за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
хилкам

хвърлям, мятам

Слави
хинерь

смешно му е, лекомислено, несериозно

Бай Кольо от Гела
хинкам

хиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/

Георги
Хитю

Христо

Георги
хич

въобще

Таня Мутафчиева
хл̀епки

изрязани от гумени обувки чехли

Ангел Шеев - Шею
хлапки

галоши, гуменици

Бай Кольо от Гела
хлацам

Тряскам. (прен. см.- говоря много глупости)

Симеон Карамитев
хлацкам

удрям

Славчев
хлацкане

[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2

Георги
хлев

обор, подник

Krasimir Kondov
хлевоуст

[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно

Георги
хлепавица

киша,рядка кал

Георги
хлепачки

виж хлепки - груби като изработка гумени чехли

Костадин Пачеджиев
хлепе

цапа

chokmanec
хлепкам

удрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"

Костадин Пачеджиев
хлепки

чехли, подпитени обувки

Ваньо Свирков
хлепта се

смея се

raycho
хлептам са

смея се, кикотя се

QnaM
хлептане

Неудържим, истеричен смях.

Симеон Карамитев