за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
ропчаливнък

луничав човек

Славчев
ротьо

[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/

Георги
рохни (му)

[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)

Георги
рошвенульник

разчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса

Костадин Пачеджиев
рошь

коса

Svetoslav
руба

чеиз, зестрата на момичето

QnaM
рудан

чекрък

vasilbozov
Руень

Септември

Георги
рука

вика

HEYMOPEH
рукам

викам

grisho
рукане

канене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи

Костадин Пачеджиев
рукань

[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво

Славчев
руклест

[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори

Георги
рукоть

викове, крясъци, врява вследствие на караница

Костадин Пачеджиев
румелена

светлочервена

Костадин Пачеджиев
руменлие

ярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"

Костадин Пачеджиев
рунтáвелник

1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище

Георги
руп

терзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра

Михаил Димитров
руспажилок

разврат

Ангел Шеев - Шею
рухалник

скъсано,черга,дреха,постелка

Друльо