за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5177 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
тюрлии

1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)

Георги
тюрмо'

затвор, зандан

Георги
тют'ькаль

улулица-вид сова

chokmanec
тюфек

пушка

grisho
тюфлек

дюшек

Silvia
тям

на тях,на тези

Георги
Тяню

Стоян

Георги
тятю

[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/

Георги
убилък

временна лятна кошара за овцете , високо в планината

Раденко Велинов
убърипквам

прескачам в една посока, а после обратно - многократно

Славчев
убъследам

вървя непрекъснато след някого

Славчев
увантия

лека жена

Костадин Пачеджиев
увардалок

свободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"

Костадин Пачеджиев
уведот

[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят

Георги
увидам

махам,премествам,отстранявам

Славчев
увидам са

тръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се

grisho
уво

[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/

Георги
угадам

1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"

Славчев
углухнал

оглушал

Георги
уго се

а така (видя ли сега)

Svetoslav