за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
чафта

[чафтá] човъркам, бърникам

Бай Кольо от Гела
чебор

малко каче с капак

Костадин Пачеджиев
чебужак

[чéбужак] веднага

veselina
чеврица

финно бродирана, копринена или памучна кърпа

Георги
чейне

челюсти, може и зъбни протези

HEYMOPEH
чейрек

една четвъртинка от заклано животно

evgeni
чейреци

/вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/

Георги
чекалисам

закачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/

Георги
чекантии

дървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)

Георги
чеклас

фосил

Стамен
чекна

късам, чупя, отделям част от цялото

Слави
челащисване

/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм

Георги
челие

бодлива акация,бодлив храст

Георги
челяд

деца

elena
чемер

[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"

Ангел Шеев - Шею
чемур

кал

Antoaneta
чен

звънец

vasilbozov
ченгале

овце на които малките са умрели или продадени

Георги
ченгеле

[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)

Георги
чепе

клони

grisho