за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5176 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Страница:  « предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща »
Дума Значение Публикувал
отпешил

одушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)

Stacy
отпрашам

заминавам, изчезвам

evgeni
отробвам

отхапвам, отгризвам

evgeni
отромонем

[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор

Георги
отроси

1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)

Раденко Велинов
отръки

иде ми ̀отръки - отдава ми се

Ангел Шеев - Шею
отсарце

сърдечно,искрено

Костадин Пачеджиев
отсветьват

разсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/

Георги
отстинвам

охладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"

Костадин Пачеджиев
отсувам са

отдръпвам се, отказвам се

chokmanec
отсунах

одръпнах

Костадин Пачеджиев
отсурнах

преместих чрез влачене нещо

Костадин Пачеджиев
оттъпанил

изплюскал (песента "Торнал Тодю"

Костадин Каров
отури

отвори

Silvia
отфоркам

"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока

Костадин Пачеджиев
отфукал

[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"

Георги
отхахоркване

силен,гръмогласен неконтролируем смях

Георги
отхилил

отрязал несръчно,неточно, порязал се е

Георги
отхлептавам

...се, смея се неудържимо

Друльо
отхлептаване

силен, спонтанен смях

Костадин Пачеджиев
Страница:  « предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща »