за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Уважаеми читателькове,

Както в едно авторско произведение, така и в родопската песен, а и не само в родопската, художествената измислица, види се, се среща:

"Колкото и да е заспала една мома, че чак да не усети…"

Една песен записана от Тодор Тодоров през 1959 година в село Лясково Девинско. Пяла я е Надия Янузова тогава на 16 години:

"- Тайбинко, кузум, пилянце,
сабах ми дойде и подмина/2
пък ний си вода немаме.
- Юначе лудой младо,
нам с тебе вода не трява
ний сме на куп лежали,
ний не сме нищо правили.
- Тайбинко кузум, пилянце,
ти беше пръв сон заспала;
я си та итро измамих,
та си ти очи облюбих,
та си ти кръсче обкърших;
та си ти нянки постисках.
"

Категория Писанията на Шею