за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Надя

Надя

Обичам България, обичам си и Родопите, както и богатството на българския език - свещен За нашите деди...

Уеб сайт: