за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

veselina

veselina

Супербаба, приятелка на Супердядо

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

На жеман ми бе стопила пчелица. Стана ми драго, погльодах я, сетих са за айсва Шеьово писание, позасях са, оти тая мутька бабульчица ми подсказа, че опролетихме, пък ма и ворна назадь, в Стойките, га бехме дечинки.

На 1 март бабите ни усторгваха градиние, сбираха сущите на купчинки и ги палеха, пък нас, дечинките на нагадаха да прерипкаме на корс огъня да на не хапят больхи и да на не халат змии. Сетих са още, че на 1 март си избирахме ден от месеца и каковто е деньо, айнаков си и ти.

И друго са сетих - как са збирахме в читалищено райковско "Орфееви гори" и с каков ищах празнувахме. И това Ьнгел е описал в И на сон да немаш вяра. Е, пак ша са зберем, оти 1 март е ден на самодееца, ама ...

Ще ми се да споделя с вас, уважаеми нашанци, да знаете и да помните, как са звот денете след Неделя Сиропустна.

Понеделник е "Песи" - празнува се в чест на лошия дух бяс по кучетата. Ергените изработват люлки, на които залюляват кучетата по 3 пъти да не побесняват. Хората не си мият лицата да ги не хапят мухи лятоска.