говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
810говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
811годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
812годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
813гоздупе, задник
814голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
815голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
816Гольаминаянуари
817горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
818горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
819горжаву /удар на о/мършаво
820горкгрък,елин,"византиец"
821горлешкасиня слива (и дървото и плода)
822горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
823гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
824гороломницаразвратна жена
825горчелкротушка (вид риба)
826госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
827госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
828господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
829Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
830грабежтиммного бързо
831грабя[грáбя] пришпорвам кон
832гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
833грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
834грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
835грехувъмъжки генеталии
836грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
837гришкажакет - дамски
838грйопалгол
839гробегробище
840грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
841гропалгол
842гропалакбедняк
843гропальник"мързелива баница",клин без кори
844гропкиекскременти от коза,овца,заек
845гропългол, без дрехи
846гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
847гроча семръщя се
848грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
849грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
850гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
851грьопкатор от овца, коза
852грядагреда
853гряхотказавалия
854гувдарьговедар
855гуглакалпак,шапка
856гудепрасе, свиня
857гуджуккуче с къса опашка
858гуикаскимти
859ГулеминаЯнуари
860гулънтарьголтак
861гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
862гурбаскачаща жаба
863гургурушчицагургулица
864гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
865гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
866гуртальслаб човек
867гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
868гушкаовца с къси,малки рогчета
869гушоглавгологлав
870гъзинкадетящи гоз :))))
871гълтокглътка
872гълчаговоря
873гъргучносене на дете на гръб
874гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
875гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
876гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
877гьохайде, нека
878гьобабременна за животно/в баните и давидково/
879гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
880гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
881гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
882гьозбажиялъжец
883гьозбежиялъжец
884гьозбилъже
885гьозумджоджен
886гьойкимвсе едно, като че ли
887гьойкьумнаужким
888гьондебела кожа на говедо
889гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
890гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
891гьопкачовек, който се бави много
892Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
893гьоставицаздрава голяма тояга
894гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
895гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
896гьотеремного
897гюбреКравешка тор.
898гюбрятор
899гювендияразвратник, развратница
900гювязет
901гюзлици(вар.гюзлюци) очила
902гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
903гюмюшлиясребърен
904гюнахгрях
905гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
906гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
907гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
908гюсгръд (за предпочитане женски)
909гюсьбюст, гърди
910гябьобременна
911дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
912д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
913данека
914да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
915даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
916даво[давô] съдебен иск,дело
917даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
918дайхузънумопомрачен човек, будала
919даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
920дамазлокразплод, поколение
921дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
922дамлаудар, парализа
923дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
924дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
925даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
926дарглогребло (търмък за сено)
927даргунь[даргýнь] слаб
928дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
929дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
930дармонсито (с големи дупки на дъното)
931дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
932дармукгребло
933дарогазицасврака
934дарьодере на река
935двадамидвам
936дважкошдва пъти
937дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
938девьонай-големият от дизията чанове
939дедекопрадядо
940дезна[дéзна] не знам дали
941декя[дéкя] дете
942делесвид,тип,модел
943деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
944делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
945денизморе
946денукъдето, там където
947деньосвят, живот
948депешателеграма
949дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
950деринмного
951дериякожа
952дерлогазицаврана
953дерменджияводеничар
954дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
955дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
956дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
957деткодядо
958детчатищеевро,палаво дете
959дечинкидеца
960джампрозорец
961джамаданелек, дреха
962джанабетинпроклетник
963джандемгъста непроходима гора, ад
964джаньсвят
965джега[джéга] трион
966джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
967джеремеглезен,лигльо,капризен
968дживяздазвезда
969джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
970джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
971джонгацицина
972джорапчорап
973джукаустна
974джумбюшсмях, майтап
975джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
976джуханпростор, просторно място
977дзвискадвегодишна овца, първескиня
978див сольменьохлюв без черупка, плужек
979диванлъкглупост,простотия
980диваньозагубеняк, калпазанин
981дивитьмастилница с писалка за писане
982дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
983дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
984дикель дървен уред за пишкане
985дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
986дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
987дилафьмаша за печка, ръжен
988ДимитрускеОктомври
989ДинаКостадина
990динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
991дингилдълъг
992дингильос на каруца
993диньосвят, съществуване
994ДинюКостадин
995динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
996диплодвойно или сгънато
997дирекстълб
998дирьодере
999дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1000дихадуша
1001диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1002длибокдълбок
1003длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1004дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1005дльогодълго
1006до гадокато
1007доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1008доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1009додявампреча
1010доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1011доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1012докуздазасегнат ,обиден
1013докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1014докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1015докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1016докундисвам сазасягам се
1017докуньдисвамзасягам, обиждам
1018доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1019долапстенен шкаф, част от мусандра
1020домилялодомъчняло
1021домузлукканал в мандра за каците
1022дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1023ДонюАндон
1024допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1025доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1026доранетревни чимове
1027дорани'О'-то се произнася между "а" и "о" и ударението е на него. едри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1028дордедокато
1029дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1030доржадържа
1031доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1032дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1033дослук[дослýк] взаимоотношения
1034достовеприятели,другари
1035достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1036досурнадомъкна
1037дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1038дохналовмирисано
1039дохнувапонамирисва
1040доходамидвам
1041дощавалявица
1042дощерадъщеря
1043дощимще дойдем
1044дрáговесело,приятно
1045дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1046дра сарева силно и истерично за дете
1047драгованелюбене, обичане
1048драговницаизгора,любе,гадже,
1049дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1050дракуспризрак
1051драпамкатеря се
1052драпесърби
1053драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1054драскалокибрит
1055драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1056дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1057дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1058дремолисамдремя,подрямвам
1059ДреюАндрей
1060дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1061дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1062дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1063дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1064дрипидрехи
1065дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1066дробенеедри парчета месо или хляб
1067дробеницадробен хляб в рядка каша
1068дробень1.буца 2.късче хляб
1069дробиньчим
1070дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1071дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1072дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1073другочешаннякогашен, едновремешен
1074другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1075другошдруг път
1076другуш1.друг път 2.едно време
1077друлнатразпасан
1078друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1079друмпът
1080дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1081дубаросвалъже
1082дуварстена, зид
1083дуганграблива птица
1084дудахсвамприказвам много, досаждам
1085дудевамомръзвам, преча
1086дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1087дудник[дýдник] тутманик
1088дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1089дудявамдавам изет
1090дуелъже
1091дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1092дуйкам сехвърлям се
1093дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1094дуламамъжка горна дреха от аба
1095дулапмазе
1096дулапьвграден шкаф
1097думамговоря
1098думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1099думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1100дунадюля
1101дунавицасилно придошла река
1102дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1103дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1104дурстой, почакай
1105дур,дурдедокато
1106дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1107дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1108духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1109духодаидва
1110душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1111душманинвраг, неприятел
1112дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1113дълго[дългó] вълна
1114дънизьморе
1115дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1116дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1117дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1118дърдорисникпампалюга
1119дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1120дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1121дъщатепавица
1122Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1123дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1124дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1125дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1126дюзиякомплект чанове (12-15)
1127дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1128дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1129дюлафмаша
1130дюльгеринстроител, майстор
1131дюмбелекхлопка, звънец за животни
1132дюмбелинмързелив човек
1133дюньосвят
1134дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1135дюшамьопод
1136дюшемьодървен под, дюшеме
1137дядкопрадядо
1138евелотдавна
1139евелскостаро, едновремешно
1140евлекьчадо
1141евлетинсин, дете
1142евлятдете,рожба, наследник
1143еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1144евруопак
1145егреккошара за добитък, без покрив
1146егупкариба лешанка
1147егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1148егянеядене
1149едвухрана
1150едирнеодрин
1151едножкаведнъж , някога
1152ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1153ежувинатаралежова кожа
1154ейнваонова
1155ейнитака
1156ейнозиония
1157ейнолкувтолкова
1158ейнъйтака
1159ейсаятази
1160ейсватова
1161ейсесега
1162ейсозитози
1163ейсойтака
1164ейсоятози
1165ейтюваето тук
1166еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1167ексамвдигам на ръце, залюлявам
1168еловицакал, неплодородна земя
1169елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1170емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1171енгéлинлош човек, проклетник
1172енезьо[енезьó] пусия
1173енкастолица на покривна конструкция
1174енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1175енкисъджияразбойник
1176енкихае"войводата" на кихаетъ
1177енкъзистина
1178еняваонези
1179еркечпорч /тур./
1180еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1181есоятоя
1182есяй така
1183етуватук
1184ецемного
1185ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1186еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1187ешаулотвес
1188ешкеряочевидно,явно
1189жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1190жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1191жавукавиж "жаука"
1192жагаголям трион за рязане на дървета
1193жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1194жанабетпроклетник
1195жандармиополиция, охрана
1196жанкизрели сливи
1197жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1198жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1199жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1200жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1201ждребеконче,жребче
1202жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1203жегнованапича
1204жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1205жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1206жезба[жéзба] джезве
1207желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1208жемка[жêмка]домашна фланела
1209женабетиннепослушен човек който прави бели
1210женумдраги, любезни
1211женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1212женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1213жепаньобомба (боепрпаси)
1214жервиссок от печено агне,пиле и др.
1215жеремьодете,шеговито
1216жерьвизьсок (течност)
1217жетварчицавиж блестунка
1218живаккварц
1219живукнясилен животински вой
1220жигаслаб,сух човек
1221жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1222жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1223жилкапрашка
1224жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1225жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1226жинаварьдяволско
1227жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1228жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1229жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1230жинсрод, ген
1231жиньталасъм, дявол
1232жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1233житкорядко
1234жиханьмного /за количество/
1235жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1236жобиджобове
1237жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1238жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1239жолвакостенурка
1240жольвакостенурка
1241жорапичорапи
1242жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1243жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1244жощельдъб
1245жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1246жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1247жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1248жуквампродумвам, проговарям
1249жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1250жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1251жумаданчеелече
1252жумайо[жумáйô]джамия
1253жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1254жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1255жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1256жуназелената обвивка на орех,люспа
1257жунка[жýнка] люспа
1258жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1259жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1260жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1261журавичовърка,разравя,чорка
1262журапечурапи
1263журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1264журкальчекщурче
1265журулéкукьврява
1266жуханнарод
1267жълавекьтълпа, много хора
1268жълвакостенурка
1269жюмбюшмайтап, шега
1270за всеза постоянно, завинаги
1271забазганилзахвърлил,засилил
1272забазганям захвърлям
1273забайхутилобъркал
1274забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1275забаруженозаблатено,наводнено място
1276забарямзабравям
1277забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1278забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1279забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1280забеленполят със запържено масло
1281забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1282забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1283забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1284забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1285заблажевамподслаждам
1286заборилзабравил
1287забраждулвамзадръствам
1288забулила са еза жена която е сложила забрадка
1289забульказабрадка
1290забунелек
1291забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1292забурилзабравил
1293забучвамзабивам
1294забъзганилхвърлил, захвърлил
1295завалиянещастен човек
1296заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1297заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1298завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1299завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1300завтарямповтарям, казвам за втори път
1301завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1302завтасвамуспявам (на време съм)
1303завче`рашниконзи ден,завчера
1304загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1305загалилзалюбил, обикнал
1306загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1307загечил закъснял
1308загечихзамръкнах
1309загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1310загои сазарасна-за рана,ударено
1311загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1312заденвамнатоварвам на гръб
1313задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1314задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1315заешто гроздеборовинки (Девинско)
1316зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1317зазноих саизпотих се
1318зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1319заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1320зайедам сезакачам се, нервирам някого
1321зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1322закаденозадимено
1323закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1324закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1325закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1326закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1327закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1328закрепенстарателен
1329закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1330закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1331закъпакръпка
1332закърпа[зáкърпа] кръпка
1333закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1334закътиназакътано, труднодостъпно място
1335закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1336залагункаиграчка за залъгване на деца
1337залгазалък,хапка,късче(хляб)
1338залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1339залог[зáлог] залък, хапка
1340залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1341залуга[зáлуга] залък
1342залушказалъче
1343замза да
1344замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1345заманвреме
1346замбакволилаво
1347замбурисамдрънкам на тамбура
1348замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1349замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1350замясвамзаприличвам
1351заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1352зандрабаотнесен,замаен
1353занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1354заникзалез
1355запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1356запарастилзаинатил,запънал
1357запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1358запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1359запиназапъва
1360запинамзапъвам
1361заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1362запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1363запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1364запролети сапролетта настъпи
1365заптисазапазил,заел
1366заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1367запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1368запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1369запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1370запьонатотрудно
1371зарáрзагуба, щета, вреда
1372зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1373зарфатнонаопаки, инатливо
1374засемензамаян
1375засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1376засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1377засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1378заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1379застагакопче
1380застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1381застругасолница
1382засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1383засуганчилзахвърлил
1384засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1385засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1386засущензахвърлен безотговорно
1387затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1388затлачвамзадръствам
1389затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1390затокновамзаделям, събирам
1391заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1392затраладосадник, човек който затраля
1393затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1394затралямдосаждам
1395затросизапочва да търси нещо
1396затуленскрит, покрит
1397затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1398заурат[заурáт] запънат, труден човек
1399заутрешникв други ден
1400зафатамзапочвам
1401захватихзапочвам
1402захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1403захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1404захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1405захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1406захутеннавлечен с много дрехи
1407зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1408защимзащо,за какво
1409защупвамзатрупвам
1410звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1411звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1412звискамлада неоягнена още овца
1413звяздазвезда
1414згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1415згармудьвам сасборичквам се с някого
1416згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1417згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1418здимседим
1419здумувамнаговарям, оговарям
1420здялкавъзглавница
1421зевзекшегаджия
1422зеедуха от процеп
1423зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1424зенѓиистремена,стреме /за коне/
1425зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1426зепамгледам
1427зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1428зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1429зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1430зигна[зúгна] зави зад
1431зигна /удар на и/скри се бързо
1432зигна зад вешкаскри се зад завоя
1433зильезик на камбана
1434зимозкапрез зимата
1435зинваотваря широко уста
1436зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1437зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1438зинниотвори уста
1439зифчек[зúфчек] асфалт
1440злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1441зна`йницанародна лечителка,билкарка
1442знойпот
1443зобильникторбата за зоб на конете
1444золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1445золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1446золумпакост, беля
1447золуфкъдрица,чупка на коса
1448зомамвземам
1449зоницаМалка дива ягода.
