за Родопите и родопския диалект

Фразеологичен речник

Други речници

В речникан са находат 406 думи
Всички | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
ша има да видваме

ще има да патим,чакат ни големи несгоди и то в близко бъдеще,да се приготвим психически за големи трудности или неприятности. в единствено число като предупреждение-"ща има да видваш"

Костадин Пачеджиев