за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

И на сон да немаш вяра-2

Прочетена 3795 пъти.

Като Мамалев съм полегнал на дивана.
Задрямал съм. Одеялце метнала женана.
Я сонь сънувам, сонь и празник за душота.
Берекетисвам я: “Добре съм на диньота.”

Цингурисници

Прочетена 3710 пъти.

Напрéж май не имяше коща да ни са внисаха парици в “пóща”. Тъй на ДСК людесе още викат и за зор заман пари затúкат. Добре, ама от десет и кусýр години людéсе помнят празни магазини.

Пости

Прочетена 3668 пъти.

Уборка са нящо наш‘са държава,
не знае са кой кога заговява.
Календарън гльодаш- датана точна
само че няк‘ви говяят безсрочно.

Бабини дертьове

Прочетена 3626 пъти.

Имам бабка здрава, жива,
дето често ме разсмива.
Пет деца е тя родила
и старец, вика, “отредила”.

Мартенска хаво 2001

Прочетена 3542 пъти.

Наголемя деньос. По- топло става.
Тув- там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Урощисване

Прочетена 3769 пъти.

Над бялия лист съм наведен и пúсвам и думи нарядам, и рими курдúсвам. Със другаса рока подпрял съм я буза и áнцуздáн вляла е мояна муза.

<< Начало < Предишна 11 12 Следваща > Край >>
Страница 11 от 12