1450зоницигорски ягоди
1451зор заманкрайна нужда, за черни дни
1452зорланасила
1453зорлемнасила
1454зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1455зубилницазобна конска торба
1456зукналхукнал да бяга
1457зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1458зуница[зунúца] горска ягода
1459зуницигорски ягоди
1460зуничкигорски ягоди
1461зункадъга
1462зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1463зъмоскьапрез зимата
1464зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1465зърцалоогледало
1466зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1467зьоми[зьóми] взимам
1468зюнкьанебесна дъга
1469зюнкянебесна дъга
1470зянзле е ситуацията
1471и щеш[ú ще] ще идеш
1472ибретьчудо, нещо невиждано
1473ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1474ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1475игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1476идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1477иеркичпръч
1478ижетьред,подредба,
1479избальбукаизтече за течност
1480избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1481избербетилпаднал
1482избизюмвам саизплащвам се
1483избольваизповръща
1484избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1485избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1486извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1487извидаизвежда
1488изводница[̀изводница] виж пич
1489изворвямвървя, превалям
1490извратилпреобърнал
1491изгага[úзгага] стомашни киселини
1492ИЗГЕРАТИПОВРЕДИ , СЧУПИ
1493изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1494издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1495изетьмъка, зор
1496изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1497изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1498изкротиизкърти
1499изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1500изкутенотгледан
1501изкутилотгледал, изхранил
1502изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1503изльопатвамизработвам, измамвам
1504излятвихминах напряко
1505измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1506измекярслуга, работник
1507изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1508измикяринчовек, който работи само за яденето
1509измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1510измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1511измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1512изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1513изникизгрев
1514изнисаизнася
1515изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1516изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1517изпаздилизтляял,изтуфенял
1518изпалтюквампадам
1519изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1520изпапульанизпъкнал,надут
1521изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1522изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1523изподенизгонен
1524изпошквам савъздишам тежко
1525изпроводиизпрати някого до вратата
1526изпулям саскарвам се, смъмрям
1527изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1528изпъщарьвамудрям
1529изропченаобезобразена за жена
1530изрукаизвика
1531изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1532изсетнинавпоследствие
1533изсмуктанизсмучен
1534изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1535изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1536изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1537изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1538изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1539изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1540изтефенилизлегнал
1541изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1542изтросих сападнах
1543изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1544изтурмихизпуших
1545изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1546изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1547изчеластриизритай
1548изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1549изчучуркаизтече/за течност/
1550изънпозволение, разрешение
1551изяснил[изя’снил] засилил съм се
1552икрампочит, чест
1553илачлекарство, лек, цяр
1554иликьуслуга, добрина
1555илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1556илюмсмърт, свършек
1557илюмчекнай-ценното
1558имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1559имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1560имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1561ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1562ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1563инжекинжекция
1564иницапървотелка, не раждала крава
1565инкяротричане
1566инсаньхора
1567иплъкгениталната област
1568ириндисамомръзвам, досаждам
1569исиклипса
1570искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1571испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1572испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1573исписийачудно хубава девойка
1574исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1575истюньнай-най, за разлика от всички други
1576ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1577ихтибарпочит, уважение
1578ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1579ищамискам
1580ищах1.мерак, интерес 2.желание
1581йеАз
1582йебълкаябълка
1583йегняагне
1584ЙегусАвгуст
1585йенкесиджииразбойници, крадци
1586йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1587йербапсмел, куражлия
1588йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1589йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1590йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1591йоето
1592йодъредър
1593йозсърцевината на дърво
1594йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1595йолаела
1596йолдашларспътници
1597йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1598йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1599ЙочкуМай
1600кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1601ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1602кабатежък, плътен
1603кабадайлокгъзария
1604кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1605кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1606кабаетвина
1607кабаковен без рога
1608кабахатлиявиновник
1609кабахатьвина
1610каблицаведро
1611кавак[кавáк] топола
1612кавардисвамзапържвам
1613кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1614каваро[каварó] човек който послъгва
1615каварова[каварóва] послъгва
1616каваръпръдня в района на Кирково
1617кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1618кавя кафе
1619кадафчашка
1620кадга[кадгá] като че ли
1621кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1622кадешпушек
1623кадипуши
1624кадиш[кáдиш] пушек
1625кадиясъдия
1626кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1627кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1628кадуркадървен съд подобен на каца
1629казандисвапечели
1630казандисвамприготвям
1631каздисвамядосвам се
1632казмокирка
1633казмьокирка
1634казолка[казôлка] сорт сладки круши
1635казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1636казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1637казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1638каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1639каиклодка
1640каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1641каил съмсъгласен съм
1642каильсъгласен съм, навит съм
1643каиньшурей (тур.)
1644каишколан, препаска
1645кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1646кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1647кайметьбуря
1648кайнакизворче
1649кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1650кайнокакто
1651кайретьусилие,трудност
1652кайрятволя
1653какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1654какарджослаб, мършав
1655какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1656какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1657каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1658каксукакто
1659калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1660калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1661калакандерицигодини
1662каламьдървена тъба на която се навива прежда
1663каланфиркарамфил
1664калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1665калвуньчовка, кука
1666калдаръмредена каменна настилка (за път)
1667калеммолив
1668калесвакани
1669калесвамканя
1670калиманканевестулка
1671калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1672калкатицазавой
1673калкатницазавой на път/широка лъка/
1674калм̀анканевестулка
1675калмантияураган
1676калопкалъп
1677калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1678калпавнекадърен , недодялан , лош
1679калпазанпакостник
1680калтата кум
1681калтатукалеко
1682калцедомашни плетени терлици
1683калциплетени терлици
1684калчюнечорапи
1685калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1686кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1687кальманакума
1688кальманкакалинка
1689кальманкиколорадски бръмбари
1690кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1691кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1692кальчунчорап
1693кальчунечорапи
1694каматан[кáматан] красив
1695каматенкрасив
1696каматна хубава, красива
1697каматнинокрасавица
1698каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1699каматън красив
1700каменкамък
1701каменькамък
1702каминь[кáминь] камък
1703канакакво
1704кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1705кандардисвамубеждавам
1706кандармоубеждаване, кандардисване
1707кандилкам саклатя се, залитам
1708кандисахприех, съгласих се
1709кандисвамнасищам се
1710кандоскаца
1711канжакапан,устройство за хващане на животни
1712кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1713канокакво
1714канчечаша
1715капаклиябакърена чиния с похлупак
1716капалушкиокапали плодове
1717капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1718капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1719капичниксушен зелен фасул
1720капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1721капкастреха (под капкана - под стрехата)
1722капнахуморих се много
1723капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1724капулаконска задница
1725капушкакапка,която пада от капчук или улук
1726кара`нмор,епидемия,чума
1727карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1728карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1729карагьозхубав, едър овен
1730каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1731караконджулдявол, сатана, мистично същество
1732караконжулвампир,грозен като вампир
1733каракулакголям нож
1734караманголямо черно куче /девинско/
1735караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1736караманкакалинка
1737карармярка, преценка
1738карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1739карашиксмесица
1740каращисансмесен
1741каращисвамсмесвам
1742каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1743каргьо[каргьо'] зеле
1744кардйокисело зеле
1745кардьозеле
1746карезомраза, злоба към някого
1747каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1748каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1749кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1750кармосаситен град, градушка
1751карнальдърво без връх
1752каропинклетник, сиромах, фукаро
1753карпузадиня
1754карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1755картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1756картълпасище обрасло с дива трева
1757карцика удар. на ипищи истерично
1758каршинакриво
1759каръшпедя
1760касабаград
1761касав́етнаугрижена,замислена
1762касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1763касканджийказавистливка
1764Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1765катетаж, ниво
1766катáнецкатинар
1767катавсеки, всяка
1768катагакато че ли
1769каталясалкапнал от умора,силно уморен
1770катанецкатинар
1771катара[катáра] инат
1772катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1773катга[кат'га] сякаш, като че ли
1774кателмъжко коте
1775катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1776катильубиец,мъчител
1777катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1778катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1779катрокое
1780катугакаточели
1781катърхибрид между кон и магарица
1782каул1.облог, бас 2.женитба
1783кауньпъпеш
1784кафинкошница
1785кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1786кахорегрижи, притеснения
1787кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1788кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1789качамак на тупацъкачамак на буци
1790качекбеглец от затвора
1791каченкочан
1792каченьцвекло
1793качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1794кашевареготвачи (войнишки)
1795кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1796кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1797кашмерподигравка, гавра
1798кашниксладка баница от тиква без кори
1799кашникьзелник
1800кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1801кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1802каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1803каямекьнещо много силно
1804каяндравж. каикарин
1805квасяполивам
1806кеври сеглези се
1807кезепьстуд,мразовито време
1808кезяммеря се
1809келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1810келепиризгода
1811кельинат
1812кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1813келявслаб, хилав
1814келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1815кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1816кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1817кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1818кендихалиноткачен, не с акъла си
1819кепенци дървени капаци за прозорци
1820кепчочирпак
1821кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1822кепяовчарска връхна дреха
1823керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1824кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1825кересте[керестé]дървен градежен материал
1826керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1827керпендерклещи
1828кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1829кесекпряк път
1830кесеневърви кесене (не където трябва)
1831кестер'мьона пряко,пряк път
1832кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1833кетапкнига (използва се и за диплома)
1834кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1835кехаицасъпруга на кехая
1836кехаяовчар
1837кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1838кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1839кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1840кешкиде да бях, по-добре
1841кеяфетдостолепие,великолепие
1842ки`прахубава,напета,гиздава
1843кибаринкъм нещо придирчив
1844кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1845кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1846кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1847кикетам сасмея се
1848кикюньтютюн
1849киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1850киман[кúман] загрижен
1851кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1852киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1853кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1854кимъньокемане
1855кинакакво
1856киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1857кинефтоалетна
1858кинигакнига
1859кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1860киприйкамостче
1861кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1862кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1863киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1864кирацахубава жена с добре оформено тяло
1865киречвар
1866кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1867кирпижияциганин,скитник,бездомник
1868кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1869киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1870киселкадива ябълка
1871кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1872кисмьоздрава земя
1873киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1874киспьокюспе
1875кистермьомного стръмно място
1876кисьопортмоне
1877китостанал сняг по клоните на дърветата
1878китапкнига, документ
1879киткацвете
1880китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1881китюкголям отрязан дървен пън
1882кичаресноп череши,вишни
1883кичеркитеник
1884кичилкапискюл
1885кичилоруно на овца, коза
1886кичилькиресни,пискюли
1887кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1888кишоъгъл
1889кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1890Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1891клавамслагам
1892кладапоставя нещо на определено място
1893кладамправя
1894кладницакупчина сено
1895кладнякопа сяно
1896клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1897клепклюка
1898клепално времевремето два часа преди мръкване
1899клепачклюкар
1900клепачиродопски вариянт на чехлите
1901клепкаклепач(на око)
1902клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1903клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1904клепчияклюкар
1905клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1906клеткилер
1907кликамвикам, казвам
1908клинбаница с точени кори и ориз
1909клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1910клобокълбо
1911клокнеда заври, ама за малко
1912клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1913клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1914клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1915кльот кадърен, можещ
1916клюнцадялка нещо на дребно,
1917ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1918кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1919книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1920ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1921ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1922кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1923коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1924кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1925кожельдеверски байрак при сватба
1926кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1927козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1928койнаринтурчин
1929кокарджаневестулка
1930кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1931кокомаргъба (сърнела)
1932кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1933кокорприпечно , сухо място на южен склон
1934кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1935кокя[кóкя] котка
1936колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1937колакпитка
1938коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1939колаци палачинки
1940колачкувемалки колаци,колачета
1941колибакъща
1942колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1943колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1944колчишколко
1945кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1946кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1947кольчшиколкото пъти,когато и да...
