за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
хаирсъзин

не хубав-лош човек, мръсник

Васил Сивков
хайванать

всички животни в един обор

Друльо
хайванин

животно

Владимир Димитров
хайванкове

животни,животинки

Boncho Rusinov
хайгор

голям кон,прен.невнимателен човек

veselina
хайготь

инструмент на строител или друг майстор

Ангел Шеев - Шею
хайготьница

кожена чанта за инструменти

Ангел Шеев - Шею
хайдамак

1.скитник 2.безделник

Костадин Пачеджиев
хайдутеко

хайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)

Костадин Пачеджиев
хайдутска чевермьо

цяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.

Костадин Пачеджиев
хайлязин

мързеливец

grisho
хаймадак

хаймана,купук,вагабонтин

Георги
хаймана

скитник

Васил Сивков
хайманосват

обикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат

Георги
хайр

не

Iliana
хайреть

нещо направено с благотворителна цел, за добро

chokmanec
хайрница

овощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.

Костадин Пачеджиев
хайта

скитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност

Костадин Пачеджиев
хак

плата, заплата

vasilbozov
хакере

напразно

Владимир Недев