за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
тьошката болес

вероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)

Костадин Пачеджиев
тюжере

търговци на вълна

Георги
тюмбелек

подобно на чана изовано от мед

toni
тюмбелек 3

според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина

Ангел Шеев - Шею
тюмбелин

човек който не разбира от дума,дебелоглавец,

Георги
тюмбельо

виж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут

Костадин Пачеджиев
тюрлии

1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)

Георги
тюрмо'

затвор, зандан

Георги
тют'ькаль

улулица-вид сова

chokmanec
тюфек

пушка

grisho
тюфлек

дюшек

Silvia
тям

на тях,на тези

Георги
Тяню

Стоян

Георги
тятю

[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/

Георги
убилък

временна лятна кошара за овцете , високо в планината

Раденко Велинов
убърипквам

прескачам в една посока, а после обратно - многократно

Славчев
убъследам

вървя непрекъснато след някого

Славчев
увантия

лека жена

Костадин Пачеджиев
увардалок

свободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"

Костадин Пачеджиев
уведот

[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят

Георги