1948комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1949комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1950компиркартоф
1951комшиясъсед
1952кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1953кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1954кониконе - в мн. число (на "о")
1955конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1956конопъльконоп
1957контошвръхна,горна женска дреха
1958конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1959конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1960конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1961копасъбрано на куп сено
1962копан[кóпан] тупалка за пране
1963копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1964копаньпопова лъжичка
1965копартмабезделник
1966копачмотика
1967копе
1968копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1969копелемомче, юнак
1970копенькуп
1971копкакопче
1972коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1973копносухо, не покрито със сняг
1974копукнехранимайко
1975копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
1976корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
1977кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
1978кордянареждам, проточвам
1979коркулукплашило /Арда,Могилица/
1980корместабременна жена
1981корминичерва
1982кормяподхранвам овце със сол
1983корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
1984корсткръст
1985корткъртица
1986корубахралупа
1987коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
1988корфкръв
1989коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
1990косажиякосач
1991косвамям, храня се
1992косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
1993косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
1994коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
1995коснахапна
1996косниопитай - за храна
1997коснувам[кóснувам] хапвам
1998коспидаизхабен нож
1999котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2000котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2001котелкамалка кофа
2002коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2003котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2004котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2005котмачястие от овче мляко
2006котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2007кофиньсноп коса, плитка
2008коцкочина,свинарник
2009коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2010кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2011коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2012коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2013кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2014кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2015кочурзаградено място в обора за телета
2016кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2017кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2018кошницадомошарка,къщовница
2019кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2020кошумамониция за впрегане в каруца
2021коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2022крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2023кравендебел, охранен
2024крамолакараница
2025крапанделнисък човек
2026крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2027красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2028крастафулькакраставица
2029кратасвършва
2030кратенсвършен, приключен
2031кратешсвършек,финал,приключване
2032крати сасвърши
2033кратил[крáтил] свършил (за количество)
2034кратихсвърших , изразходих
2035кратохкартофи
2036кратошаниквж.пататник
2037крафчателица
2038кременькремък
2039крепензапазен,здрав
2040криватлегло
2041кривачка[кривàчка] шепа
2042кривачка 2 гега,гагуль
2043кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2044крогдъска за разточване на кори за баница и др
2045кропкъс
2046кропандельнепорасъл, нисък човек
2047кропкакръпка
2048кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2049кропукъсо
2050кротикърти
2051кротох[крôтòх]
2052кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2053кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2054крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2055крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2056крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2057крусноплат
2058крушкаелектрическа лампа
2059крънлекларинет
2060кръпкъс
2061Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2062куветсила
2063куветьсила, мощност
2064кудвамцелувам
2065куднацелуна
2066кудяцелувам
2067кузусойно място
2068кузняковачница
2069куйеджекчашка, прибори
2070куйрукопашка
2071кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2072кукамклякам
2073кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2074куквамклякам
2075кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2076кукнахскрих се, клекнах
2077кукни[кýкни] клекни
2078кукудаюмрук
2079кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2080кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2081кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2082кукурегашишарка
2083кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2084кукучкатоплийка
2085кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2086кулав[кýлав] сакат
2087кулакродопска мекица
2088кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2089кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2090кулнякула,наблюдателница
2091кумакькомат
2092кумаш[кумáш] качествено
2093кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2094кумпирекартофи
2095куна[кýна] икона
2096кунади[кунáди] измъчва
2097кундапьканап
2098кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2099кундражияобущар
2100кундриобувки
2101кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2102кундуревисоки есено-зимни обувки
2103кундуридървени обувки
2104кункиръчички-когато се говори на бебе
2105кунушмакразговор, мохабет
2106купальниккупчина
2107купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2108купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2109купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2110купенкупчина
2111купище[кýпище] площад
2112купукголтак
2113купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2114кура'кьчук
2115курайкрайбер,резе или кука на врата
2116курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2117курашкаптиче лайно
2118курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2119курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2120курдисахприготвих , направих
2121курдисвамразкрасявам, приготвям се
2122курешницаможе и така
2123куржияполски пъдар
2124куринапенис , мъжки полов орган
2125куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2126курминачерво
2127курначучур
2128курназсмел, куражлия
2129курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2130курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2131куртолисах саукротих се, успокоих се
2132куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2133куртулушспасение,избавление
2134курубакорито за отвеждане на вода
2135куруджиепъдар
2136куруджияпъдар,пазач
2137курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2138курчатинаполов орган
2139кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2140кусурпроблем, грешка
2141кутгакато че ли,кога
2142кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2143кутловебакърени овчарски съдове,менци
2144кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2145кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2146кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2147кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2148кутракоя
2149кутратокоято
2150кутрикой
2151кутритокойто
2152кутрокое
2153кутротокоето
2154кутрубандконтрабанда
2155кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2156кутядържа в скута
2157кутямотглеждам
2158куфарицаглава
2159куцайкчаст от самар
2160куцакькука на самара,отзад
2161кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2162кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2163кушинаопределен брой снопове на едно място
2164кушиянадбягване/надпревара с коне
2165кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2166кушумхомот (за впегатно животно)
2167куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2168къзепстуд
2169кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2170кърна вън
2171къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2172къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2173кърмилосолена храна за овце и др.
2174кърфицабезопасна игла
2175кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2176кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2177кърши[кършú] срещу
2178късвамхапвам
2179късканджиягорделив и докачлив човек
2180къскараманкакалинка
2181къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2182къщялокак ще,как може
2183кьанинкатенурка
2184кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2185кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2186кьоркандильпиян до "козирката"
2187кьорпечовек ,дето за нищо не става
2188кьоръвсляп
2189кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2190кьосебезбрад
2191кьосендрекизпражнение
2192кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2193кьотек бой, мащабно сбиване
2194кьошкчардак,навес пред къща
2195кюкюнтютюн
2196кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2197кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2198кюмбепечка
2199кюмюрвъглища
2200кюняккюнец, тръба за печка
2201кюприямост
2202кюрекправа лопата
2203кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2204кюскиятежък метален лост
2205кюстекверижка за часовник
2206кютамтрая
2207кютьлош, зловреден навик
2208кютькамудрям
2209кютюкдънер, дебело дърбо
2210КякаКиряка
2211кянинкапалачинка (Широколъшко
2212лабутьбой,сопа,бахтаница,
2213лагуньхрана за едри животни
2214ладилникхладилник
2215лаицалъжица
2216лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2217лакардиисмешни случки
2218лакардияакордеон
2219лаладжиечовек, който говори напразно
2220лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2221лангазовамразхождам се безцелно
2222лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2223лангирьльуту /Доспат/
2224лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2225лангуринчовек, който скита безцелно
2226лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2227лангуровампроизводно- скитам
2228лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2229ланиминалата година
2230ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2231лаптерлаптоп
2232лапчинеженски домашни чехли
2233латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2234лафдума, приказка, раздумка
2235лафкамговоря, приказвам
2236лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2237лаханазеле
2238лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2239лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2240лахумебомби,динамит
2241лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2242лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2243лево горлотрахея(дихателна тръба)
2244левовашнепослушен си
2245левотиякапризен, претенциозен човек
2246левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2247легайлягай
2248ледункаледена висулка
2249лей сесега, веднага
2250лей тейточно така, само така
2251лейлекщъркел
2252лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2253лекьумама
2254лелекщъркел
2255лелкакратуна
2256лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2257лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2258лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2259лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2260лепчинкималки детски терлички с копче
2261леска сасвятка се,за светкавица
2262лескавицасветкавица
2263летвенастрани
2264летивали дъжд
2265летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2266летназаваля
2267лефтерне женен
2268лефтеровамергенувам
2269лехеньлеген
2270лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2271лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2272ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2273ливантоодеколон
2274ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2275лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2276лизгарлопата
2277лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2278ЛикаВелика,Величка
2279лилекщъркел
2280лильосмотан човек
2281лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2282линкамходя
2283линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2284лискя[лúскя] листо, лист хартия
2285листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2286литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2287литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2288лихбуен, лош
2289лихень[лихéнь] леген
2290лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2291личвамплисвам (за течност)
2292Лию/син.Личо/ Илия
2293ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2294лобутбой
2295логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2296лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2297ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2298ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2299лонгурскитащо куче, става и за човек
2300лочкалоква
2301ЛошкуАприл
2302лубутьбой
2303лукмитестено изделие,вид бухти
2304лукмо /удар на о/брънка от синджир
2305лукмъмекица
2306лукуринаукарина
2307лунгурънскитник
2308лупавицариба кефал
2309лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2310лълекщъркел /тур./
2311лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2312лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2313лъщебляска, свети, сияе
2314лъщя се протягам се
2315льонлен
2316льосаксветкавица
2317льоска сасветва (за светкавица)
2318льоскавицасветкавица
2319льоснолесно
2320льотвонапряко
2321льощи са изтяга се, протяга се
2322льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2323люсамо, както
2324любемцелувам, обичам
2325людехора, народ
2326людихора
2327людковехорица,човечета
2328люпаталопата
2329люсвъв
2330лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2331лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2332люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2333лябхляб
2334лякимкато че ли не
2335лялькакратуна
2336лянейживотно сменящо косъма
2337лятускапрез лятото
2338м́инлетьнарод,хора,население
2339магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2340магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2341магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2342магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2343магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2344магешникмагьосник
2345магьомагия
2346маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2347мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2348мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2349мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2350майомайко
2351майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2352майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2353макина[мáкина] машина
2354максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2355максуснарочно, целенасочено
2356малáчебиволче
2357маласаммачкам, размачквам
2358малешивибави, изостава
2359малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2360малькицаревични кучани
2361МалькинаФевруари
2362малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2363малькьутепумълчалив човек
2364мамницавещица,магьосница
2365мамулькянещо увито,2.цигара
2366манахамного
2367мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2368мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2369мангафьоизцапан, омърлян човек
2370мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2371мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2372мандаполюшвне, поклащане насам натам
2373манда са /удар на първо а/люлее се
2374мандалмономер , измама
2375мандалорезе на врата
2376мандахерцаклати се, виси
2377манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2378мандобивол,биволица
2379манжълокначин, умение, колай, чалъм
2380манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2381мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2382маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2383марангозмайстор дърворезбар
2384марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2385Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2386маривид обръщение
2387маринкастар български сорт жълта слива
2388маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2389марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2390марлоккотка
2391марна хладка
2392МартаМарт
2393марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2394марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2395мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2396мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2397мартительмързеливец
2398марудникродопска палачинка
2399марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2400масал[масáл] анекдот, виц
2401масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2402маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2403масуртръба
2404матаньизбито обезмаслено овче мляко
2405матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2406матара 2неголям каменарски чук
2407матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2408матокнеизлюпено яйце
2409матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2410матрунакруша
2411махмъх
2412махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2413махалкакочан царевица
2414махалькацаревичен кочан
2415махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2416махананедостатък
2417маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2418маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2419маханджиячовек който търси недостатъци
2420маханонедостатък
2421махановамтърся недостатъци
2422махмурлиясъстояние на човек след запой
2423махнатчувствителен, капризен човек
2424махсус[мáхсус] нарочно
2425мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2426Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2427межаседянка, свършване на работа от много хора
2428междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2429межеркажена, която ходи на седянки
2430межо[межô'] граница на имот
2431межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2432межовницавиж межерка
2433мезаргроб
2434мейданна яве, на открито
2435мелемьо[мелемьó] смотаняк
2436мелемябудала, мърда
2437мелникумивалник
2438мендильпрестилка
2439ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2440ментаражиялъжец , мошенник
2441ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2442ментешепанта
2443ментешопанта
2444меразнаследствена нива
2445меракжелание
2446меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2447Мергелес.Наречен /до 1932г./
2448мерецконе е по вкуса ти
2449мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2450мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2451меса[мéса] прилича
2452месальголямо парче плат
2453месельеприказки от старо време
2454месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2455месковетерлици (устово,райково,влахово)
2456меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2457метамхвърлям
2458метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2459метехарадвижи се между,пречка се
2460метни гохвърли го
2461мехлемьозагубен, завеян човек
2462мехмелеквълнен парцал
2463мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2464мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2465мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2466мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2467мешелокдъбова гора
2468мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2469мешефечувопасен, лош
2470мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2471мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2472мешо[мешó] дъб
2473мешьодъб
2474мещратаен,секретен дюлгерки език
2475мещренскимайсторски
2476мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2477миджо[миджó] вечеря
2478миельникмивка (умивалник)
2479миечка[миéчка] парцал за миене на под
2480мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2481мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2482миждьодобра вест
2483миживунин,миживунизключителен педант
2484миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2485мижочичо
2486мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2487мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2488мизяликьмезе
2489мийданьпространство, от мегдан
2490микруфиннегодник
2491милужливсъстрадателен,милостив,
2492миндальбадем
2493миндилмазна кърпа
2494миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2495минзивар[минзивáр] минзухар
2496минтишопанта
2497минтосваммиткам се
2498мираснаследство
2499мирипарчета месо в манджа,мръвки
2500миспарфюм
2501мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2502мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2503мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2504мисирцаревица
2505мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2506мисирвинастъблото
2507мисиркапуйка
2508мискетоцет
2509мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2510мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2511мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2512мистекатпревъзходна степен (най)
2513михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2514михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2515мицастринка
