за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
упишквам са

убождам се "упишках са на ногоса"

Костадин Пачеджиев
упо̀льчи са

издаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва

Ангел Шеев - Шею
упраталски китки

1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)

Георги
упратам

изпращам,изпровождам

Георги
упреш

[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/

Георги
упрольатевам

дочаквам пролетта

Славчев
упузун

много болен

petq
упъдювам

гоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/

Георги
урадисвам

попадам на лошо място

Славчев
уралосвам

[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;

Георги
урама

глупак, будала

Ваньо Свирков
урамо

епилепсия,припадъци

Георги
ураспия

лека жена, уличница

Слави
ураспу

проститутка

Таня Мутафчиева
урда

извара

Сашо Ангелов
урина

изрина (гибрьота)

Раденко Велинов
уринвай са

махай се,омитай се

chokmanec
уритва

[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")

Георги
уроспия

проститутка , курва

evgeni
урощисване

[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа

Красимир Николов