за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
увидам

махам,премествам,отстранявам

Славчев
увидам са

тръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се

grisho
уво

[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/

Георги
угадам

1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"

Славчев
углухнал

оглушал

Георги
уго се

а така (видя ли сега)

Svetoslav
угодиш

да уцелиш точно

vesela
угрибам

угребвам, събирам

Ваньо Свирков
угризи

огризки,останки от храна,удар.на у

veselina
угрипка

метална лопатка за обръщане на колаци(катми)

Валентин
угурть

кисело млеко

Петър Мераков
удая

стая

кадицки зет
удисва

1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого

dimitrova
удрагна

хареса удар.на първо а

veselina
удривам

удрям

zzzaimov
удурдисва

[удурдúсва] наглася, натъкмява

chokmanec
удурмажия

[удурмажúя]заговорник

chokmanec
уем

част от брашното, която се дава на воденичаря

Петър Мераков
ужек

леха

Слави
ужким

все едно

Стефан