2516миццалеля, стринка
2517миша кальманканевестулка
2518мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2519мищрико[мищрикó] индрише
2520Мия/син.Миче/ Мария
2521мияльникумивалник, мивка
2522миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2523млáщяпримлясквам,храня се щумно
2524млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2525младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2526млати[млáти] удря със сила
2527млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2528млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2529млогумного
2530могламъгла
2531могли пуши ( могли тютюн )
2532мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2533мозъринзаядлив човек
2534мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2535моксуснарочно
2536молавидъвче бавно, предъвква
2537момамомиче за женене
2538мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2539моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2540монасипвж. мунасип
2541МонюСимеон
2542моравлилав
2543морвапушек, турма
2544моркна састъмни се
2545морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2546мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2547моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2548моско[мóско] мъжко
2549москумъжко, мъж
2550мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2551мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2552мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2553мотрухдрехи
2554мотыкамотика, копачка
2555мотькамотика
2556мохабетприятен разговор
2557моясмой
2558мрави́льникмравуняк
2559мравушкистудени тръпки по тялото
2560мразистудено е
2561мразнициизбиване на студена пот по врата
2562мразовражда,кавга
2563мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2564мрасревматизъм
2565мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2566мрачникприлеп
2567мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2568му'тлаквероятно, може би
2569мувимухи
2570МудаМаруда
2571музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2572музуринлош,злобен човек
2573мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2574мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2575муличкомалко за количество
2576мумсвещ
2577мумарънсватовник,от страната на момичето
2578мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2579мундариннечистоплътен, мръсен
2580мурабьо[мурабьó] война
2581мурафетумение, сръчност, майстория
2582мурдаргрозен, мръсен
2583мусриба мряна
2584мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2585мусафкнига
2586муси самръщи се
2587муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2588мускодокумент
2589муставмръсен, изцапан (муставник)
2590муставникдете което се е изцапало
2591мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2592мустьомуставник
2593мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2594мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2595мутекмалък
2596муткомалко
2597мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2598мутькамалка
2599мутькомалко
2600мутякмалък
2601муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2602мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2603мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2604муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2605мушамолечебен компрес
2606мушипрехвърча ситен снежец
2607мущрактоалетна
2608мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2609мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2610мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2611мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2612мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2613мънахомного
2614мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2615мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2616мъндахерцамърда, клати, люлее
2617мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2618мърморишникмрънкало
2619мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2620мъртательникслаб, изнемощял човек
2621мърцинабезполезно,напразно,
2622мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2623мъскотинамъжко теле
2624мьонаговоря
2625мьосумесо
2626мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2627мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2628мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2629мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2630мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2631МянуДамян
2632мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2633мяса миприлича ми
2634мясамприличам
2635нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2636на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2637на ейтуванасам
2638на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2639на къккак ли;
2640на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2641набарбальоканнапит
2642набахтавамнабивам някого
2643набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2644набрусаннамръщен
2645набузвамнасилвам
2646набузилзасилил
2647набурсученнамръщен
2648набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2649набъйтанабия
2650НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2651навалил запалил
2652навальонавалица
2653навалямзапалвам (за огън)
2654наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2655навасих са настръхнах
2656наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2657навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2658навратилобърнал
2659наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2660навуи[на'вуи] навуща
2661навъзбърнонагоре
2662нагадамнагласям
2663нагарванисамнападам нещо, някого
2664нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2665нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2666нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2667нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2668нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2669нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2670нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2671нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2672нагодинагласи
2673нагодихприготвих
2674нагодкавъзглавничка
2675нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2676нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2677нагроченомрачно за време
2678нагрочилнамусил
2679нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2680нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2681надèвамобличам
2682наджак[наджáк] брадва
2683надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2684надзиравзира се
2685надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2686надрулениздокаран
2687надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2688наекь /удар.на е/намерение
2689нажакмалка брадва
2690нажекмалка брадва
2691нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2692нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2693назландисва сечуди се
2694назландисвамправя се на разсеян
2695наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2696наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2697найденамери
2698найденнамерен
2699наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2700накакоф[нàкакоф]някакъв
2701накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2702наквасвамнамокрям
2703наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2704накиприлукрасил, декорирал, накичил
2705накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2706наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2707наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2708накольчвамполягам настрани
2709накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2710накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2711накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2712накусямопитвам (храна, напитка)
2713налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2714нальчоподкова
2715налята маиде ми да...ама много емоционално
2716намна нас
2717намаханнаточен, пиян
2718намесиябъркотия
2719намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2720намисвамразпилявам, разхвърлям
2721намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2722намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2723намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2724наморзвам[намóрзвам] настивам
2725намрази мизапочна да ми става студено
2726намусилнамръщил
2727намъзуд "ъ"- достойнство
2728намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2729намяхноваприлича
2730нанебаба
2731нанизбърнонадолу
2732нанкабаба
2733нанносигурно
2734наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2735напатисано[напатúсано] разбъркано
2736напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2737напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2738напинам самъча се
2739напиньмъка, тормоз
2740написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2741напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2742наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2743наплетоха саскараха се жестоко
2744напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2745наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2746напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2747напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2748напрешнапред
2749напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2750нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2751нарамитръгна навън
2752нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2753наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2754нареченопредопределено
2755наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2756нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2757наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2758нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2759нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2760наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2761нарука ми саскара ми се/много/
2762наруквамкарам се
2763наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2764наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2765насòрзаедно
2766насменжиеприсмехулник
2767насмехчияподигравчия
2768насмитамскарвам се
2769насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2770насосвамнареждам, удължавам
2771насосваненаставяне удар.на о
2772насторганнастърган
2773настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2774настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2775настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2776насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2777натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2778натапанениподути, отекли (за крайници)
2779натаптатпълен, дебел човек
2780натаптах санаядох се до пресищане
2781наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2782натъптанонатъпкано
2783натъптахнатъпках , набутах
2784натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2785нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2786нафирканпиян,силно почерпен
2787нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2788нафтиенокти
2789нафунянсърдит
2790нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2791нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2792нахкъм
2793нах висоцена горния етаж
2794нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2795нахаваянапразно
2796нахаканамуши , напъха
2797нахаросвамнахоквам
2798нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2799нахлуп[нáхлуп] по очи
2800нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2801находамнамирам
2802нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2803нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2804начеперил покатерил
2805начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2806начокаотчупи, подхвана
2807начумереннамръщен
2808нашли[нашл́и]намерили,открили
2809нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2810наюм[нáюм] наум
2811нваонова
2812не ще биняма да стане
2813невястамлада неомъжена жена
2814негибнат непипнат
2815некатьнокът
2816некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2817нельчоподкова
2818немо[нémo]на него, неговото
2819немойнедей
2820ненауздавненадейно, случайно
2821нефелане слуша
2822нефелит[нефелúт] лош, проклет
2823нефилитпалавник, пакостник
2824нехи[нéхи]на нея,нейното
2825ни гори - ни долуговори измислици
2826нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2827нигам са /удар.на и/люлея се
2828низнадолу
2829низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2830низборценадолу
2831низбърдунанадолнище
2832никинанищо,никакво
2833никогашникога
2834никотраникоя
2835НикулцкеДекември
2836никутриникой
2837никутро[н́икутро]никое,нито едно
2838нимойнедей
2839нисбърценадолу, по нанадолнище
2840нисцедолу
2841нишандар,отметка,подарък
2842нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2843ногакрак
2844ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2845ногикрака
2846ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2847ножаки големи крака
2848ножинкакраче
2849ножинкиумалително за крака
2850ножищаголеме/дълги крака
2851ноиценожици
2852нойциножица
2853НолюМанол
2854НотюПанайот
2855НочуМанол
2856нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2857нощкувидървен съд за месене на хляб
2858нужниктоалетна
2859нъшенбелег, недостатък
2860ньофтенокти
2861нянкагърда
2862о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2863о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2864о'талаобратната страна на брадвата
2865обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2866обарвамопипвам,претърсвам
2867обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2868обарямтропам, хлопам
2869обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2870обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2871обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2872обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2873обикарвазаобикаля истината, лъже
2874обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2875обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2876обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2877обитросватърси
2878обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2879обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2880обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2881обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2882облещявамослепявам, заслепявам
2883оборканалуда, ненормална за жена
2884обрусяочукам(обруля)
2885обръщальнициръкохватки
2886обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2887обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2888обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2889обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2890обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2891обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2892обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2893овадьголяма конска муха
2894овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2895огалитхубав, красив
2896оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2897оглувюзда на кон
2898огльодвам саоглеждам се
2899огрибам са"измитам се", махам се
2900огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2901огуртькисело мляко
2902одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2903одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2904одаркоридор
2905оджак[оджáк] огнище
2906одмахвампремествам, задигам
2907одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2908одрал ти е кожатаприлича на теб
2909оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2910одушнозадушница
2911озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2912оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2913ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2914окадартолкова
2915окапальозакапал човек
2916окачи ми сепритесних се
2917окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2918окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2919оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2920околихнабих коле на фасуля
2921окумушоперен,разтросен,ербап
2922окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2923олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2924олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2925омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2926омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2927омокнатоскубан
2928омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2929омразапротивен ,неприятен
2930омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2931омуть1.надежда 2.мерак
2932онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2933опано[опанó] смотаняк
2934опатихзагазих
2935оперенмного работлив
2936опетлалобъркал
2937опинамдърпам
2938опинцицървули
2939описивилизцапал със смола
2940опишкаль съм сеубол съм се
2941опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2942опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2943опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2944опрашиоплеви
2945опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2946опчухвампоизсъхвам
2947опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2948орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2949орльосополив
2950орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2951орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2952оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2953ортаксъдружник,колега-сменник
2954орталъкоколност
2955ортосах сасправих се
2956ортосвамориентирам, опътвам
2957ортоснаоправна,удар,на първо о
2958ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2959ортумаздраво въже
2960оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
2961осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
2962осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
2963осл̀ицамагарица (млада)
2964осм́янкамесо от коремната част на прасе
2965основаша та ̀основа (ще те бия)
2966остопанил[остопанúл] притихнал
2967осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
2968осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
2969осъкни саиздухай си носа
2970осъферва сасъвзема се
2971отаватревата от второто косене
2972отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
2973отбавен[отбáвен] лош, развален
2974отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
2975отбавямубивам
2976отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
2977отводеот татък
2978отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
2979отдуотиде си, изчезна
2980отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
2981отзваобажда, отзовава се
2982отзвавам саобаждам се на повик
2983оти1.защо 2.защото
2984откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
2985отколеотдавна
2986отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
2987отколяотдавна,удар.на второ о
2988откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
2989откъцачовек който нито възприема нито разбира
2990отлаваотговаря,противопоставя се
2991отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
2992отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
2993отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
2994отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
2995отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
2996отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
2997отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
2998отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
2999отпрашамзаминавам, изчезвам
3000отробвамотхапвам, отгризвам
3001отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3002отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3003отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3004отсарцесърдечно,искрено
3005отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3006отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3007отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3008отсунаходръпнах
3009отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3010отуриотвори
3011отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3012отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3013отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3014отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3015отхлептавам...се, смея се неудържимо
3016отхлептаванесилен, спонтанен смях
3017отцодеотатък , от другата страна
3018отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3019отъвасено от есенна коситба
3020офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3021охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3022охлялеолеле
3023охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3024охтикатуберколоза
3025очигьозоперен,пробивен човек
3026очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3027очинкиочи на дете
3028очовячилвлезнал в правия път
3029очопямотчупвам
3030очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3031очухваизсъхва
3032ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3033ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3034ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3035п́ончгреяна ракия
3036п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3037павурчашка за ракия
3038паглищамгълтам, поглъщам
3039падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3040падинадере
3041паепее
3042пазлакголо каменисто място
3043пазламонечист човек, животно или вещ
3044пазухапазва
3045пазухипазва
3046пакулнайлоново пликче
3047пакульне само найлоново, книжно и др.
