за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
тъжарекь

голяма реколта

Славчев
тъпкач

пушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол

Раденко Велинов
тъптам

тъпча

Костадин Пачеджиев
търêм (търям)

чеша, драскам, почесвам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/

Георги
търдух

човек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))

Георги
търкалекь

колело

Славчев
търло

Нива, обработваема земя

Aleksandar
търнак

крак

Ваньо Свирков
търне

тръни,бодли

Георги
търпан

коса за косене на трева и др.

Boncho Rusinov
търченица

[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/

Георги
търчешкум

бегом, бежешком тичешком

evgeni
търънуда

клог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)

Ангел Шеев - Шею
тътре

[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/

Георги
тъшкън

в повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/

Георги
тьовно

тъмно

Костадин Пачеджиев
Тьодьо

Тодор

Георги
тьомно

тъмно

кулов
тьонка

тънка

Костадин Пачеджиев
тьотки

женски гърди

Евгени