за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
ушники

обици

Hristina vergova
ушници

обеци

Владимир Димитров
ушонка

"прибара" открадна нещо

Костадин Пачеджиев
ушонкано

празно, пусто, ограбено

grisho
ущéлие

дълбок стръмен дол,клисура,каньон

Георги
ущоркнал

изтръпнал удар.на о

veselina
фàля

хваля,похвалам

chokmanec
фавонельник

нечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време

Костадин Пачеджиев
фавортам

чрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"

Костадин Пачеджиев
фавунято

вмирисано

chokmanec
фаднош

заедно

chokmanec
фазло

нещо наддадено, нещо "над"

Ангел Шеев - Шею
файда

полза

Iliana
файро

[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"

Георги
фармасоне

[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията

Георги
фарням

хвърлям

кадицки зет
фарси

фарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/

Георги
фасикь

празна работа, безнадеждна

vasilbozov
фасить

празна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)

Ангел Шеев - Шею
фасульовица

дълга пръчка по която се увива фасула

mila