3048палавраизмислица
3049палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3050паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3051паламидавид бодлив бурен
3052палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3053палемалко куче
3054палейдава зор
3055палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3056палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3057пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3058пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3059памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3060пампорвлак
3061памуклиязимно яке
3062панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3063панагомотгоре, върху
3064панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3065пангульканещо малко по размери,дребосък
3066ПандюПантелей
3067пандюкмалко,дребно дете
3068панжурдънер
3069паницакупа (съд за супи)
3070пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3071пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3072пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3073панчугадънер
3074папратокмясто обрасло с папрат
3075папуниса[папунúса] мърмори
3076папунисат мърморят,недоволстват
3077папуцеобувки
3078папуциобувки
3079папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3080папучниккрастава жаба
3081паравальникпърво гости преди годеж
3082параник[пáраник] качамак
3083парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3084параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3085паратилврата на кошара
3086паратирпрозорец
3087паратирьпрозорец
3088паратколошо
3089паратъкньокалпава вещ
3090паратьколошо, неприятно
3091парашутнайлон
3092пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3093паресницаоставена (разведена) жена
3094паринодеве, преди малко
3095пармакпръст на ръката
3096пармаципрозорци
3097парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3098парсникпрясно мляко
3099парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3100парталепърцали
3101парталивокъсан, дрипав
3102парталивникпарцаливко
3103парталъпарцал
3104партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3105партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3106парцальпарче плат
3107парцуцадомашна ракия с висок градус
3108парчицапарченце, късче, троха
3109парчопарче
3110паршницадиария
3111парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3112пасилкамолец
3113паскимолци, дървеници
3114паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3115пасулькамолец
3116патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3117патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3118патаккартоф
3119паталакартофи
3120патараги[патар̀аги] патерици
3121патарамритам
3122патарламокараница
3123пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3124пататнике типично родопско ястие от картофи
3125пататокартоф
3126патахса[патáхса] усмири се, утихна
3127патеккартофи
3128Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3129патетакартофи
3130патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3131патика[патúка] горска пътека
3132патлажандомат
3133патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3134патроум, акъл
3135патружилькьаживовляк
3136патуремъжка долна дреха от аба
3137патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3138патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3139патьеккартоф
3140патьоккартоф
3141пахоцена, стойност
3142пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3143пачиленподострен
3144пашкасемка
3145пезюльтрап, нещо стръмно
3146пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3147пекулькесийка, торбичка
3148пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3149пелиночпелнн /за вино/
3150пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3151пенджурипрозорци
3152пендихаропет хляба осветени в църква
3153пенжурапрозорец
3154пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3155пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3156пердасъзбезочлив човек
3157пердьоперде, завеса
3158перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3159перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3160переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3161периясамодива
3162песакпясък
3163песяккукер
3164петалаподкова
3165петатокартофи
3166петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3167петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3168петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3169петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3170петланка[петлáнка] пречка
3171петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3172петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3173петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3174петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3175петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3176петружилкаживовлек
3177ПетрускеЮли
3178петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3179пехливанюнак
3180печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3181пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3182пещурапещера
3183пизульстръмнина
3184пизюльмалка ниша в стена
3185пикняурина
3186пикучурина
3187пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3188пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3189пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3190пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3191пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3192пинка саизлишно се претоварва с работа
3193пинтияскръндза,стиснат човек
3194пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3195пиринчориз
3196пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3197пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3198писасмола
3199писвампиша
3200пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3201пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3202пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3203пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3204питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3205питкам (се)бутам (се)
3206питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3207пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3208пишимнай-напред, първо
3209пишкалтрън, бодил
3210пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3211пишкамубождам
3212пишкинловък, оправен, отдава му се
3213пишкиркарпа
3214пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3215пишлемехлапе, малко момче
3216пишмам съмпротив съм
3217пишман съмсъжалявам за нещо
3218пишманлъкповече от съжаление
3219пишнаубоде
3220пищелкасвирка
3221пищисвам сеядосвам се
3222плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3223пл́янибебешки пелени
3224плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3225плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3226пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3227пладнинаобяд
3228пладновамобядвам
3229пламиньпламък
3230планинаобедно хранене
3231планьаголямо дълго ръчно ренде
3232пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3233платамплащам
3234платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3235плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3236плахтядишам учестено, задъхвам се
3237плачещимплачейки
3238плекяницаограда
3239плесакмокър пясък,кал,еловица
3240плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3241ПЛЕСКАТИНАКИША , ЛАПАВИЦА , МОКЪР ,ТОПЯЩ СЕ СНЯГ
3242плетограда
3243плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3244плешкарамо
3245плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3246плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3247пличкапръска за течности
3248плодемразреждам нещо с вода
3249плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3250пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3251пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3252плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3253плюснеудари
3254плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3255плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3256плянипелени,повивки (бебешки)
3257пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3258плячкосвакраде,открадва
3259по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3260побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3261побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3262побебсанповреден
3263побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3264побивамстоя прав
3265повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3266погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3267погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3268погиздендобре облечен , натъкмен
3269погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3270погльоднувайпоглеждай
3271подарзакполтъргайс
3272подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3273подборнилразсърдил
3274подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3275подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3276подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3277подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3278подзимаграницата между есен и зима
3279подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3280подзума[по'дзума] есенес
3281подиотиди
3282подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3283подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3284подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3285подкокоросвамподтиквам
3286подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3287подлукосазаема се със задачата с желание
3288подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3289подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3290поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3291подникобор
3292подпуквамзапочвам да правя нещо
3293подрипкаподскача
3294подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3295подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3296подсунах саподхлъзнах се
3297подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3298подурслог
3299подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3300позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3301поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3302познавижда се
3303позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3304поклонен[поклонéн] смирен
3305покровпокривало, завивка
3306покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3307покьпът
3308полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3309полно малогоре долу, отчасти
3310полну-малугоре-долу, много малко
3311полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3312полхплъх
3313полчанин[по'лчанин] човек от полето
3314полшище[пóлшище] голям плъх
3315польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3316польубвамцелувам
3317польхплъх
3318помазакмазнина върху месо
3319помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3320помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3321понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3322понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3323поникобор за животни
3324понникмалко помещшение за животни , обор
3325понтапневмония
3326понтясахразболях се от пневмония
3327понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3328пончгреяна ракия
3329поньцицката на вимето на кравата
3330попагьопопадия
3331попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3332попляпълзи
3333поподам саподдавам се
3334попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3335попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3336попрегремък за стягане на самар,седло
3337попрелкаседянка
3338попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3339поразикмалка тресчица забила се под кожата
3340поразикаоще едно а има накрая
3341пораньпреди, по-рано
3342порачапоръча
3343порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3344порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3345поренкапреди малко
3346поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3347поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3348поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3349поркеницаедра мома
3350поркьаницадебела жорда за строга
3351поркяницасхванат човек, безидеен
3352порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3353порспръст
3354порскампръскам
3355порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3356порстепръсти
3357порстеньпръстен
3358портадворна врата вж.капия
3359портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3360поруквамповиквам
3361порчкозел, пръч
3362поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3363поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3364поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3365порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3366посатьчеиз
3367посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3368поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3369поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3370послагвамзачитам, уважавам
3371послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3372посльадъкплацента
3373посльакьслед това
3374посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3375посрюпосерко
3376постаршарен
3377постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3378постълакнай-общо нещо за постилане
3379посувам сапомествам се
3380посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3381посъделкапопрелка
3382потещим[пóтещим] попътно
3383потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3384потонсалон, (на потнън, на салона)
3385потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3386потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3387почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3388пошкакостилка
3389пошкам охкам
3390пощамям сеспотайвам се,
3391пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3392пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3393пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3394прéвареизпреваря,вземам преднина
3395прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3396прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3397пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3398прави ми са[правú ми са] струва ми се
3399правилкаправене на магия(поверие)
3400прадепреде
3401праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3402праса[прáса] праз лук
3403прасникпрясно мляко
3404прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3405прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3406праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3407праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3408прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3409прашилкакопачка, вид мотика
3410прашницаразтройство
3411пращистремена на седло, самар
3412преберницачума
3413Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3414преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3415превивамскопяване на животно
3416превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3417прегращашепа
3418прегрибапрегръща
3419предойконтролно доене
3420прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3421прелокълбо прежда
3422премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3423пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3424пременилиздокарал
3425препинаспъва
3426препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3427прерипкапрескача
3428прерипнахпрескочих
3429прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3430преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3431пресникпрясно мляко
3432пресникаркатенджера за варене на мляко
3433преснильдървена тежест към вретено
3434преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3435претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3436префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3437преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3438прешанпредишен
3439прешнинопреднина
3440преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3441прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3442приборквампреминавам през дълбока част на река
3443прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3444прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3445привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3446приведен зотьзаврян зет
3447привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3448привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3449пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3450приглатило се езаоблачило се е
3451пригорщашепа,удар.на о
3452пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3453придамницапредателка
3454придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3455придиплям сапрехвърлям се
3456придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3457прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3458прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3459прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3460прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3461прилегаутива
3462прилегиткрасив
3463приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3464принасемсервирам, поднасям
3465принганестабилен мост
3466принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3467припликналпрелял, прелива
3468припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3469приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3470припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3471припьона саспъна се
3472пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3473прирукализвикал
3474присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3475прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3476прискьопоставка на казан над огъня
3477присойкаюжно слънчево място
3478присоньва ми саявява ми се на сън
3479пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3480пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3481пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3482пристьожелязна скара с крачета за огън
3483присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3484присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3485присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3486притагаряпрехвърля удар.на второ а
3487притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3488прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3489приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3490приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3491приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3492притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3493притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3494притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3495прифатничав[прúфатничав] сприхав
3496приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3497причувайте саобаждайте се
3498пришкамазол
3499пришонквампретърсвам
3500прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3501провадамизпращам
3502проводиизпрати
3503провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3504прогимазакуска
3505прогьумахрана за из път
3506прогюма закуска, брънч
3507продумах мупроговорих му
3508прожекторфенерче
3509прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3510пролезмясто за преминаване на плет
3511пролетка[пролéтка] напролет
3512проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3513просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3514просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3515просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3516просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3517просфорниквиж.просфора
3518просьопросия
3519протпрът
3520профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3521проходвлагалище
3522процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3523процефкана потурите отвор отпред
3524прочкапръчка
3525прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3526прощъпулкапрохождане
3527прудотинразсипник,пияница
3528прустьголям коридор
3529пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3530пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3531пръктикагнило дърво
3532пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3533пръскьоперустия
3534пръсникпрясно мляко
3535пръсурналдошъл неканен на гости
3536прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3537пръчуквамнатяквам
3538пръшницадиария
3539пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3540прясекапътека
3541прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3542пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3543пуканиципуканки
3544пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3545пукукьпукотевица
3546пулкопче
3547пулаткамлада непроносила кокошка
3548пулигледа
3549пульочкапо-бавничко
3550пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3551пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3552пумпальницалеко закръглена жена
3553пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3554пуперька[пупéрька] чушка
3555пупрелкаседянка, тлака
3556пупрелкимоми на седянки
3557пупунькамък
3558пурцкамцелувам
3559пурюквамизвиквам
3560пускамстрелям
3561пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3562пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3563пустосвахока, ругае
3564пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3565пусунвампремествам
3566путфорльямподхвърлям
3567пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3568пуфкамудрям, пуша
3569пуфтельпърхутка
3570пухлапямприструвам се, че не чувам
3571пухлапям са ужким не чувам
3572пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3573пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3574пущамевамубивам
3575пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3576пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3577пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3578пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3579пъкалнъкпикочен мехур
3580пънчугаголям пън , китюк
3581пъреньодеве, преди малко
3582пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3583пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3584пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3585пърснепръсне
3586пърсьпясък
3587Пърхульмехур на кожата
3588пършикаръми
3589пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3590пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3591пътакламогюрултия, стълпотворение
3592пъшкакостилка, семка
3593пъшкисемки
3594ПьочуПетко
3595р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3596раeй, ти
3597ра'зцяпкарецепта(мед.)
