за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5169 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
фурнът

кръгъл голям хляб

Славчев
фустан

рокля

Svetoslav
фучия

съд за вода

кадицки зет
фушкуль

мазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)

Георги
фушньо

беззвучна пръдня

chokmanec
фшетуревам са,фшетуравам са

зашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"

Костадин Пачеджиев
фъвидам

[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам

Георги
фъвирам

навирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,

Георги
фърлен

[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек

Ангел Шеев - Шею
фъртуна

виелица

Георги
фъшкия

екскремент от кон,муле

Георги
фъшкуль

[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка

chokmanec
фьонь солено

силно пресолено ястие

Георги
хабер

известие

grisho
хабо'

[хабо'] шаек

Славчев
хава

как е хавата (състоянието как е)

Krasimir Kondov
хавайе

напразно, на вятъра

Л.Христемова
хавая

напразно

raycho
хаваясто

напразно, на вятъра

Vasil Bashov
хаво

[хавó] време, сезон, климат

Ангел Шеев - Шею