за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
трусльа

бия

Славчев
трусльо

/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)

Георги
трусне

[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/

Георги
тръндафутка

виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка

Георги
трябям

почиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)

Ангел Шеев - Шею
тува

тука

raycho
тузак

вид примка за дивеч или птици

Георги
тузла

място за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/

Георги
тузлуци

вълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)

Георги
тукмак

1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут

veselina
тукуч

гъвкава ,дълга тояга

Друльо
тула

[тýла] глинена плоча за печене на кътми, (сач)

chokmanec
тулумби

дебели,изтумбени овчарски папуце

Георги
тулуп

1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе

Георги
тумбалка

много плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)

Костадин Пачеджиев
тумнало

не е тумнало - не е спешно

raycho
тумрук

нацупен човек

Svetoslav
тумуруци

мрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво

Георги
тунч

бронз,сплав за чанове

Георги
Туня р́яка

[Тýня р́яка] река Дунав

Георги