за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Има сънища и сънища. Какво ли не се явява на човек насън. Има едни сънища им викат "еротични" или "мокри". Та в родопската песен и за това се е пяло и се пее. Ето една песен записана през 1958 година от Тодор Тодоров в село Богутево. Пяла я е Рамзина Мехмедова Шикова. Тогава е била на 19 години:

"Легнал йе Мехметь, заспал йе
под тьонка йелай висока,
че си йе видел фав съне
на рока да си му лежи/2
бело черноко момиче.
Станал са Мехметь огльодал,
нищо край нега немаше
една ми йела висока
до йедно дребно камене:
-Йелице тьонка, висока,
дá беше и ти момиче…
"

Категория Писанията на Шею