за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Калина Христова

Калина Христова

Уеб сайт: http://kalipht.blogspot.com/

село Стоиките Ние сме си същи
двеста триста къщи.
Макар на високо
но сме на широко.
Китка е на чело
нашето малко село.

Нема старини, има бъднини.
Невга нашите старци били са овчари.
Мерията наша била е за паша
Когато султана пращал на балкана
стада за летуване млеко за събиране
пасли са ги юруци с топли юмурлуци.