за Родопите и родопския диалект

Фразеологичен речник

Други речници

В речникан са находат 406 думи
Всички | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
остана като грьопка на цедак

остана сам, беше изоставен, отхвърлен (съпоставен с това което остава понякога в цедката, когато се прецеди овче или козе мляко)

Ангел Шеев - Шею