за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

На тая глава е било писано свет да види. Да види и пак цела да си дойде...

Не бех никак за ходене надалече - жена имах млада, с дете на ръки - ала дойде оная кинижчица, рекаха рюкат те войник и йе какво да правя, ще ворвем. На Фердинанд му се прищело да се помеси в европейките работи, требвало и Хутев от Чангърдере [*] да му помага.

Отпарахме два месеца крак, реваха фелфебелища „лево-десно”, „сено-слама”, че та ни поподиха нах [*] позициите край Битоля. Година гнихме в окопите. Ала страшното било сетне.