за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

И в Светото Писание е писано:

"Екл.1(9)
Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави - няма нищо ново под слънцето."

Категория Писанията на Шею