3598ра`зликатразличен,нееднороден,
3599рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3600равнишкаравно място
3601рагювурадио
3602раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3603радиворадио
3604раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3605разбарчинабарчина първо качество
3606разборквамразбърквам
3607разбудам събужам,пробуждам
3608разбунтиха саразбунтуваха се
3609разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3610развидамразвеждам, разхождам
3611развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3612разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3613разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3614разгеленай-накрая
3615разгивасвамразхвърлям
3616разгропалилразсъблякъл
3617разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3618разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3619разгьормедилразвалил,разпарчосал
3620разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3621раздавалкапроститутка
3622раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3623раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3624разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3625разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3626разжупвамразтварям, разчеквам
3627разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3628разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3629разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3630разкреченьо разкречетьо
3631разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3632разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3633разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3634разликаторазлично
3635разлъкатуразлично
3636разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3637размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3638размлати мапреби ме от бой
3639разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3640разпинамразпъвам
3641разплождамразреждам
3642разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3643разпольвямразнищвам
3644разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3645разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3646разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3647разпужилоксъщо -може би е по- точно
3648разпужияженкар
3649разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3650разпърщялкойто го е хванало разстройство
3651разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3652разсахачкачетал
3653разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3654разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3655разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3656разтожих саразтъжих се
3657разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3658разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3659разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3660разфорлямразхвърлям
3661разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3662разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3663разхърливенсополив
3664разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3665разчепенйолека жена
3666разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3667разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3668разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3669разшаваразмърда
3670разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3671раметлияпокойник
3672распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3673распорсвамусмихвам се
3674распорснатусмихнат, разпилян
3675рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3676растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3677растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3678растросансмел,оперен,отракан
3679расулзелева чорба
3680расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3681расшеневамразвеселявам
3682рафал[рáфал] отпуснат
3683рахатьспокойствие
3684рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3685рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3686рахучкапарцал
3687рача[рáча] искам
3688рачишИскаш.
3689рашницамелачка за царевица
3690редчишрядко пъти,удар.на е
3691резилликпосрамяване, позор
3692реминькожен колан,пояс,удар.на е
3693ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3694ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3695рехатьспокойствие
3696речи икажи й/нещо
3697решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3698рипкамскачам
3699рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3700рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3701роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3702рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3703рождилницародилка
3704ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3705ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3706рокаръка
3707ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3708ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3709ропкаизкоп , ров , дупка
3710ропчаливнъклуничав човек
3711ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3712рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3713рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3714рошькоса
3715рубачеиз, зестрата на момичето
3716руданчекрък
3717РуеньСептември
3718рукавика
3719рукамвикам
3720руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3721рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3722руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3723рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3724румеленасветлочервена
3725руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3726рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3727руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3728руспажилокразврат
3729рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3730рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3731рухопарцал
3732рухцепарцалче,удар.на у
3733ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3734ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3735ръбаникогризка
3736ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3737ръжделькиизпражнения
3738ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3739ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3740ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3741ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3742рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3743рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3744рюкамвикам, крещя
3745рядчишрядко
3746рякарека
3747ряпандазвъчна пръдня!
3748рясилкапълнеж(плънка)за баница
3749с върхниноС връх, с куп
3750с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3751с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3752сабарясрутва
3753сабахсутрин
3754сабахленсутринта
3755сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3756сабрутьвиж "сабрукь"
3757сагмалджиядояч на овце
3758сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3759саебозае за животно
3760сажекгорещина
3761сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3762сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3763сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3764сайдоч[сайдóч] кумец
3765сайоженска дреха
3766сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3767сакалдисвапритеснява,препира
3768сакалдисвампритеснявам се
3769сакальдисвампритеснявам удар.на и
3770сакантиязор, напрежение
3771сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3772сакатлъктелесна повреда, беля
3773сакульголяма дълбока торба
3774салампурникотвеян, отнесен
3775салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3776салмалоккаприз, прищявка
3777салмалоци[салмалóци] лигавщини
3778салмо[салмó] лигла, лигльо
3779салтамаркаженска връхна дреха
3780салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3781сальменохлюв с черупка
3782самарседло
3783самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3784самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3785сангончудя се ,колебая се
3786сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3787сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3788сандърдисахпринудих
3789сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3790СандюАлесксандър
3791сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3792санкимкато че ли, все едно че
3793сансарбялка
3794сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3795саралокжълтеница,хепатит А
3796сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3797сарахошпияница
3798сарачкожар
3799саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3800сарокдълго право дърво
3801сарпикатрева която расте в мочурища
3802сарчумисъчми
3803саръктютюнева низа
3804сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3805сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3806састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3807сатламочовек с неправилна походка
3808сатьчасовник
3809сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3810саханьголям съд за храна
3811сахатчасовник
3812сахатникстенен часовник
3813сахатчиечасовникар
3814сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3815сахатьчас,часовник
3816сахончиния
3817сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3818сачéкълца,сече
3819сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3820сачекнавес,подслон
3821сачертази вечер
3822сая[сáя] тази
3823сая\сайообор за животни
3824сбирамсъбирам
3825сборкахсгреших
3826сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3827св́атощинасватовство,сватовска роднина
3828сватова
3829светкавична бабулькавиж блестунка
3830свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3831свине[свúне] свиня
3832свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3833свитак[свúтак] свита бала със сено
3834свитъкръчно направена бала сено или отава
3835свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3836свращамвръщам, възвръщаям
3837святисвети
3838святкальчесветулка
3839сгадаоправя
3840сгадам саприготвям се,оправям се
3841сгаждамоправям
3842сгорпальвамсъбличам
3843сгорчвампрегъвам
3844сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3845сгрибамбързам, движа се бързо
3846сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3847сдиплемсгъвам
3848сдялкавъзглавница
3849севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3850сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3851седянкаскучен купон
3852сеебозае
3853сеирвесело зрелище
3854сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3855сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3856сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3857сейсузинмръсник
3858секлетнапрежение
3859селемекьспасение, помощ
3860селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3861семендрекнещо като шматарок
3862семьоидиот, глупак, будала
3863сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3864сенкесянка
3865сербезсмел, дързък, решителен
3866сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3867серинпрохладно
3868серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3869серсемпростак, дивак
3870серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3871сертлют, зъл, избухлив, остър
3872сетнепосле
3873сефтеза пръв път
3874си`нцемъниста
3875СивкуЙосиф
3876сиджимвръв, връвчица
3877сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3878силомтрудно, едвам
3879силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3880силумкатрудно, едвам
3881Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3882силюкпиявица
3883силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3884сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3885сингурзелен гущер
3886сингюклакомник
3887синдермьородопско ястие
3888синджирверига, ланец
3889синдиккафез
3890синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3891синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3892синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3893синеквид гущер
3894синицидребни горски ягоди
3895синияголяма тава
3896синорграница между имоти
3897синценаниз, гердан
3898синчемило детенце
3899синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3900синьомаса, софра
3901синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3902сипкашарка
3903сиренсъбор
3904сиркьооцет
3905сиркяоцет
3906сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3907сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3908сичковсичко, цялото
3909сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3910скакальскакалец
3911скакле[скàкле] скакалци
3912скаластълба
3913скалапесвамскатавам
3914скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3915скалистълби
3916скандала[скáндала] препятствие, пречка
3917скапвазапочва леко да вали
3918скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3919скармосок от печено месо
3920скарфицабезопасна игла
3921скемлапейка
3922скемля[скéмля] табуретка
3923скемнястол
3924скепърненещо много слабо(мършаво)
3925СкечаАнглия
3926скит̀асвамзабелязвам
3927скитасахзабелязах,видях
3928скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3929скла`лкачил килограми,напълнял
3930складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3931складен1)подреден 2)напълнял
3932склепвампремигвам
3933скокарджаслаб като щиглец
3934скокоть ма егъдел ме е
3935скокутьгъдел
3936сколасамуспявам
3937сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3938сколуфовебакенбарди
3939сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3940скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3941скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3942скорцаскърца
3943скорцеглисти
3944скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3945скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3946скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3947скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3948скрипе[скрúпе] свири, скърца
3949скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3950скрипьобръмбар рогач
3951скрипьо голям симного си стиснат
3952скукутишкамгъделичкам
3953Скумрекзлоядо дете
3954скундапцвампрепъвам се (за кон)
3955скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
3956скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
3957скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
3958скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
3959скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
3960скърнянкастар български сорт ябълки
3961слабогъзслаб,хилав човек
3962сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
3963слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
3964слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
3965слонцеслънце
3966смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
3967смамульвамсмачквам
3968смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
3969смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
3970смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
3971смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
3972смлати гопреби го от бой
3973смоквасмокиня
3974сморзналпремръзнал,истинал
3975сморцаподсмърча
3976сморцамподсмърчам
3977смочиндра[смоч́индра]голям смок
3978смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
3979смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
3980смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
3981снагатяло,удар на първо а
3982снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
3983сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
3984снохаснаха
3985снувеходи насам натам, безцелно
3986собапечка
3987соватьмясто с вода за напояване на добитък
3988совлекгол охльв
3989совна саразвидели се (утро)
3990соденьднес
3991сой потекло,произход,род,семсйство
3992сокакулица
3993солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
3994солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
3995солменьохлюв
3996солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
3997солукдъх, въздух
3998солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
3999сольменохлюв
4000сольменьохлюв
4001сольминь[сóльминь] гол охлюв
4002сомва сасъмва се
4003сонгарадлього и будалево
4004сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4005соняхсънувах
4006соркуп
4007сорна[сóрна] сърна
4008сорнексърнела /вид гъба /
4009сорцесърце
4010соскук[со'скук] водосток
4011сосята[со'сята] разбиране
4012софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4013спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4014спапчеиз
4015спапаросаудари го много силно и неочаквано
4016спапьчеиз на нивяста
4017спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4018спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4019спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4020спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4021спикянсплескан, смачкан
4022спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4023спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4024спирто[спúрто]кибрит
