за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5176 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
уруштисва

омагьосва, уруштисан/омагьосан/

Костадин Пачеджиев
урълесвам са

падам, пропадам(буботкам са)

Славчев
усúлно

трудно;мъчно;сързано със много усилия,труд

Георги
усвет

[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/

Георги
усойка

сенчесто място,синевица

Георги
усомнах

дочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"

Костадин Пачеджиев
усочвам

отбивам(за вода)

Славчев
усрамотевам са

засрамвам се

Костадин Пачеджиев
устабашие

[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)

Георги
устакерник

многознайко

Костадин Пачеджиев
усталък

майсторлък

Boncho Rusinov
устинки

уста, устни

vesela
усулетлян удар. на е

бавничко, с тертип, подредено

veselina
утавлен

угоен

Славчев
уталичвам

разкрачвам се широко

Mitsa Pepelanova
утапанил

напълнил

Костадин Пачеджиев
утаптат

обикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много

Костадин Пачеджиев
утирно

сутрин

chokmanec
утольчан

[утóльчан] изваден на показ

veselina
утольчен

изваден на показ

veselina