за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
серм́ие

капитал,налични спестени пари,авоари

Георги
серсем

простак, дивак

Ваньо Свирков
серсемликь

[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък

Георги
серт

лют, зъл, избухлив, остър

evgeni
сетне

после

zzzaimov
сефте

за пръв път

кулов
си`нце

мъниста

Георги
Сивку

Йосиф

Георги
сиджим

връв, връвчица

grisho
сиктирдосвам

пращам по дяволите, тегля му една майна

Ваньо Свирков
силом

трудно, едвам

Ваньо Свирков
силум гльодам

едвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи

Костадин Пачеджиев
силумка

трудно, едвам

raycho
Силю

(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/

Георги
силюк

пиявица

Krasimir Kondov
силях

кожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.

QnaM
син

гальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)

Ангел Шеев - Шею
сингур

зелен гущер

Раденко Велинов
сингюк

лакомник

veselina
синдермьо

родопско ястие

Ivan Mitkovski