за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5174 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
омустен/а

изцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"

Костадин Пачеджиев