за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5176 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
уйси

оле /като възклицание/

Костадин Пачеджиев
укаден

опушен

evgeni
укачан

зает

Славчев
укуш

стръмна камениста пътека

raycho
укяневам

отслабвам, отънявам

vasilbozov
улиганин

хулиган

Silvia Sakaliyska
уличаре

скитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/

Георги
Улю

Човек, който не става за нищо.

Андрей Димитров
умарят

уморяват,предизвикват умора

Георги
умралиха

[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре

Георги
умрял

[у'мрял] флегматик

Славчев
умустен

виж охлепан.

Георги
умут

надежда

Ключко Кехая
упетлат

[упетлáт] объркан, намотан

Ангел Шеев - Шею
упишквам са

убождам се "упишках са на ногоса"

Костадин Пачеджиев
упо̀льчи са

издаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва

Ангел Шеев - Шею
упраталски китки

1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)

Георги
упратам

изпращам,изпровождам

Георги
упреш

[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/

Георги
упрольатевам

дочаквам пролетта

Славчев