за Родопите и родопския диалект

Фразеологичен речник

Други речници

В речникан са находат 406 думи
Всички | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
Мустя

/вар.Мустьо/нарицателно за задник,гоз /пример:"Животяс не е само лалажилоци,трябва и да се стиска Мустя!"/

Георги