за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
харашлок

пари за дребни покупки

Костадин Пачеджиев
харгельо

стадо коне/мулета

chokmanec
хардал

синап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/

Георги
харзувал

молба,иск,прошение,

Георги
харизвам

подарявам

кулов
харкма

меден съд за вода

кадицки зет
харкома

меден съд за вода и др.

evgeni
харкомар

изключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига

Костадин Пачеджиев
харкума

менче

Svetoslav
харкумичка

умалително за бакърен съд (за харкума)

Славчев
харле

сополи

Владимир Недев
харливник

сополанко

Костадин Пачеджиев
харльаник

харливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив

Славчев
харлюк

сополанко

evgeni
харман

равен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото

Филип Бялков
хартизмо

събиране за повод, имен ден

dimitrova
хархалесница

[хархалéсница] виж харханьо

Георги
харханьо

развалина,нещо дето се разпаднало

Георги
хас

наистина, вярно

Владимир Димитров
хасаби

мисля, нагласям, планувам

raycho