за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

 

Отъ жебата са нъ фмирисва

Вторник, 13 Октомври 2009 22:46 от raycho
Прочетена 6949 пъти.

Адно время св. Бугродица мириснала адно китка и станала кормяста. И отъ била мума, га родила не рачила да зьомъ декянцину си. Врю людеть и жъвотнътъ я молили, ала та все не рачила. Най-сетя душла адна жеба с машку жепча на рабо.