за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
стьогнат

стегнат

evgeni
стяг

украсено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/

Георги
суварие

[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник

Георги
суган

кормид лук

vasilbozov
суганисва

върти се на едно място,върши нещо,но несигурно

chokmanec
сугарно

късно

Петър Мераков
сугонисам се

въртя се

Владимир Димитров
суда

урва

Славчев
сузмо

създърма

Друльо
суйгунджия

крадец /тур./

Славчев
сукак

улица

grisho
сукалка

изпражнение

Раденко Велинов
сукарник

(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми

Георги
сукарь

свитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре

садетин
сукман

[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля

Георги
сукница

гривна от мъниста

Слави
сулин

вид морска риба

Петър Мераков
сулинка

ранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/

Костадин Пачеджиев
суллук

кратка почивка

кулов
султильник

керамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол

Георги