за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5177 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
ткае

тъче

Костадин Пачеджиев
ткайчо

совалка за тъкане

кулов
ткая

тъча на стан

Гергана Генчева
тлапица

[тлапи'ца] малка черга

Славчев
то има хави

има много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,

Георги
товарица

тояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар

Раденко Велинов
Тодуроске

Юни

Георги
токмак

1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"

Костадин Пачеджиев
токуч

дебела тояга (използвана за отбрана)

chokmanec
толчник

дървен прибор за чукане на трахана

Духо Чуртов
тонга

крак на едро преживно животно от коляното до копитото

Костадин Пачеджиев
топ

тъп

evgeni
топалко

топличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/

Георги
топальник

топъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)

Костадин Пачеджиев
топань

[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси

Славчев
топач

[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")

Георги
топила

място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен

Георги
топтам

тъпча

кулов
топуз

[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари

Георги
топуклицка

[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/

Георги