4025спитенсплескан, смачкан
4026сплинадалак
4027спогадам сапогадам са
4028сполайблагодарение
4029спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4030спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4031спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4032спонешспънеш
4033спопаресвамудрям
4034спорождаколан
4035спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4036справи ми саструва ми се
4037спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4038сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4039спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4040срèщуотсреща
4041средéв средата,в центъра
4042средонав средата
4043средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4044срощуотсреща
4045срьощу[срьóщу] отсреща
4046срюквамвикам, свиквам
4047срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4048стапталстъпкал,смачкал
4049старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4050старковестарите, за родители и предци
4051старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4052старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4053старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4054стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4055стипамтръгвам, вървя
4056стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4057стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4058стойниспри се
4059сторжъльперуника
4060стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4061стракинадълбока глинена паница
4062стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4063страпгол стръмен терен
4064стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4065стригосамрендосване,удряне
4066стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4067стрикочичо
4068строгапролука в ограда,удар. на о
4069строчекстръкче,малко букетче
4070струпкоричка на раничка
4071стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4072стулевам сапритаявам се,скривам се;
4073стъптаноотъпкано,стъпкано
4074стъптахстъпках , смачках
4075стъргачгребло
4076стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4077стърчичка"опашката" на каруца
4078стьогнатстегнат
4079стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4080суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4081суганкормид лук
4082суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4083сугарнокъсно
4084сугонисам севъртя се
4085судаурва
4086сузмосъздърма
4087суйгунджиякрадец /тур./
4088сукакулица
4089сукалкаизпражнение
4090сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4091сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4092сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4093сукницагривна от мъниста
4094сулинвид морска риба
4095сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4096суллуккратка почивка
4097султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4098сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4099сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4100сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4101сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4102сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4103сунепързаля се,хлъзгаво е
4104суни самръдни се, премести се
4105супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4106супоклайно, купчинка, което стои изправено
4107суррус
4108сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4109суратлице
4110суратьлице, физиономия
4111Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4112сурвицадълга пръчка
4113сургюнразтройство
4114сурнанося, влача
4115сурна сепързалям се
4116сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4117сурналкаледена пързалка за деца
4118сурнальсопол
4119сурнампързалям
4120сурневлачи
4121сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4122сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4123суросиво
4124суфрониска маса, софра
4125Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4126сухарьсух клон (за горене)
4127сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4128сучасмуча
4129сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4130сушкатреска, трънче
4131суштебоклук
4132сущебоклуци
4133сущиебоклук
4134сфручвамсмачквам, сбръчквам
4135събепьполза
4136съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4137съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4138съзмоварено месо с много лой
4139съкантиянапрежение, напрегнато
4140съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4141съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4142сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4143сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4144сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4145сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4146съртоголен баир,връх,ветровито място
4147съсуна сасвлече се,приплъзна се
4148съсуркавлачи
4149съчакколиба за дърва
4150сьодналседнал
4151сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4152сюдривам сапасвам си
4153сюлюкохлюв
4154сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4155сюнетобрязване
4156сюргюньразстройство,диария
4157сюрияголямо стадо
4158сюркяоцет
4159сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4160сюртюкбудала,нехранимайко
4161сясега,в този момент
4162сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4163сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4164сятам саразбирам, ясно ми е
4165тáрабадървена ограда, стобор
4166т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4167табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4168табиатнавик
4169табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4170тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4171тагава[тагáва] тогава
4172ТАЗЕПРЯСНО , СВЕЖО
4173тазешенпресен
4174тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4175тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4176такитдали
4177такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4178талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4179таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4180таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4181таманвсичко е наред
4182таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4183тамахкерънкапризен човек
4184тамянкисорт ароматни, лятни круши
4185тантановеселба
4186тапияофициален документ
4187тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4188таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4189таптанеТъпчене, натикване.
4190таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4191тар
4192таражиккожен чувал, торба
4193таралисамдърдоря
4194таральонкочовек,който говори празни приказки
4195таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4196таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4197тареникдете
4198тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4199таркалекколело
4200тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4201тарлоградина, обработваема земя
4202тарнаккопито
4203тарнахтръгнах
4204тарпанкоса за косене
4205тарпанжиекосач
4206тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4207тартаванинлентяй,мързеливец
4208тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4209тартанисаммного приказвам
4210тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4211тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4212ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4213тарчи[тарчú] тича
4214тассахань с хлупка
4215тасмакожена лента
4216тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4217тастарямправя,оправям,преправям
4218тат тозаради това
4219таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4220татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4221татранисаприказва много празни приказки
4222татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4223тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4224тахсаракьсъдба, карма
4225тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4226тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4227тебеять[тебея’ть] навик
4228теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4229тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4230тезгеро`носилка,тарга
4231тезгерьоносилка
4232тезетоку-що, тъкмо
4233тезияшивач,нивелир
4234тейкобаща
4235текерлеквелосипед, колело, волан
4236теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4237текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4238текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4239тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4240телемьопрясно мляко току-що подсирено
4241тембелинтвърдоглав човек
4242тенжуратенджера
4243тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4244тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4245тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4246тербезакана
4247тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4248тербийоначин,дамар
4249терезиянивел
4250терзияшивач
4251терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4252теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4253терлициръчно ушити платнени пантофи
4254терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4255терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4256тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4257тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4258тесбихброеница
4259тескереразрешително, билет
4260тескерьоуволнителен билет
4261теспихброеница
4262тестемелкърпа за глава, шал
4263тетенкамтреперя
4264тетрасмрадлика
4265тефтиков[тефтúков] бежав
4266техликьобележия
4267тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4268тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4269тиквеникза твърдоглав човек
4270тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4271тикла за маруднъцъсач
4272тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4273тикюртсяра (хим. елемент)
4274тимарен[тимарéн] поставен на място
4275ТинаХристина
4276типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4277тирпанкоса
4278тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4279ТирюСотир
4280тифекпушка
4281ткаетъче
4282ткайчосовалка за тъкане
4283ткаятъча на стан
4284тлапица[тлапи'ца] малка черга
4285то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4286товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4287ТодуроскеЮни
4288токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4289токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4290толчникдървен прибор за чукане на трахана
4291тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4292топтъп
4293топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4294топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4295топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4296топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4297топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4298топтамтъпча
4299топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4300топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4301торбачанта от плат
4302торзамдърпам
4303торнатръгна
4304торналтръгнал
4305торнувамтръгвам
4306торча[тóрча] тичам
4307тотнешземетресение
4308точилчаонождам, заточвам
4309трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4310травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4311траказрезе,брава
4312тракачбрава, дръжка на врата
4313трапалокстръмнище , трапно място
4314трахальникчасовник
4315трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4316траханацаревица
4317траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4318требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4319требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4320требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4321трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4322треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4323тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4324треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4325трипанкоса (за косене)
4326трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4327троситърси
4328тросятърся
4329тротна саподхлъзна се
4330тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4331трохльодрисльо
4332труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4333трупальдънер, отрязано дърво
4334труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4335трусльабия
4336трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4337трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4338тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4339трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4340туватука
4341тузаквид примка за дивеч или птици
4342тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4343тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4344тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4345тукучгъвкава ,дълга тояга
4346тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4347тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4348тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4349тумналоне е тумнало - не е спешно
4350тумрукнацупен човек
4351тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4352тунчбронз,сплав за чанове
4353Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4354тупавъцатепавица
4355тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4356тупрряпа
4357туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4358тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4359тураниктийнейджър
4360туреникюноша, тинейджър
4361турилсложил
4362турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4363турмапушек
4364турмидими, пуши
4365турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4366турьеникнехранимайко, тарбух
4367турямслагам
4368туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4369тусунмъжко теле до 2 години
4370туфтук, на близо
4371тучхлопка
4372тъвътава
4373тъдарокинструмент (чук, лопата)
4374тъжарекьголяма реколта
4375тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4376тъптамтъпча
4377търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4378търкалекьколело
4379търлоНива, обработваема земя
4380търнаккрак
4381търнетръни,бодли
4382търпанкоса за косене на трева и др.
4383търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4384търчешкумбегом, бежешком тичешком
4385търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4386тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4387тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4388тьовнотъмно
4389ТьодьоТодор
4390тьомнотъмно
4391тьонкатънка
4392тьоткиженски гърди
4393тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4394тюжеретърговци на вълна
4395тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4396тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4397тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4398тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4399тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4400тюрмо'затвор, зандан
4401тют'ькальулулица-вид сова
4402тюфекпушка
4403тюфлекдюшек
4404тямна тях,на тези
4405ТянюСтоян
4406тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4407убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4408убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4409убъследамвървя непрекъснато след някого
4410увантиялека жена
4411увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4412уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4413увидаммахам,премествам,отстранявам
4414увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4415уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4416угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4417углухналоглушал
4418уго се а така (видя ли сега)
4419угодишда уцелиш точно
4420угрибамугребвам, събирам
4421угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4422угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4423угуртькисело млеко
4424удаястая
4425удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4426удрагнахареса удар.на първо а
4427удривамудрям
4428удурдисва[удурдúсва]наглася, натъкмява
4429удурмажия[удурмажúя]заговорник
4430уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4431ужеклеха
4432ужкимвсе едно
4433уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4434уиньтрик, номер
4435уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4436уйгуньсилно,ясно
4437уйдурмазаговор, измама
4438уйковуйчо
4439уйсиоле /като възклицание/
4440укаденопушен
4441укачанзает
4442укушстръмна камениста пътека
4443укяневамотслабвам, отънявам
4444улиганинхулиган
4445уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4446УлюЧовек, който не става за нищо.
4447умарятуморяват,предизвикват умора
4448умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4449умрял[у'мрял] флегматик
4450умустенвиж охлепан.
