за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
таторкам

карам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината

Славчев
татралка
  1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас
  2. човек, който не млъква
Plamen Kissiov
татраниса

приказва много празни приказки

chokmanec
татрузи

разнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя

Георги
тахаржик

кожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно

Ангел Шеев - Шею
тахсаракь

съдба, карма

Славчев
тахтабить

[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)

Ангел Шеев - Шею
тебеят сайбия

добър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно

Георги
тебеять

[тебея’ть] навик

veselina
теглило

[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило

evgeni
тежгерьо

така в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"

Костадин Пачеджиев
тезгеро`

носилка,тарга

Георги
тезгерьо

носилка

raycho
тезе

току-що, тъкмо

Слави
тезия

шивач,нивелир

vasilbozov
тейко

баща

grisho
текерлек

велосипед, колело, волан

Boncho Rusinov
теклав

тестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)

Евгени
теклено

недопечено тестено изделие

Раденко Велинов
текнефезь

[текнеф̀езь] пневмония

veselina