за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
сюркя

оцет

Lubo
сюрмьо

греда с която се запъва отвъре пората на къщите

Георги
сюртюк

будала,нехранимайко

Tатяна
ся

сега,в този момент

Silvia
сяра

(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра

Георги
сярник

клин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)

Раденко Велинов
сятам са

разбирам, ясно ми е

кулов
тáраба

дървена ограда, стобор

Георги
т́ъркялка

претъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/

Георги
табань

[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания

Георги
табиат

навик

кулов
табиет

навик, привичка - таков си му е табиетян

QnaM
тавлъ

[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)

Георги
тагава

[тагáва] тогава

evgeni
тазе

прясно, свежо

Раденко Велинов
тазешен

пресен

evgeni
тазешно

[тазéшно] сегашно,прясно

evgeni
тайфá

1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета

Георги
такит

дали

Lubo
такуч

пръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)

Раденко Велинов