за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5184 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
чонки

сладки, които се раздавам в църквата при помен

Mitsa Pepelanova
чоньуву

помен

Славчев
чоп

жребий, отпадъци от кълчища

vasilbozov
чопи са

кълчи се,ходи неприлично,кълчейки се

chokmanec
чопна

хвана

симеон
чопье

тънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене

Svetoslav
чорв

червей

кулов
чордясал

[уд. на "я"] дърво проядено от дървояди,червеи и др.

chokmanec
чорен

черен

Костадин Пачеджиев
чорка ма

пробожда ме

veselina
чорка ма 2

употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)

Ангел Шеев - Шею
чорква

[чóрква] църква

Бай Кольо от Гела
чорлав

рошав,несресан,рунтав

Георги
чорно

черно

Iliana
чорук

старо,гнило,проядено(дърво,въже)

chokmanec
чорънки

умалително на черни-чернички

Костадин Пачеджиев
чостан

гъст

Дамяна
чостиш

често

vesela
чосто

гъсто

chokmanec
чотра

бъклица, плоска

vasilbozov