4451умутнадежда
4452упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4453упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4454упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4455упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4456упратамизпращам,изпровождам
4457упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4458упрольатевамдочаквам пролетта
4459упузунмного болен
4460упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4461урадисвампопадам на лошо място
4462уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4463урамаглупак, будала
4464урамоепилепсия,припадъци
4465ураспиялека жена, уличница
4466ураспупроститутка
4467урдаизвара
4468уринаизрина (гибрьота)
4469уринвай самахай се,омитай се
4470уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4471уроспияпроститутка , курва
4472урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4473урсуззъл, намръщен
4474уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4475урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4476урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4477урундисвам саотчайвам се
4478урушмакголямо занимавка
4479уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4480урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4481усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4482усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4483усойкасенчесто място,синевица
4484усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4485усочвамотбивам(за вода)
4486усрамотевам сазасрамвам се
4487устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4488устакерникмногознайко
4489усталъкмайсторлък
4490устинкиуста, устни
4491утавленугоен
4492уталичвамразкрачвам се широко
4493утапанилнапълнил
4494утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4495утирносутрин
4496утольчан[утóльчан] изваден на показ
4497утольченизваден на показ
4498утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4499утоналпотънал
4500утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4501утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4502утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4503ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4504ухъльбухал
4505уцутряутре сутринта
4506учинавуйна
4507учинайкавуйна
4508учнавуйна
4509ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4510ушмарвиж синдирмьо
4511ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4512ушникиобици
4513ушнициобеци
4514ушонка"прибара" открадна нещо
4515ушонканопразно, пусто, ограбено
4516ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4517ущоркнализтръпнал удар.на о
4518фàляхваля,похвалам
4519фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4520фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4521фавунятовмирисано
4522фадношзаедно
4523фазлонещо наддадено, нещо "над"
4524файдаполза
4525файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4526фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4527фарнямхвърлям
4528фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4529фасикьпразна работа, безнадеждна
4530фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4531фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4532фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4533фатамхващам
4534фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4535фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4536фафлавафла
4537фащахваща
4538фигьозидана печка
4539фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4540фила[ф́ила]филия хляб
4541филанкишиянякой си, еди-кой си
4542филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4543филиджанчеккафенце
4544филникястие от катофи на фурна
4545фильджанчаша
4546фири магони ме
4547фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4548фирягоня
4549фирятгонят
4550фишекпатрон
4551флютнатразвален
4552фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4553фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4554фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4555форкахвърчи
4556форкатлетят
4557форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4558фортумавъже
4559фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4560фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4561фпетухвавнушава си нещо
4562фпрегамлъжа
4563фрот всички
4564фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4565фтасувамобещавам
4566фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4567фтикам сабутам се между
4568фудулкамалко обредно хлябче
4569фукарабедняк
4570фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4571фуквам хвърлям, махам
4572фукналхвърлил,захвърлил
4573фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4574фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4575фундукмного малка елхичка
4576фуньофуния
4577фуркапръчка , на която се преде вълна
4578фурнитаракафуния
4579фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4580фурнитьцял голям къгъл хляб
4581фурнъткръгъл голям хляб
4582фустан рокля
4583фучиясъд за вода
4584фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4585фушньобеззвучна пръдня
4586фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4587фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4588фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4589фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4590фъртунавиелица
4591фъшкияекскремент от кон,муле
4592фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4593фьонь соленосилно пресолено ястие
4594хаберизвестие
4595хабо'[хабо'] шаек
4596хавакак е хавата (състоянието как е)
4597хавайенапразно, на вятъра
4598хаваянапразно
4599хаваястонапразно, на вятъра
4600хаво[хавó] време, сезон, климат
4601хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4602хазмакблатисто място
4603хазърготово е
4604хаирдобрина
4605хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4606хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4607хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4608хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4609хайванатьвсички животни в един обор
4610хайванинживотно
4611хайванковеживотни,животинки
4612хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4613хайготьинструмент на строител или друг майстор
4614хайготьницакожена чанта за инструменти
4615хайдамак1.скитник 2.безделник
4616хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4617хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4618хайлязинмързеливец
4619хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4620хайманаскитник
4621хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4622хайрне
4623хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4624хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4625хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4626хакплата, заплата
4627хакеренапразно
4628халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4629халапипа
4630халалдадено от сърце, без съжаление
4631халампипам, закачам
4632халищедебело одеало
4633хальтоалетна
4634хальотоалетна
4635хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4636хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4637хамянпочти
4638хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4639ханзъркалпазанин
4640хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4641хападърдобре че...
4642хапузънзатворник
4643харалеть[харалéть]проблеми,грижи,напрежение(психическо)
4644харальопосмешище
4645харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4646харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4647харачерехора които събират данъци,бирници
4648харашлокпари за дребни покупки
4649харгельостадо коне/мулета
4650хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4651харзувалмолба,иск,прошение,
4652харизвамподарявам
4653харкмамеден съд за вода
4654харкомамеден съд за вода и др.
4655харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4656харкумаменче
4657харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4658харлесополи
4659харливниксополанко
4660харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4661харлюксополанко
4662харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4663хартизмосъбиране за повод, имен ден
4664хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4665харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4666хаснаистина, вярно
4667хасабимисля, нагласям, планувам
4668хасекь[хасе'кь] яд,завист
4669хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4670хат'те айде
4671хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4672хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4673хаторжелание, мерак
4674хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4675хахоркам сасмея се
4676хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4677хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4678хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4679хворкамлетя
4680хелеособено
4681хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4682хептенсъвсем, твърде, особено
4683хергельостадо от различни животни
4684хесапсметка
4685хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4686ХикюХристо
4687ХилбьоПловдив
4688хилкамхвърлям, мятам
4689хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4690хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4691ХитюХристо
4692хичвъобще
4693хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4694хлапкигалоши, гуменици
4695хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4696хлацкамудрям
4697хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4698хлевобор, подник
4699хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4700хлепавицакиша,рядка кал
4701хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4702хлепецапа
4703хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4704хлепкичехли, подпитени обувки
4705хлепта сесмея се
4706хлептам сасмея се, кикотя се
4707хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4708хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4709хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4710хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4711хлупкапохлупак, капак
4712хльонзахленчи
4713хльонза /удар на ьо/хленчи
4714хльонзамплача, скърбя
4715хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4716хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4717хода
4718холандума за несъгласие, възръзяване
4719хольбамсърбам
4720хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4721хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4722хоримакселска кръчма
4723хорлакурва
4724хорлесополи
4725хорльосополанко
4726хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4727хорлясополи
4728хорт"юначага", пройдоха
4729хотте борже хайдете бързо
4730храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4731хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4732хрипесвисти,просвирва
4733христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4734хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4735хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4736хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4737хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4738хърлесополи
4739хърливсополив
4740хърливниксополанко
4741хърлюк/харливник/ сополанко
4742хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4743хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4744цадаквиж цедилка
4745цадилка1.голяма торба 2.тензух
4746цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4747цангаристникдобитък който цангариса
4748цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4749цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4750цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4751цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4752цапкацепеница , дърво за огрев
4753цаткапъпка по тялото или лицето
4754цедилкаторба
4755цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4756цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4757цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4758цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4759цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4760цинцарСтисльо. Скъперник.
4761цинцърскъперник
4762циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4763цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4764циркагнойна пъпка
4765циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4766цифунь сифон през който минава вода
4767цонкамзвъня
4768цоннализпил.. пийнал
4769цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4770цоткапъпка
4771цохавид вълнен плат
4772црикутьвик,вой,крясък
4773чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4774чабужакнабързо
4775чабукбързо
4776чаирливада, пасище
4777чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4778чакаркмиобтяжки на навои
4779чакмакогниво
4780чакниткопалавичко
4781чалвисок заоблен връх
4782чалдисаполудя, изгуби си ума
4783чалъмметод, способ, начин
4784чамиглолистна дървесина
4785чамлагъста борова смола
4786чампаролека жена
4787чамурмръсотия
4788чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4789чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4790чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4791чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4792чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4793чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4794чарптисвам саизплашвам се
4795часкапривечер
4796частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4797чатиязидове/стени от кал и клечки
4798чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4799чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4800чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4801чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4802чатунаелови клонки - "чапе"
4803чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4804чебормалко каче с капак
4805чебужак[чéбужак] веднага
4806чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4807чейнечелюсти, може и зъбни протези
4808чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4809чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4810чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4811чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4812чекласфосил
4813чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4814челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4815челиебодлива акация,бодлив храст
4816челяддеца
4817чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4818чемуркал
4819чензвънец
4820ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4821ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4822чепеклони
4823чеперишкатериш
4824чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4825чепкачеше
4826чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4827чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4828чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4829чепрашикопака жена(ляво женско)
4830червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4831чернок[чернóк] черен бор
4832черноци[чернóци] черни борове
4833черпешикмръсен, мърляв човек
4834чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4835честокместност с гъста дървесна ратителност
4836четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4837четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4838четамчета
4839четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4840четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4841четроковен с четири рога
4842четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4843чефтерови се, занимава се с нещо
4844чефтельоигрив,немирник
4845чефтьопушка
4846чехролице,вид на лице
4847чехрьофизиономия, лице
4848чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4849ЧечоСтефан
4850чешемреша
4851чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4852чибукцигаре ,пръчица
4853чивирмьопечено на шиш
4854чивияклин, зевзек
4855чиворстогъсто
4856чикутьпръчка от дърво
4857чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4858чилекчовек
4859чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4860чилякчовек
4861чим...ами...
4862чимберьобръч на каца
4863чиментоцимент
4864чин сабахмного рано сутрин
4865чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4866чинчиплакчисто гол
4867чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4868чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4869чирцирей,гнойна пъпка
4870чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4871читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4872читьстена построена от преплетени клони и кал
4873чифкьопушка
4874чифтьопушка
4875чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4876чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4877чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4878чичуркатече
4879чиянскочие
4880чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4881чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4882чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4883чоньувупомен
4884чопжребий, отпадъци от кълчища
4885чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4886чопнахвана
4887чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4888чорвчервей
4889чоренчерен
4890чорка мапробожда ме
4891чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4892чорква[чóрква] църква
4893чорлаврошав,несресан,рунтав
4894чорночерно
4895чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4896чорънкиумалително на черни-чернички
4897чостишчесто
4898чостогъсто
4899чотрабъклица, плоска
4900чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4901чотураглава, коса
4902чрьовчервей
4903чрявочерво,черва
4904чувай сепази се
4905чувампазя някого, нещо
4906чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4907чувияклин
4908чуворстугъсто (за манджа)
4909чукахълм, възвишение
4910чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4911чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4912чукундуртвъдоглав, инат
4913чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4914чулякчовек
4915чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4916чункимкато че ли, все едно че
4917чуренькухо,гнила работа
4918чурешкабенка (Златоград)
4919чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4920чурилоцицина
4921чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4922чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4923чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4924чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4925чуряшачереша
4926чуфл́ицкичифликчийски
4927чуфтелияпакостник,непослушно дете
4928чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4929чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4930чучурчешма извън населено място
4931чърупкапръжка
4932чърупкипръжки
4933чьопечепове на дърво
4934чьорф, чьорвячервей, червеи
4935шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4936шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4937шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4938шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4939шайкапирон
4940шако'шега
4941шамродопска носия
4942шамшаллъжец, измамник
4943шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
4944шареницивиж фатачки
4945шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
4946шарланолио
4947шаулотвес
4948шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
4949шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
4950шебаратразличен ама не точно
4951шебекохранен,добре хранено животно
4952шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
4953шейкапирон
4954шейкя[шéйкя] пирон
4955шейтандявол
4956шендобре, разположен
4957шенликвеселба, нещо весело
4958шепово билемащерка,удар.на е
4959шепчекчаша
4960шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
4961шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
4962шербетьсладък сок за пиене
4963шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
4964шерфетка кърпа за глава
4965шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
4966шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
4967шикалкашишарка
4968шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
4969шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
4970шикълкишишарки
4971шилеовца
4972шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
4973шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
4974шипшекчаша
4975ширланолио
4976шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
4977шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
4978шишек[шишéк] нисък, тумбест
4979шишецимъжки добре угоени шилета
4980шишицабутилка
4981шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
4982шишоБутилка.
4983шлевалигльо,лигла
4984шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
4985шлевя селигавя се
4986шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
4987шонкатърси
4988шопорткамъниче,удар.на второ о
4989шоптатихо говорене на ухо
4990шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
4991шошапът
4992шошонеплетени домашни чорапи
4993шубеливострахливо
4994шубрариза
4995шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
4996шугавкрастав
4997шукадароще по много
4998шукерзахар
4999шулькисушени плодове
5000шумекнезаконно дете,копеле
5001шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5002шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5003шумниккопеле
5004шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5005шупекглупак, смотан човек
5006шупшекметална чаша за вода
5007шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5008шутабез рога (за крава, овце, кози)
5009шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5010шушулкинацепени изсушени плодове
5011шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5012шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5013шъновамвеселя се
5014щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5015щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5016щенекученце
5017ЩефуСтефан
5018щеш и[щеш ú] ще идеш
5019щивалеобувки,патъци
5020щишще, би
5021щолбаклонка,резник
5022щорвьпримамка
5023щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5024щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5025щорьбащърбав човек
5026щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5027щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5028щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5029щърностръмно
5030юдаураган
5031юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5032юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5033юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5034юмум
5035юмевимето на кравата
5036юменикименник,човек имащ имен ден
5037юмявиме
5038юницамлада крава,която още не се е телила.
5039юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5040ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5041яаз
5042ябанджиедругоселец, преселник
5043ягнеагне, агънце
5044ягънцеагне, току що родено
5045яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5046яйчениквиж обърник
5047ялаела
5048ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5049Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5050янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5051яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5052яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5053ясадеватук, наоколо
5054ясаковтакъв
5055ясиребегълци,пленници
5056ясиринклошар, бедняк
5057ясуватова
5058ятаклегло
5059яцамного
5060яцемного