за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
таркалек

колело

Костадин Пачеджиев
тарли

[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...

Ангел Шеев - Шею
тарло

градина, обработваема земя

кулов
тарнак

копито

Todor
тарнах

тръгнах

кадицки зет
тарпан

коса за косене

Костадин Пачеджиев
тарпанжие

косач

Костадин Пачеджиев
тарпош

жена с разрошена и чорлава коса

Костадин Пачеджиев
тартаванин

лентяй,мързеливец

Георги
тартальо

за човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"

Костадин Пачеджиев
тартанисам

много приказвам

Гергана Генчева
тархави

бори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)

Георги
тархаджик

обидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак

Antoaneta
Тархажик

Сушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.

Сергей
тарчи

[тарчú] тича

Бай Кольо от Гела
тас

сахань с хлупка

Владимир Недев
тасма

кожена лента

grisho
тасмо

[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.

Славчев
тастарям

правя,оправям,преправям

chokmanec
тат то

заради това

Владимир Димитров