за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
развят

[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен

Георги
разганосан

1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл

Костадин Пачеджиев
разганосва са

пада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани

Костадин Пачеджиев
разгеле

най-накрая

Евгени
разгивасвам

разхвърлям

Боян
разгропалил

разсъблякъл

Костадин Пачеджиев
разгьолпил

разплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,

Георги
разгьопвам са

справям се навреме с работата,рапределям си правилно работата

chokmanec
разгьормедил

развалил,разпарчосал

Георги
разгюрден

[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид

chokmanec
раздавалка

проститутка

Славчев
раздрум

[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът

Георги
раздумник

лице, което изслушва и утешава натъжен човек

Костадин Пачеджиев
разжаборка

изплакна си устата, с вода или лекарство

Костадин Пачеджиев
разжобрен

разпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете

chokmanec
разжупвам

разтварям, разчеквам

Boncho Rusinov
разкастри

отсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок

Раденко Велинов
разкекерчен

разкрачен,разтворе,разчопен

Георги
разкорсти

[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,

Георги
разкреченьо
Костадин Пачеджиев